WikiDlaPrawCzłowieka

This page is a translated version of the page WikiForHumanRights and the translation is 100% complete.


Header for Wiki for Human Rights 2022 Meta Page: Right to a Healthy Environment GIF
Header for Wiki for Human Rights 2022 Meta Page: Right to a Healthy Environment GIF
#WikiForHumanRights 2023: Right to a healthy environment

WikiDlaPrawCzłowieka 2023: Prawo do Czystego Środowiska

Celem kampanii #WikiDlaPrawCzłowieka jest upewnienie się, że każdy ma dostęp do neutralnych, opartych na faktach i aktualnych informacji na temat naszego Prawa do Czystego Środowiska. Prawo do zdrowego środowiska jest prawem uznanym przez ONZ (Prawo człowieka do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska), ale także sposobem na łączenie praw człowieka i potrójnego kryzysu planetarnego, przed którym stoimy: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia, oraz utrata bioróżnorodności. Jak Program Środowiskowy ONZ podkreśla: musimy dojść do Pokoju z Przyrodą, a prawa człowieka muszą znajdować się w centrum rozwiązań.

Rola Wikipedii nigdy nie była tak ważna jak teraz. Każdy na całym świecie potrzebuje dostępu do informacji o tym, jak zmiany klimatu lub degradacja środowiska wpływają na jego życie. Możemy zwiększyć wiedzę na temat zdrowych systemów naturalnych, na których wszyscy ludzie polegają, jeśli chodzi o wodę, którą piją, powietrze, którym oddychają, żywność, którą jedzą i zasoby, których potrzebują. W tym roku w ramach #WikiDlaPrawCzłowieka skupiamy się na tym, w jaki sposób na lokalne społeczności wpływają najbardziej istotne kwestie środowiskowe w ich kontekście, w tym potrójny kryzys planetarny zidentyfikowany przez ONZ w postaci zmian klimatycznych, utraty bioróżnorodności i zanieczyszczenia.

Informacja odgrywa kluczową rolę w naszej wspólnej zdolności nie tylko do zrozumienia tych wzajemnie powiązanych kryzysów, ale także do łagodzenia ich przyczyn i przystosowania się do zdrowej przyszłości dla wszystkich. Spełnienie prawa człowieka do zdrowego środowiska umożliwia osobom najbardziej dotkniętym szkodami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie, zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności, obronę środowiska, udział w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości i ochrony praw człowieka. Wypełnienie luk w Wikipedii na te tematy pomaga społeczeństwu podejmować tysiące decyzji niezbędnych do rozwiązania tych pilnych kryzysów środowiskowych.

Jak dołączyć do wyzwania!

Dołącz do wydarzenia prowadzonego przez społeczność!

Poprowadź aktywność!

Chcesz nas zapytać?

Obejrzyj wideo kampanii WikiDlaPrawCzłowieka 2022

Najważniejsze tematy:

Odnosząc się do prawa do zdrowego środowiska, ONZ koncentruje się na Potrójnym Kryzysie Planetarnym, który obejmuje:

 • Znaczenie sprawiedliwości ekologicznej, sprawiedliwości klimatycznej i podejścia skoncentrowanego na prawach człowieka dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych "działań w związku z kryzysem klimatycznym
 • Dobro człowieka w obliczu szkód środowiskowych spowodowanych zanieczyszczeniem, z naciskiem na bezpośredni wpływ na inne prawa człowieka (np. zanieczyszczenie i zdrowie, prawo do wody itp.)
 • Bioróżnorodność i prawa człowieka - zrozumienie, w jaki sposób dobro człowieka zależy od bioróżnorodnego ekosystemu

Wydarzenie inauguracyjne 18 kwietnia i 2023 konkursy Pisarskie koncentrują się na zanieczyszczeniu i toksycznych odpadach. Regionalne kampanie w tym roku identyfikują wiedzę i problemy ważne dla ich lokalnego kontekstu.


Linie czasu

 • Globalne aktywności kampanii (napędzacze zawartości takie jak edycjo-tony, translato-tony, konkursy pisarskie, spacery fotograficzne itp.; webinaria; warsztaty i konferencje) - kwiecień - czerwiec 2023
 • Regionalne godziny pracy - Styczeń-Luty 2023
 • Sesje Budowania Zdolności - luty - marzec 2023 r.
 • Sesja Sieciowa - Luty-czerwiec 2023
 • Międzynarodowe Webinarium Inauguracyjne - 18 kwietnia 2023
 • Międzynarodowy Konkurs Pisarski - 15 kwietnia - 15 maja 2023
 • Programowanie dla młodzieży - Luty - kwiecień 2023
 • Wniosek o szybką dotację - Cykl 7 styczeń - marzec 2023 r. z terminem składania do 30 stycznia i Cykl 8 marzec - maj 2023 r. z terminem składania do 20 marca 2023 r.. Więcej informacji tutaj.