ພາລະກິດ

This page is a translated version of the page Mission and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.

ຖະແຫຼງການພາລະກິດ ຂອງ ມູນນິທິ Wikimedia ອະທິບາຍກິດຈະກຳ ແລະ ຈຸດປະສົງປັດຈຸບັນຂອບເຂດຂອງໂຄງການຂອງເຮົາ ແລະ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງເຮົາ ມັນກົງກັນຂ້າມກັບ vision statement ພາລະກິດຂອງເຮົາເຊິ່ງເປັນລາຍລະອຽດຂອງສະບັບຫຍໍ້ໃນ Articles of Incorporation ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ ມະຕິຄະນະກຳມະການໃນເດືອນເມສາ 2007 ຄື:

ພາລະກິດຂອງມູນນິທິວິກິມີເດຍ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີອຳນາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໃນການເກັບກໍາ ແລະ ພັດທະນາເນື້ອຫາການສຶກສາພາຍໃຕ້ free license ຫຼື ເປັນຊັບສິນສາທາລະນະ ແລະ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທົ່ວໂລກ

ໃນການປະສານງານກັບເຄືອຂ່າຍຂອງອາສາສະໝັກສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວເອກະລາດ ຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງ Chapters, Thematic Organizations, ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ມູນນິທິສະໜອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ multilingual wiki projects ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພາລະກິດນີ້. ມູນນິທິຈະສ້າງ ແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຂອງຕົນທີ່ມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ບໍ່ເສຍຄ່າ ຕະຫຼອດໄປ

ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອໃນການປ່ຽນວະລີຂອງຂໍ້ຄວາມຄວນເຮັດທີ່ Mission/Unstable ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຈະຖືກກວດສອບຢ່າງນ້ອຍທຸກໆປີ (ທຸກໆປີ)

ເບິ່ງຂໍ້ບັງຄັບ, ວິໄສທັດ ແລະ ຄຸນຄ່າເພີ່ມເຕີມ