This page is a translated version of the page Mission and the translation is 100% complete.

Мисията на Фондация Уикимедия описва настоящите ни дейности и цели, обхвата на проектите ни и основните ни ценности. Тя е различна от визията ни. Нашата мисия, разработена въз основа на кратката версия в Учредителния акт и одобрена с решение на борда през април 2007 г., е:

Мисията на Фондация Уикимедия е да даде възможност и да ангажира хората по света да събират и развиват образователно съдържание, което е със свободен лиценз или е в публичното пространство, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб.

В сътрудничество с мрежа от индивидуални доброволци и нашите филияли, включително познати сдружения, Фондацията осигурява необходимата инфраструктура и организационна рамка за поддръжка и развитие на многоезични уики проекти и на други начинания, които изпълняват тази мисия. Фондацията ще предоставя и съхранява полезната информация от тези проекти в Интернет безплатно и за вечни времена.

Предложения за преформулиране на това изявление могат да бъдат дадени на Mission/Unstable и ще бъдат разглеждани поне веднъж годишно.

Вижте също нашия Устав, нашата визия и нашите ценности.