Template talk:WikiForHumanRights2022-Nav

Latest comment: 11 months ago by Fazliddin Navro'zjon o'g'li in topic Iqlim va inson

Iqlim va inson edit

Hozirgi murakkab zamonda yashash uchun insonlar davrga qarab moslashishmoqda. Hamma joyda ishlab chiqarish avj olmoqda. Sanoat korxonalari kòpayib bormoqda. Bu jaroyon esa tabiat va atrof- muhitga òz ta'sirini kòrsatmoqda. Suv ifloslanmoqda, suv hayvonat dunyosi qirilib bormoqda. Ichimlik suvi ham muammoga aylanmoqda. Biz tabiatni nobud qilib bormoqdamiz... Fazliddin Navro'zjon o'g'li (talk) 15:27, 27 May 2023 (UTC)Reply

Return to "WikiForHumanRights2022-Nav" page.