Tiếp viên/Bầu cử 2016

This page is a translated version of the page Stewards/Elections 2016 and the translation is 100% complete.
The following discussion is closed: This election is closed and these pages are an archive of that event.
 • Những tiếp viên mới được bầu khoảng mỗi năm một lần. Tiếp viên là người thực hiện các tác vụ kỹ thuật trên tất cả các wiki của Wikimedia dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng và Quy Định Tiếp Viên: thay đổi quyền của thành viên, xem thông tin của thành viên trong các trường hợp có dấu hiệu sai phạm và nhiều hơn nữa (xem chi tiết).
 • Phần đệ trình ứng viên được mở từ 15 tháng 1 2016, 00:00 (UTC) đến 28 tháng 1 2016, 23:59 (UTC). Những câu hỏi cho ứng viên được ghi nhận đến ngày bầu cử kết thúc.
 • Cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 08 tháng 2 2016, 14:00 (UTC) và kết thúc vào 28 tháng 2 2016, 13:59 (UTC). Người đắc cử phải thỏa mãn tiêu chí và phải có được ít nhất là 30 phiếu ủng hộ với tỷ lệ ủng hộ đạt trên 80%. Bạn có thể theo dõi kết quả với số liệu thống kê được tổng hợp.
 • Song song với đó, tiến trình xác nhận của những tiếp viên đương chức sẽ được tổ chức trong trang này.

Mục lục

Ứng viên   Tán thành   Phản đối   Trắng Câu hỏi Kết quả
BlackBeast Yes No Neutral Questions Not elected
Cekli829 Yes No Neutral Questions Not elected
Érico Yes No Neutral Questions Not elected
Hindustanilanguage Yes No Neutral Questions Not elected
Masti Yes No Neutral Questions Elected
MIKHEIL Yes No Neutral Questions Not elected
NahidSultan Yes No Neutral Questions Elected
Richwales Yes No Neutral Questions Not elected
Rxy Yes No Neutral Questions Not elected
Viswaprabha Yes No Neutral Questions Not elected
Xác nhận của các Tiếp viên hiện tại

Rút lại

Các ứng viên sau đã rút lại đơn ứng cử của họ:

Ứng viên   Tán thành   Phản đối   Trắng Câu hỏi Kết quả
Defender Yes No Neutral Questions Withdrawn
Matiia Yes No Neutral Questions Withdrawn
Syum90 Yes No Neutral Questions Withdrawn
Tufor Yes No Neutral Questions Withdrawn

Bị loại

Các ứng viên sau không đáp ứng các tiêu chí đã nêu trong hướng dẫn và đã bị loại.

Ứng viên Kết quả
Aursani Disqualified
Jogi don Disqualified
Varg Disqualified

Ủy ban Bầu cử

Chính các tiếp viên sẽ tổ chức các cuộc bầu cử. Hội đồng Quản trị vào năm 2009 đã thống nhất rằng họ sẽ không tham gia đánh giá kết quả các cuộc bầu cử sau này. Vì vậy, các tiếp viên sẽ thành lập ủy ban bầu cử gồm các tình nguyện viên cho mỗi cuộc bầu cử để làm những việc sau:

 • Đóng cuộc bầu cử tiếp viên;
 • Xác nhận kết quả bầu cử, sau khi đã kiểm tra tính hợp lệ của tất cả số phiếu cho tất cả ứng viên;
 • Bổ nhiệm các ứng viên vừa được bầu;
 • Đóng tiến trình xác nhận tiếp viên;
 • Sau tiến trình xác nhận tiếp viên, đánh giá sự đồng thuận của cộng đồng và các tiếp viên khác, và sau đó quyết định có tiếp tục giữ quyền của họ hay không.

Thành viên

Nếu bạn muốn giúp chúng tôi trong việc tổ chức cuộc bầu cử tiếp viên năm 2016, xin vui lòng đọc trang điều phối .
Nếu bạn cần được hỗ trợ về bất kỳ vấn đề nào, xin tự nhiên trình bày trên #wikimedia-stewards-electionskết nối hoặc trong trang thảo luận.

Kết quả

Kết quả: Các ứng viên sau đây đã được bầu làm tiếp viên:

 1. Masti (talk · contribs)
 2. NahidSultan (talk · contribs)

Xem thêm