ဦးတည်ချက်

This page is a translated version of the page Mission and the translation is 100% complete.

ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဦးတည်ချက် ထုတ်ပြန်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပရောဂျက်များ၏ အတိုင်းအတာ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူလတန်ဖိုးများ စသည်တို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် အမြော်အမြင် ထုတ်ပြန်ချက် နှင့် ဆန့်ကျင်နေတတ်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများအတွက် အကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းချက် နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီလ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးတည်ချက် ထုတ်ပြန်မှုမှာ -

ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ တာဝန်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူတို့အား ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို စုဆောင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ပြည်သူပိုင်ပိုင်နယ်မြေတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ထိရောက်စွာနှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။

အသိအမှတ်ပြုထားသော သင်ခန်းစာများ အကြောင်းအရာအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုသူအဖွဲ့များ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လွတ်လပ်သော လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပါတနာများ ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ဘာသာစကားမျိုးစုံ ဝီကီ စီမံကိန်းများ နှင့် ဤမစ်ရှင်ကို ထမ်းဆောင်သည့် အခြားသော ကြိုးပမ်းမှုများ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ရပ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော ၎င်း၏ပရောဂျက်များမှ အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို အခမဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်၍ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ပြန်ချက်၏ စကားအသုံးအနှုန်းကို ပြောင်းလဲရန် အဆိုပြုချက်များကို Mission/Unstable တွင် ပြုလုပ်သင့်ပြီး အဆိုပြုချက်များကို အနည်းဆုံး နှစ်စဉ် (နှစ်စဉ်) ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏bylawsvision နှင့် values ကိုလည်း ကြည့်ပါ။