This page is a translated version of the page Mission and the translation is 100% complete.

De Missieverklaring van de Wikimedia Foundation beschrijft onze huidige activiteiten en doelstellingen, de reikwijdte van onze projecten en onze kernwaarden. Er is een duidelijk verschil tussen deze verklaring en onze Visieverklaring. Onze huidige missieverklaring, die een meer uitgebreide formulering van de beknopte versie uit ons ondernemingsplan is, luidt:

De missie van de Wikimedia Foundation is mensen over de hele wereld te equiperen voor en te betrekken bij het verzamelen en ontwikkelen van neutrale educatieve content, hetzij onder een vrije licentie danwel in het publieke domein, alsmede de effectieve en wereldomspannende verspreiding hiervan.

In samenwerking met een netwerk van afdelingen voorziet de Foundation in de essentiële infrastructuur en een organisatorisch kader ter ondersteuning en ontwikkeling van meertalige wikiprojecten, alsmede in andere activiteiten dienstig aan deze missie. De Foundation zal de educatieve content van haar projecten voor altijd gratis beschikbaar stellen en beschikbaar houden op het Internet.

Wijzigingsvoorstellen kunnen worden geplaatst op de (Engelstalige) Missie/Onstabiel. De verzamelde voorstellen worden in ieder geval eens per jaar beoordeld.

Zie ook onze bylaws, visie, en waarden.