ទំព័រដើម

This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

មេតាវិគី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ មេតាវិគី — គេហទំព័រសហគមន៍ពិភពលោកសម្រាប់ គម្រោង នៃ មូលនិធិវិគីមេឌា និងគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធចាប់ពីការសម្របសម្រួលនិងឯកសាររហូតដល់ផែនការនិងការវិភាគ។

វិគីដែលផ្តោតលើមេតាផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ គឺជាគំរោងជំនាញដែលមានឬសគល់នៅក្នុងមេតាវិគី។

ការពិភាក្សាដែលពាក់ព័ន្ធក៏ធ្វើឡើងនៅលើវិគីមេឌា បញ្ជីផ្ញើសារ (ជាពិសេស wikimedia-l ដែលមានអត្រាចរាចរណ៍ទាប វិគីមេឌា), បណ្តាញ IRC នៅលើហ្វ្រីដិនឌីវីកនីមួយៗ វិគីភីឌាសាខា និងកន្លែងផ្សេងទៀត។

ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

ខែសីហា ២០២៤

August 7 – August 10៖ Wikimania 2024 in Katowice, Poland.

ខែកក្កដា ២០២៤

July 28៖ Strategic Wikimedia Affiliates Network online meeting on Movement Charter results
July 26៖ Deadline for in-person Wikimania registrations. Remote participants may sign up anytime. The team working on the Wishlist encourages users to submit a wish in their native language.
July 10–July 19៖ Universal Code of Conduct Coordinating Committee special election: Call for candidates
July 15៖ The new Community Wishlist is open for new wish submissions. From now on, it will be possible to submit new wishes at any time.

ខែមិថុនា ២០២៤

June 28–June 30៖ Lexicodays 2024
June 25–August 26៖ 2024 Board election: Pre-onboarding and campaign period
June 25–July 9៖ Voting period to ratify the Wikimedia Movement Charter
June 23៖ Strategic Wikimedia Affiliates Network online meeting
June 20–July 1៖ 2024 Board election: Candidates answer questions from the community members
June 20៖ Wiki Workshop 2024 (free registration)
June 20៖ Movement Charter Launch Party at
June 19៖ Wikimedia Foundation Affiliates Strategy: Live session on affiliate health criteria and changes to user group recognition process at
June 12៖ Wikimedia Foundation Affiliates Strategy: Announcement on affiliate health criteria and changes to user group recognition process
June 11៖ Wiki Advocacy Network: Follow-up meeting from 1st Global Wiki Advocacy meetup at
June 9៖ Community Affairs Committee: Live call #3 on the Procedure for Sibling Project Lifecycle at 16:00 UTC
June 9៖ Community Affairs Committee: Live call #2 on the Procedure for Sibling Project Lifecycle at 02:00 UTC


សហគមន៍និងទំនាក់ទំនង
មូលនិធិវិគីមេឌាមេតាវិគីនិងគំរោងប្អូនស្រី
មូលនិធិវិគីមេឌា គឺជាមូលនិធិមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលជាម្ចាស់ ម៉ាស៊ីនមេឌាវិគីមេឌា រួមជាមួយឈ្មោះដូមេន ស្លាកសញ្ញា និង និក្ខិត្តសញ្ញា នៃ គម្រោងវិគីមេឌា និង មេឌាវិគី ។ មេតាវិគីគឺជាវិគីសំរបសំរួលសំរាប់វិគីមេឌាវិគីផ្សេងៗ។