මුල් පිටුව

This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

මෙටා-විකී

මෙටා-විකී වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, විකිමාධ්‍ය පදනමෙහි ව්‍යපෘති සහ ආශ්‍රිත ව්‍යපෘති සඳහා වූ ගෝලීය ජනතා අඩවිය. ඉදිරි විකිමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම්ගත කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීමෙහි සමායෝජන සහ ප්‍රලේඛන පරාසයන් මෙටා-විකී හීදී සාකච්චා කරමු.

විකිමාධ්‍ය අයුට්රීච් වැනි වෙනත් මෙටා-කේන්ද්‍ර විකියන්, මෙටා-විකී හී මුල් බැස ඇති විශේෂිත ව්‍යාපෘති වේ. අදාළ සාකච්ඡාවන් විකිමාධ්‍ය තැපැල් ලැයිස්තුව හීදී, (විශේෂයෙන්ම විකිමාධ්‍ය-l, එහි අඩු-තදබදයට සමාන විකිමාධ්‍යනිවේදන සමඟ), ලිබේරා හී IRC චැනලයන්, විකිමාධ්‍ය අනුබද්ධ තනි විකියන්, සහ වෙනත් ස්ථානයන් හීදී ද සිදු වේ.

කෙරෙමින් පවතින කටයුතු

අගෝස්තු 2024

August 7 – August 10: Wikimania 2024 in Katowice, Poland.

ජූලි 2024

July 28: Strategic Wikimedia Affiliates Network online meeting on Movement Charter results
July 26: Deadline for in-person Wikimania registrations. Remote participants may sign up anytime.
July 20–August 3: Universal Code of Conduct Coordinating Committee special election: Community questions for candidates period
July 10–July 19: Universal Code of Conduct Coordinating Committee special election: Call for candidates
July 15: The new Community Wishlist is open for new wish submissions. From now on, it will be possible to submit new wishes at any time. The team working on the Wishlist encourages users to submit a wish in their native language.

ජූනි 2024

June 25–August 26: 2024 Board election: Pre-onboarding and campaign period
ප්‍රජාව සහ සන්නිවේදන
විකිමීඩියා පදනම, මෙටා-විකි සහ එහි සොයුුරු ව්‍යාපෘති
විකිමාධ්‍ය පදනම යනු ලාභ නොලබන පදනමක් වන අතර විකිමාධ්‍ය සර්වර් පද්ධතියක් සමඟ ඩොමේන් නාම, ලාංඡන සහ විකිමාධ්‍ය ව්‍යාපෘති සියල්ලගෙම සහ විකිමාධ්‍ය වෙළඳ ලකුණු ඇත. මෙටා-විකි විවිධ විකිමාධ්‍ය විකියන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන විකිය වේ.