मुख्यपृष्ठम्

This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

मेटा-विकि

मेटा-विकि मध्ये तव स्वागतं, विकिमीडियाप्रतिष्ठान-परियोजनानां सम्बन्धितपरियोजनानां च कृते वैश्विकसामुदायिकजाले, समन्वयः-प्रलेखनं च आरभ्य योजनायाः-विश्लेषणस्य च यावत् भवति ।

अन्ये मेटा-केन्द्रित विकयः यथा विकिमिडिया आउट्रीच विशेषाः परियोजनाः सन्ति येषां मूलं मेटा-विक्यां वर्तते । सम्बन्धिताः चर्चाः विकिमीडिया मेलसूचिकासु (मुख्यतया विकिमीडियायां-१ तस्य यातायातसमतुल्य विकिमीडियाघोषणायां च) लिबेरायाः अन्तर्जालप्रसारणसंलाप वाहिन्यां, विकिमीडियासम्बद्धानां व्यक्तिगतविकिषु, अन्येषु स्थानेषु चापि भवन्ति ।

समुदायः संचारः च
विकिमिडियाफाउण्डेशन, मेटा-विकि तस्य सपरियोजनाः च ।
The Wikimedia Foundation is the overarching non-profit foundation that owns the Wikimedia servers along with the domain names, logos and trademarks of all Wikimedia projects and MediaWiki. Meta-Wiki is the coordination wiki for the various Wikimedia wikis.
Other languages: