This page is a translated version of the page Mission and the translation is 100% complete.

Tuyên bố sứ mệnh của Quỹ Wikimedia miêu tả các hoạt động và mục đích hiện thời, phạm vi của các dự án, và các giá trị nền tảng của chúng tôi. Nó tương phản với tuyên bố tầm nhìn. Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi, một bản thảo ở dạng phiên bản ngắn của Điều khoản Công ty và được phê duyệt qua một nghị quyết Hội đồng Quản trị vào tháng 4 năm 2007, như sau:

Sứ mệnh của Wikimedia Foundation là thu hút và làm cho mọi người trên khắp thế giới có khả năng thu thập và phát triển nội dung mang tính giáo dục theo một giấy phép tự do hoặc thuộc về phạm vi công cộng, và để phổ biến nó một cách hiệu quả và rộng khắp.

Cùng với sự cộng tác từ mạng lưới các cá nhân tình nguyện và các tổ chức phong trào độc lập, bao gồm những Chi hội địa phương, Tổ chức chuyên đề, Nhóm người dùng, và Đối tác đã được công nhận, Quỹ cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và một nền tảng tổ chức dùng để hỗ trợ và phát triển các dự án wiki đa ngôn ngữ cùng những nỗ lực khác nhằm phục vụ cho sứ mệnh này. Quỹ sẽ đưa ra và gìn giữ những thông tin hữu ích từ những dự án của nó để luôn sẵn có trên Internet một cách miễn phí, vĩnh viễn.

Đề xuất thay đổi thay đổi cách hành văn của tuyên bố cần được thực hiện ở Sứ mệnh/Tạm thời và tất cả đề xuất sẽ được xem xét ít nhất mỗi năm một lần.

Xem thêm quy chế, tầm nhìngiá trị của chúng tôi.