ဦးတည်ချက်

This page is a translated version of the page Mission and the translation is 33% complete.

ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဦးတည်ချက် ထုတ်ပြန်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပရောဂျက်များ၏ အတိုင်းအတာ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူလတန်ဖိုးများ စသည်တို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် အမြော်အမြင် ထုတ်ပြန်ချက် နှင့် ဆန့်ကျင်နေတတ်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများအတွက် အကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းချက် နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီလ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးတည်ချက် ထုတ်ပြန်မှုမှာ -

The mission of the Wikimedia Foundation is to empower and engage people around the world to collect and develop educational content under a free license or in the public domain, and to disseminate it effectively and globally.

In coordination with a network of individual volunteers and our independent movement organizations, including recognized Chapters, Thematic Organizations, User Groups, and Partners, the Foundation provides the essential infrastructure and an organizational framework for the support and development of multilingual wiki projects and other endeavors which serve this mission. The Foundation will make and keep useful information from its projects available on the Internet free of charge, in perpetuity.

Proposals to change the phrasing of the statement should be made at Mission/Unstable and proposals will be reviewed at least annually (every year).

See also our bylaws, vision, and values.