Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Podsumowanie

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary and the translation is 100% complete.

To jest krótkie podsumowanie stron "Źródła" na Meta. Zostało ono stworzone na bazie dwóch ręcznych podsumowań stron źródłowych (I, II), które zostały zaprojektowane aby dać ludziom ogólną ideę o czym dyskutują inne społeczności niż ich własna. Podobnie jak w poprzednich podsumowaniach o tym formacie, w tekście zaznaczone jest ile źródłowych stwierdzeń było dostępnych w czasie gdy to było przygotowywane. Na przykład (3s) oznacza, że 3 stwierdzenia były dostępne na przytaczanych stronach źródłowych, w czasie pisania podsumowania.

 • Kawiarenka w arabskiej Wikipedia (26s) ujawniła pogląd, że Program Edukacyjny Wikimedia powinien być priorytetem, w tym otwarcie stałych biur Wikimedia przy instytucjach edukacyjnych (§Ar1). Wandalizm i konkurencja ze strony Wikipedii w dialektach arabskich jest uważana za poważy problem przez paru edytorów (§Ar4) (§Ar10). Użytkownicy, którzy wsparli tworzenie wielojęzycznych projektów takich jak Wikipedia (§Ar5) i Wiktionary (§Ar6), poparli też zatrudnianie pracowników do weryfikowania merytorycznego artykułów (§Ar7) oraz tworzenie rad redakcyjnych (§Ar13). Powinniśmy skupić się na neutralności (§Ar14), integrować z mediami społecznościowymi (§Ar17), wypełnianiu luk w treściach (§Ar18) i zawartości audio (§Ar19). Powinniśmy się też skupić na początkujących (§Ar21), poprawianiu MediaWiki (§Ar22), uruchamianiu projektów GLAM (§Ar23), używaniu mediów społecznościowych (§Ar24), zintegrowanego logowania ze wszystkich urządzeń (§Ar25) i poprawiać interfejs Wikisłownika. (§Ar26) Tymczasem powiązana grupa na Facebooku (4s) podnosi skoncentrowanie się na poprawie technicznych aspektów projektów Wikimedia (§Ar2.1 (to 4)).
 • Dyskusja na wiki bengalskiej (37s) ujawniła różne punkty widzenia, takie jak skupienie się na decentralizacji ruchu z wzmocnieniem obszarów wiejskich, (§Bn1.2, §Bn1.31) rozwój Wikidata, (§Bn1.6, §Bn1.25) i tworzeniu bardziej przyjaznego i otwartego dla nowych środowiska (§Bn1.21), współpracy z odpowiednimi organizacjami (§Bn1.7), rozwijania narzędzi do sprawdzania poprawności ortografii (§Bn1.5), i tworzenia audiobooków dla Wikiźródeł (§Bn1.8). Pisanie artykułów powinno być łatwiejsze i wspierać zarówno jakość jak i ilość zawartości projektów. Dobry efekt zachęcania nowych edytorów mogłyby dać często powtarzane konkursy globalne z nagrodami za wkład (takimi jak pakiety danych do łączy mobilnych) (§Bn1.20, §Bn1.33). Powinny być promowane projekty siostrzane (§Bn1.26) i wszystkie one powinny być zintegrowane z Wikidata tak aby następowała automatyczna aktualizacja danych (§Bn1.25). Członkowie społeczności bengalskiej w czasie spotkań na żywo (12s) sugerowali promowanie projektów Wikimedia za pomocą autobusów "Wikipedia Library" (§Bn2.1) i kalendarzy (§Bn2.2). Powinno się rozwiązać niezrównoważenie płci i luki w zawartości projektów (§Bn2.5, §Bn2.4). Powinniśmy się też skupić na edukacji (§Bn2.12), wiarygodności (§Bn2.7), doświadczeniach użytkowników (§Bn2.10), mentorowaniu (§Bn2.8) i wspieraniu nowych edytorów. (§Bn2.11) W trakcie dyskusji przez Skype i Hangout (23s) dyskutowano, że strategia powinna zawierać zarówno długoterminowe jak i średnioterminowe plany (§Bn2.1), powinno się organizować przynajmniej jedną lokalną konferencję rocznie (§Bn2.2) i promować również projekty siostrzane Wikipedii (§Bn2.3). Powinniśmy skupić się na wikidata (§Bn2.11), współpracować z instytucjami edukacyjnymi (§Bn2.7), neutralności zawartości (§Bn2.8), redukowaniu nierówności płci (§Bn2.9), budować zaufanie wewnątrz społeczności (§Bn2.8), organizować WikiCampy (§Bn2.13) i promować Wikipedię (§Bn2.10). Powinniśmy także skupić się na wspieraniu społeczności (§Bn2.15), poprawianiu interfejsu edytowana z urządzeń mobilnych (§Bn2.17), zaprzestać programu Wikipedia 0 (§Bn2.18) i wspierać początkujących (§Bn2.23). W mediach społecznościowych (6s) nacisk powinien być położony na lepszą promocję (§Bn3.1), dokładność naszych projektów (§Bn3.2), angażowanie zawodowców do współtworzenia określonych zagadnień (§Bn3.3), współpracy z innymi encyklopediami (§Bn3.4), automatyzacji (§Bn3.5) i wspieraniu powstających społeczności.(§Bn3.6)
 • Katalońska Wikipedia (12s) położyła nacisk na wielojęzyczność (§Ca.1), decentralizację (§Ca.2), większe skupienie na projektach siostrzanych (§Ca.3), współpracą w ramach edukacji. (§Ca.5) Powinniśmy zmniejszyć przepaść między organizacjami afiliowanymi i społecznościami (§Ca.4), współpracować z rządem i innymi instytucjami (§Ca.1), integrować boty i żywych edytorów (§Ca.8) oraz związki między Wikipedią i projektami siostrzanymi (§Ca.12).
 • Tajwańska społeczność chińskiej Wikipedi (6s) dyskutowała możliwość większej liczby programów promocyjnych takich jak Wikipedia Education Program i programy GLAM. (§Zh1.6). Społeczność na Tajwanie chce mieć większą liczbę programów promocyjnych (§Zh1.6). Chińska społeczność w Chinach kontynentalnych wyraziła swoje obawy dotyczące relacji między Fundacją Wikimedia i rządem Chin, jako będących obecnie napiętymi i nie wspierającymi rozwoju społeczności. Kilku członków sugerowało, że Fundacja powinna pracować nad swoimi relacjami z rządem (§Zh2.1) (§Zh2.3), dzięki czemu mogła by mieć programy promocyjne w przyszłości. Jednocześnie sądzą oni, że byłoby miło gdyby Fundacja równocześnie pracowała nad Wikipedią off-line, co oznacza, że Fundacja może rozwinąć urządzenia, za pomocą których ludzie będą mogli uzyskać dostęp do artykułów bez internetu (§Zh2.6). Powiązany wywiad na Google Hangouts (24s) odkrył punkty widzenia, że powinniśmy się skupić na promowaniu Wikipedii (§Zh3.3), lepszym projektowaniu (§Zh3.2), edukacji (§Zh3.4), pracy z mniejszościami i osobami z ułomnościami (§Zh3.7), wspierać przyjazną społeczność online (§Zh3.16), rozwiązywać konflikty (§Zh3.17), poprawiać tłumaczenia (§Zh3.21) i komunikację między projektami. (§Zh3.24) Grupa z Telegrama (3s) skupiła się na tłumaczeniach zawartości (§Zh4.3), rozwoju młodych społeczności (§Zh4.2), szczególnie nie-anglojęzycznych. (§Zh4.2) Społeczność na WeChat (9s) zwróciła uwagę na znaczenie ilości (§Zh5.2) i jakości (§Zh5.1); skupieniu się na projektach siostrzanych (§Zh5.3), poprawie projektowania (§Zh5.4), rozwoju sztucznej inteligencji (§Zh5.5), różnorodności (§Zh5.6), początkujących (§Zh5.7), zdolności do przetrwania (§Zh5.8) nierówności płciowej. (§Zh5.9) Dla społeczności w Hong Kongu i Makao, Wikipedyści z regionu planują utworzyć grupę użytkowników, aby rozpocząć plan strategiczny. (§Zh6.19)
 • Dyskusja na holenderskiej Wikipedii (1s) skupiła się na współpracy między projektami Wikimedia i współpracą z instytucjami wiedzy (§Nl.1).
 • Wikipedyści na angielskiej Wikipedii (40s) powiedzieli, że powinniśmy się skupić na dostępie offline (§En1), jakości informacji (§En11) i elementach takich jak grafika i mapy (§En4). Powinniśmy pracować razem z zewnętrznymi partnerami i mieć więcej wewnętrznej współpracy takiej jak np. Community Tech Team (§En5). Problemy związane z nieujawnionym płatnym edytowaniem (§En3) i ograniczonym wykorzystaniem Wikidata (§En8) również powinny znaleźć swoje rozwiązanie i potencjał sztucznej inteligencji powinien pomóc nam to rozwiązać (§En13). Powinniśmy skupić się na dokumentowaniu (§En20), współpracy z instytucjami edukacyjnymi (§En21), walce z molestowaniem (§En19) i zwiększeniem cierpliwości edytorów (§En26). Powinniśmy poprawić nasze oprogramowanie (§En22) i być w stanie obsługiwać wzbogaconą zawartość (§En16). Powinniśmy się skupić też na GLAM ( §En26), rozwijaniu strategii kwestii prawnych, (§En27) oraz ulepszaniu oprogramowania (§En28). Dyskusja na projektach siostrzanych angielskiej Wikipedii (12s) zwróciła uwagę na wzrost użyteczności projektów siostrzanych (§En2.1), współpracy z innymi systemami bibliotecznymi (§En2.3), pracy z organizacjami GLAM (§En2.6), otwartością na innowacje (§En2.8), wzrastającą wiarygodność (§En2.12), skupieniu się na Wikidata (§En2.9) i Wikicytatach (§En2.10).
 • Wpisy na francuskiej Wikipedii (100s) odnosiły się do tego, że powinniśmy skupić się na mniejszych wiki (§Fr1.1), budować globalną społeczność (§Fr1.2), promować projekty w lokalnych językach (§Fr1.4), modernizować platformy Wikimedia (§Fr1.5) (na takie sposoby jak rozszerzona rzeczywistość i wyszukiwanie słowne (§Fr1.57) i tworzeniu bardziej restrykcyjnej polityki zwalczania ataków osobistych (§Fr1.7)). Powinniśmy skupić się na jakości (§Fr1.39), tworzeniu wielojęzycznych wiki dla każdego projektu (§Fr1.11), tworzeniu przyjaznego środowiska dla nowych edytorów (§Fr1.6) i zachęcaniu do wymian międzykulturowych (§Fr1.25). Powinniśmy także pomyśleć o neutralności projektu (§Fr1.15), umiędzynarodowieniu i dostarczaniu wiedzy w wielu formatach (§Fr1.13). Powinniśmy zachęcać do korzystania z mediów tradycyjnych i społecznościowych w celu promocji projektów (§Fr1.41). Powinniśmy się też skupić nad mechanizmami walki z wandalizmami (§Fr1.67), szkolenia dla osób wypowiadających się w imieniu Wikipedii (§Fr1.68), współpracy (§Fr1.69), intensywnym promowaniu (§Fr1.71), rozwiązywaniu konfliktów (§Fr1.74), tłumaczeniach (§Fr1.75) i neutralności. (§Fr1.76) Powinniśmy pomyśleć nad nierównością płci (§Fr1.82), lukami w treści (§Fr1.83), płatnym edytowaniem (§Fr1.89) i sztuczną inteligencją. (§Fr1.92) Dyskusje (16s) na francuski Wikisłowniku zwracają uwagę na uczynieniu ruchu bardziej transparentnym (§Fr2.2) i nad uczynieniem edytorów aby czuli się bardziej cenieni (§Fr2.1). Powinniśmy skupić się na edytowaniu mobilnym (§Fr2.4), nowych społecznościach (§Fr2.3), wielojęzyczności (§Fr2.5), nowych formach wiedzy (słowny i znakowy język) (§Fr2.6), decentralizacji projektów (§Fr2.8), łączności między projektami (§Fr2.9) i zróżnicowaniu edytorów. (§Fr2.10) Powinniśmy się także skupić na zdobywaniu większej liczby edytorów aby wypełnić luki w zawartości merytorycznej (§Fr2.13), wzmacnianiu współpracy z organizacjami (§Fr2.14), tworzeniu poradników edytorów (§Fr2.15) i zabezpieczaniu bezpieczeństwa projektów Wikimedia (§Fr2.11). Francuski Wikiversity dyskutował na temat promocji wikiversity (§Fr3.2),rozwijania współpracy z uniwersytetami (§Fr3.3), tworzenia MOOCs (§Fr3.4) i poprawy umieszczania wideo. (§Fr3.5) WMF powinno ufundować badania naukowe (§Fr3.7) i zatrudnić programistów do obsługi technicznej. (§Fr3.12) Dyskusja na francuskich Wikiźródłach ujawniły punkty widzenia, że powinniśmy się skupić na współpracy z bibliotekami (§Fr4.1), poprawić Wikidata (§Fr4.2), współpracować z innymi Wikiźródłami i programistami (§Fr4.3), poprawić OCR (§Fr4.5) i łączność wzajemną projektów wiki. (§Fr4.7) Powinniśmy zbudować lepsze narzędzia (§Fr4.9), organizować konkursy (§Fr4.12), mieć lepsze strony pomocy (§Fr4.11) i poprawić interfejs. (§Fr4.17)
 • Dyskusje na niemieckiej Wikipedii (61s) dotyczyły idei demokratycznego wybierania ekspertów do Rady Powierniczej WMF aby poprawiać jakość (§De1.1 to 7). Przyjazne środowisko społeczne (§De1.8) i aktualizowanie wszystkich artykułów (§De1.15) zostało uznane za bardzo ważne; O ile Wikidata może być przydatna (§De1.18) to jednak ktoś musi stale aktualizować dane również w Wikidata (§De1.19). Powinniśmy się skupić na jakości zamiast ilości (§De1.21). Wikipedia powinna być demokracją i wszystkie funkcje nadzorcze powinny być obejmowane z woli społeczności; prawdopodobnie zmniejszając tym WMF z siedzibą poza USA i organizacją zbiórek przez organizacje (§De1.13). Powinniśmy mieć wewnętrzne zarządzanie jakością, restrykcyjne zasady i zalecenia (§De1.30) i przemyśleć wartość źródeł pierwotnych (§De1.25). Powinniśmy pomyśleć nad rozwiązywaniem konfliktów (§De1.54), problemu lobowania (§De1.60) i utrzymywania neutralnośc. (§De1.61) Spotkanie w Austrii (31s) wsparło przyjazne środowisko (§De2.1), szukanie nowych formatów przekazu wiedzy (wizualizacje) (§De2.26), włączanie bardziej różnorodnych głosów i źródeł wiedzy, i stałe aktualizowanie zawartości projektów (§De2.21). Powinniśmy skupić się na integracji narzędzi z Wikipedią (§De2.38), użytecznością kategorii (§De2.42), liwkidacją stron dyskusyjnych (§De2.43) i centralną stroną do zadawania pytań na temat artykułów. (§De2.47) Szwajcarska społeczność (35s) skupiła się na współpracy z różnymi językami (§De3.2), redukcji nierówności płci (§De3.4), zmianach w designie (§De3.3) i utrzymywaniu aktualności danych. (§De3.5) Powinniśmy także skupić się na Wikidata (§De3.11), neutralności (§De3.17), wiarygodności (§De3.20), pluralizmie opinii (§De3.28), zmniejszeniu rozmiarów WMF i organizacji afiliowanych (§De3.33) z większym naciskiem na lokalne spotkania. (§De3.31)
 • Edytorzy greckiej Wikipedii (11s) skupili się na jakości zawartości (§El.2), wielojęzyczności (§El.3), walce z molestowaniem. (§El.1) Powinniśmy się też skupić na wzbogaconej zawartości (jak mapy, wideo, grafika) (§El.5), projektach siostrzanych (§El.7), poprawianiu MediaWiki (§El.8), automatyzacji (§El.9) i autonomoii ruchu. (§El.11)
 • Hebrajscy Wikipedyści (45s) dyskutowali o tym, że powinniśmy skupić się na faktach i pozostawać neutralni politycznie (§He2) oraz docierać do większej widowni (§He1). Powinniśmy przemyśleć design Wikimediów (§He12), zaadaptować nowe technologie (§He6), współpracować ze środowiskiem akademickim i angażować studentów (§He17). Skupiać się na jakości (§He10) i integracji projektów Wikimedia (§He8). Jeden z edytorów stwierdził również, że powinniśmy zastanowić się nad problemem płatnego edytowania (§He13), a inny, że powinniśmy rozważyć przejęcie pewnych prac przez płatnych edytorów (§He21). Powinniśmy współpracować z innymi organizacjami (§He20), tworzyć zdrowe środowisko (§He22), usprawniać wersję mobilną (§He24) i rozpocząć tworzyć własną sieć społecznościową (§He25). Nasza praca powinna wspierać także różne osoby (§He26). Powinniśmy skupić się też na mechanizmie zamiany tekstu na mowę (§He27), technologii skanowania (§He28), drukowania Wikipedii względem tematów (§He31), zachęcaniem młodzieży (§He32) i walką z wandalizmem (§He34). Dyskutowano również, że powinniśmy położyć większy nacisk na neutralność (§He38), sprawdzać edycje płatnych edytorów (§He40) i gromadzić wiedzę z większej liczby dziedzin (§He39), używać sztuczną inteligencję (§He42), poprawić tłumaczenie treści (§He43), promować wiarygodność (§He44) i kreatywność (§He45).
 • Hiduska Grupa Wikimedian na Whatsapp (25s) dyskutowała, że powinniśmy zdecentralizować oficjalne organizacje działające w ramach ruchu (§Hi1.2) i skupić się na dotarciu do każdej wsi (§Hi1.6). Urządzenia mobilne powinny być naszym priorytetem (§Hi1.5) a Wikipedia powinna być preinstalowana na wszystkich urządzeniach (§Hi1.18). Powinniśmy angażować studentów i nauczycieli poprzez współpracę z instytucjami edukacyjnymi (§Hi1.7). Powinniśmy skupić się na wzroście zarówno jakościowym (§Hi1.20) jak i ilościowym (§Hi1.14), potencjalnie wyświetlać odpowiednie treści w innych językach na każdej wiki (§Hi1.24). Powinniśmy tworzyć otwarte i przyjazne środowisko (§Hi1.25). Powinniśmy zatrudnić pracowników aby wesprzeć lokalne społeczności (§Hi1.27), edukować na temat różnych programów grantowych (§Hi1.29) i trenować trenerów. (§Hi1.30) Hinduska grupa na hangoucie (12s) również ujawniła opinie, że Wikipedia powinna być łatwiej dostępna z urządzeń mobilnych (§Hi2.3). Powinniśmy współpracować z organizacjami (§Hi2.9) i lokalnymi rządami (§Hi2.6) aby uczynić Wikipedię dostępną w każdej wsi (§Hi2.5). Powinniśmy promować Wikipedię w mediach społecznościowych (§Hi2.7) a także pracować razem z instytucjami edukacyjnymi z pomocą większej liczby płatnych pracowników (§Hi2.10). Powinniśmy tworzyć instrukcje, e-booki i inne materiały w regionalnych językach (§Hi2.8). W czasie telefonicznych wywiadów (5s) uczestnicy dyskutowali, że powinniśmy się skupić na dotarciu do wsi i przyciągnąć do ruchu ludzi o różnym pochodzeniu (§Hi3.1). Powinniśmy zachęcać do korzystania z Wikipedii w edukacji (§Hi3.2), tworzeniu filmów edukacyjnych (§Hi3.3), przewodników i podręczników (§Hi3.4), oraz użyciu Wikipedii off-line (§Hi3.5)
 • Na węgierskiej Wikipedii (7s) dyskutowano, że powinniśmy skupić się na zdrowiu społeczności (§Hu.1), współpracy z instytucjami kultury i edukacji (§Hu.2), mentorowaniu nowych edytorów (§Hu.3), promocji (§Hu.4), jakości artykułów (§Hu.6), zawartości multimedialnych (§Hu.7) i poprawie interfejsu użytkownika i zasadach. (§Hu.5)
 • Społeczność indonezyjskich Wikimediów (4s) dyuskutowała, że powinny być zwarte i wiarygodne artykuły (§Id.1), więcej spotkań społeczności (§Id.2), dzielenie się wolną wiedzą (§Id.3) i więcej zorganizowanych działań off-line (§Id.4) w kolejnych 15 latach.
 • Włoscy Wikipedyści (107s) dyskutowali o tym, że ujednoliceniu powinny zostać poddane szablony (§It1.11), zasady i podręcznik stylu (§It1.8) co ułatwi komunikację między różnymi językami i projektami (§It1.1). Powinniśmy się skupić na edukowaniu i pozyskiwaniu większej liczby edytorów (§It1.5). Powinniśmy znaleźć różne sposoby na angażowanie dzieci (§It1.14) i studentów poprzez współpracę z organizacjami młodzieżowymi (§It1.13). Powinniśmy się skupić na jakości (§It1.18), lukach w treści (§It1.20), innowacyjności (§It1.21) i weryfikowalności. (§It1.24) Powinniśmy walczyć z cenzurą (§It1.22), spamem (§It1.27), fałszywymi informacjami (§It1.28) i płatnym edytowaniem. (§It1.39) Powinniśmy także skupić się na edukacji (§It1.32), opieką nad nowymi użytkownikami (§It1.37) i poradnikami edytowania. (§It1.36). Powinien być położy nacisk na tworzenie przyjaznego środowiska (§It1.49), poprawę mobilnego edytowania (§It1.53), komunikacji na wiki (§It1.60) i VisualEditora (§It1.77), promowania neutralności (§It1.62), udzielanie porad prawnych na wiki (§It1.69), walkę z naruszeniami praw autorskich (§It1.97), rozwijania lepszych narzędzi (§It1.84) i angażowania organizacji i instytucji. (§It1.89) Powinniśmy zwracać wolontariuszom koszty związane z udziałem w ruchu (§It1.107) i integrować się z otwartymi projektami takimi jak OpenStreetMap. (§It1.105) Edytorzy włoskich wikicytatów (21s) powiedzieli, że zasady ich projektu powinny zostać ulepszone aby ułatwić życie początkującym (§It2.2). Powinna powstać wspólna biblioteka aby poprawić jakość cytatów (§It2.4). Wikicytaty powinny zaistnieć w mediach społecznościowych (§It2.5). Powinniśmy lepiej zdefiniować kwestię encyklopedyczności (§It2.7), NPOV (§It2.9), poprawiania zasad szczegółowych (§It2.10), poprawiania oprogramowania (§It2.13) i współpracy ze szkołami (§It2.12) oraz IMDb. (§It2.18) Wikicytaty powinny być silniej promowane (§It2.16) powinniśmy zachęcać do digitalizowania. (§It2.15). Edytorzy Włoskich Wikiźródeł (20s) zasugerowali, że projekty Wikimedia powinny być z sobą lepiej połączone (§It3.1) i Wikiźródła powinny być zintegrowane z innymi projektami (§It3.6). Powinniśmy poprawić techniczne aspekty Wikiźródeł tak aby każdy mógł łatwo dodawać i czytać teksty nawet na urządzeniach mobilnych (§It3.8). Kilku użytkowników podkreśliło konieczność włączenia też innych prac wydanych w formule open-access (§It3.3), podczas gdy inni mówili, że powinniśmy skupić się na dziełach zeskanowanych (§It3.15). Powinniśmy poprawiać oprogramowanie (§It3.18), pracę z zewnętrznymi partnerami (§It3.16) i skupienie się na jakości. (§It3.17). Włoskie Wikiversity (25s) zasugerowało, że ruch powinien skupić się bardziej na projektach siostrzanych Wikipedii (§It4.1). Powinniśmy się też skupić na szkołach i dzieciach przez podjęcie współpracy z takimi projektami jak Vikidia (§It4.5). Powinniśmy też zwracać uwagę na języki mniejszości (§It4.7), łączność między projektami (§It4.8), współpracę z instytucjami zewnętrznymi (§It4.11), zmniejszania luk w treści (§It4.12), promowaniu Wikiversity (§It4.13) i innowacjach. (§It4.15) Powinniśmy promować uprzejmość w społecznościach (§It4.14) i Kiwix (§It4.9). Powinniśmy się również skupić na partnerstwie (§It4.16), tworzeniu i utrzymywaniu małych wiki (§It4.17, §It4.18) i walką z wandalizmem. (§It4.25)
 • Dyskusja na japońskiej Wikipedii (14s) ujawniła punkt widzenia, że więcej otwartych zasobów (takich jak zdjęcia) powinno być dostępne (§Ja4.2), Mediawiki powinno zostać poprawione (§Ja4.4) i powinniśmy skupić się na lukach w treści (§Ja4.3). Powinniśmy skupić się na tłumaczeniach (§Ja4.13), ilości i jakości (§Ja4.9), neutralności (§Ja4.10), obroną przed cenzurą (§Ja4.11), zachęcać do grzeczności w projektach. (§Ja4.12) Przepytanie Japońskiego Wikidata (1 użytkownik, 7s) za pomocą Twittera wskazuje, że okazjonalny edytor Wikidata czuje, że misja projektu jest niejasna i jest on skomplikowany do wyjaśnienia (§Ja1.1 do 6). Grupa na Slacku (5s) zgodziła się, że Wikipedia ma słabą zawartość w niektórych dziedzinach takich jak informatyka. Interview na Wikipedia Facebook Messengerze (14s) zwróciło uwagę na znaczenie statystyki (§Ja6.2), projektów siostrzanych (§Ja6.4), poprawie designu (§Ja6.5), zdrowiu społeczności (§Ja6.7), wspieraniu początkujących (§Ja6.9), decentralizacji (§Ja6.11) i integracji zawartości. (§Ja6.14) Interview na Wikidata Facebook Messengerze (9s) ujawniło punkty widzenia, że powinniśmy się skupić na integralności i decentralizacji projektów (§Ja3.1) oraz wyklarowaniu kwestii licencyjnych. (§Ja3.6) Powinniśmy też skupić się na strukturze danych, (§Ja3.4) relacji danych, (§Ja3.3) wprowadzania danych, (§Ja3.8) uzyskiwania danych z Wikidata. (§Ja3.9) Dyskusja na wiki, chciała uwolnienia więcej treści (§Ja4.2) i rekrutowania większej liczby edytorów. (§Ja4.3) Społeczność na grupie facebookowej (2s) dyskutowała na temat dynamiki społeczności (§Ja5.1) i tworzeniu nowych ról dla edytorów (§Ja5.2).
 • Dyskusja w łotewskiej Wikipedii (14s) zwróciła uwagę na wypełnianie luk w treści (§Lv.1), poprawę zdrowia społeczności (§Lv.2), łatwiejsze nawigowanie (§Lv.3), współprace (§Lv.5) i dokumentowanie dziedzictwa narodowego. (§Lv.13) Powinniśmy się także skupić na integracji z Wikidata (§Lv.6), poprawie komunikacji między edytorami (§Lv.11) i innymi projektami otwartych treści takich jak OpenStreet Maps. (§Lv.14)
 • Dyskusje w malajskiej Wikipedii (11s) skupiły się na poprawie aplikacji mobilnych (§Ml.1), zapraszaniu większej liczby Wikimedian na konferencje globalne (§Ml.2), zapewnianie transparentności organizacji afiliowanych (§Ml.3), poprawę narzędzi dla wydarzeń takich jak konkursy edycyjne (§Ml.4) i wypełniania luk w treści (takich jak artykuły na tematy LGBTQIA). (§Ml.5) Powinniśmy także skupić się na mentorowaniu początkujących (§Ml.6), retencji edytorów (§Ml.7), wspierać mniejsze społeczności w pisaniu i raportowaniu grantów (§Ml.8), poprawie interfejsu (§Ml.9), ekstensywnej promocji (§Ml.10) i współpracach. (§Ml.11)
 • Dyskusja na Meta (95s) podkreśliła jakość treści i potrzebę zakwestionowania fałszywych wiadomości (§Meta4), walkę z płatnym edytowaniem (§Meta18) i nieujawnionymi akcjami promocyjnymi. (§Meta7) Podczas, gdy jeden z użytkowników postulował rozwój wysiłków WMF na rzecz promocji wolnej wiedzy (§Meta3), inny użytkownik powiedział, że powinniśmy szukać alternatyw dla wolnego oprogramowania rozwijanego przez WMF (§Meta2). Powinniśmy się skupić na poprawianiu współpracy między rozproszonymi społecznościami, oficjalnymi organizacjami afiliowanymi (§Meta20) i potencjalnymi organizacjami partnerskimi (§Meta21). Wiedza powinna być promowana globalnie przez poprawę dostępu offline i przez czynienie naszych treści bardzie zrozumiałymi. Powinniśmy skupić się na poprawie aspektów technicznych projektów Wikimedia (§Meta12) a także możliwość utrzymywania bogatych treści takich jak mapy i narzędzia graficzne (§Meta19). Powinniśmy skupić się na nierównowadze płci i lukach w zawartości projektów (§Meta6) oraz poprawiać wzajemne powiązania naszych projektów za pomocą Wikidata (§Meta14). Powinnyśmy działać na rzecz wolności panoramy w USA (§Meta13) i szanować się wzajemnie mimo naszych różnic (§Meta5). Powinniśmy się też skupić na początkujących (§Meta29), decentralizacji (§Meta34), poprawie możliwości edytowania w urządzeniach mobilnych (§Meta35), promocji (§Meta42), współpracy między różnymi wiki i transparentności (§Meta61). Powinniśmy też położyć nacisk na nowe projekty (§Meta67), poprawić interfejs użytkownika (§Meta68), zdrowie społeczności (§Meta85), nasz wpływ na świat (§Meta74) i wspierać copyleft. (§Meta88)
 • Dyskusje w norweskiej Wikipedii (12s) skupiły się na językach mniejszości (§No.5), wspieraniu wolontariuszy (§No.6), jakości zawartości (§No.7), współpracy między projektami wiki (§No.8) i lepszych narzędzi dla początkujących. (§No.10)
 • Na polskiej Wikipedii (58s), użytkownicy powiedzieli, że współtworzenie Wikipedii powinno być łatwiejsze (§Pl1.5), a oprogramowanie powinno lepiej wspierać działania wielojęzyczne (§Pl1.1). Niektórzy użytkownicy sugerowali stworzenie zjednoczonej Wikipedii wielojęzycznej, na wzór Wikimedia Commons i Metawiki, z narzędziami do tłumaczenia tych samych artykułów na różne języki (§Pl1.8). Płatni edytorzy powinni zostać zatrudnieni aby stale aktualizować zawartość projektów poprzez przenoszenie danych z profesjonalnych baz danych (§Pl1.7). Dyskutowano również, że WMF/ruch powinien być politycznie neutralny (§Pl1.2), oraz że Rada Powiernicza WMF powinna lepiej reprezentować społeczność Wikimedia (§Pl1.3). WMF powinna być jedynie organizacją wspierającą a nie organizacją zarządzającą ruchem (§Pl1.14). Powinniśmy skupić się na projektach siostrzanych Wikipedii (§Pl1.15) i autonomii edycyjnej Wikipedii w różnych językach (§Pl1.18). Powinno powstać narzędzie do konwersji mp3/mpeg w locie, w trakcie ładowania plików do Commons (§Pl1.17). Powinniśmy się też skupić na początkujących (§Pl1.20), promocji (§Pl1.21), lukach w treści (§Pl1.22), powstających społecznościach (§Pl1.23), innych projektach Wikimedia (§Pl1.25) lepszej komunikacji między edytorami i organizacjami (§Pl1.27). Powinniśmy skupić się na Wikipedii a nie Wikidata (§Pl1.28), powinniśmy poprawić oprogramowanie aby było bardziej przyjazne dla edytorów (§Pl1.29). WMF powinna zostać finansowo niezależna (§Pl1.34), powinniśmy pomyśleć nad rozwiązanie problemu martwych linków (§Pl1.37) a także o przetrwaniu Wikipedii (§Pl1.49). Powinniśmy zachęcać do współpracy między projektami (§Pl1.39), większej otwartości społeczności (§Pl1.40), retencji użytkowników (§Pl1.43), wielojęzyczności (§Pl1.46)i neutralności (§Pl1.46). Wikimedia Commons nie powinna się ograniczać do treści używanych w Wikipedii (§Pl1.57) i powinien istnieć system informowania o tym co się dzieje na różnych wiki (§Pl1.56). Polska grupa na Facebooku (3s) podkreśliła potrzebę wsparcia technologicznych ulepszeń (§Pl2.1) i dyskutowała o politycznej nierównowadze (§Pl2.2).
 • Portugalscy Wikipedyści (24s) dyskutowali na temat bardziej przyjaznego środowiska z odpowiednimi mechanizmami zapobiegania atakom osobistym (§Pt.2), dysputom (§Pt.1) i moderowaniem dyskusji (§Pt.3). Powinniśmy położyć większy nacisk na wypełnianie braków w lokalnych tematach (§Pt.6 ) a tłumaczenia nie powinny mieć priorytetu (§Pt.8). Powinniśmy się skupić na organizacji gier edycyjnych (§Pt.9), zwiększenia restrykcji dla edytorów niezalogowanych (§Pt.13), czytelności maszynowej (§Pt.22), innych typów mediów (§Pt.23), użyteczności (§Pt.20) i dostępności (§Pt.21).
 • Przegląd rosyjskojęzycznych (14s) kawiarenek wskazuje na ważność wielojęzyczności (§Ru1.3) i geograficznej dywersyfikacji użytkowników (§Ru1.1), dzięki łatwiejszemu uczestnictwu online, skupieniu na nowych użytkownikach (§Ru1.13) i potrzebie większego zaangażowania WMF w ulepszenia techniczne (§Ru1.5). Ru.WP RfC (39s) podniosło znaczenie oddolnego modelu rozwoju (§Ru2.3), problemów z nowymi użytkownikami próbującymi włączyć się do społeczności (§Ru2.4) i potrzebą większej wielojęzyczności (§Ru2.6). Powinniśmy się także skupić na neutralności (§Ru2.19), promocji (§Ru2.25), poprawianiu tłumaczenia treści (§Ru2.29), rozwijania Wikidata (§Ru2.37) i poprawiania aspektów technicznych. (§Ru2.38) Dyskusja społeczności rosyjskiego Wikivoyage (23s) dotyczyła rozwoju Wikivoyage (§Ru4.1) przez integrowanie z mapami i druk papierowych przewodników. (§Ru4.2) Powinniśmy się też skupić na integracji z Wikipedią (§Ru4.5), Commons (§Ru4.7) i Wikidata. (§Ru4.9) Powinniśmy zatrudnić technicznego koordynatora dla społeczności (§Ru4.15), angażować ekspertów (§Ru4.20) zachowywać naturalne i kulturowe dziedzictwo. (§Ru4.23) Dyskusje w kawiarenkach różnych rosyjskojęzycznych projektów (14s) zwróciły uwagę na łączność wzajemną projektów (§Ru3.1), wielojęzyczność (§Ru3.3), wolny dostęp (§Ru3.4), angażowanie nowych (§Ru3.13) i współpracę z instytucjami edukacyjnymi. (§Ru3.14)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (58s), na jej stronie dotyczącej strategii, został podniesiony pomysł stworzenia uniwersalnych w całym ruchu kryteriów encyklopedyczności (§Es1.1), razem z potrzebą lepszego wsparcia dla tłumaczeń i wsparcia językowego (§Es1.6), dostępności zawartości (§Es1.4), zachowania niezależności ruchu (§Es1.6) i użycia Wikipedii jako narzędzia edukacji (§Es1.7). Powinniśmy się skupić na początkujących (§Es1.8), retencji użytkowników (§Es1.10), modernizacji interfejsu Wikipedii (§Es1.9) i analizy jej obecnej struktury (§Es1.11). Powinniśmy się także skupić na współpracy z lokalnymi rządami i instytucjami (§Es1.12), zwiększania nacisku na wsparcie rozwijających się społeczności (§Es1.16) nie zacząć być endogamicznym i zacząć uczestniczyć w innych forach międzynarodowych (§Es1.17). Powinniśmy oferować różne wersje artykułów zależnie od rodzaju czytelników (§Es1.18) a także angażować ekspertów w wypełnianiu luk tematycznych. (§Es1.20) Powinniśmy także skupić się na naszych wartościach (§Es1.26), integracji między projektami (§Es1.31), wypełnianiu nierównowagi płci i luk w zawartości (§Es1.39) i prowadzić badania nad społecznością. (§Es1.54) Grupa z telegrama (29s) dyskutowała na temat zatwierdzania artykułów przez ekspertów (§Es2.1), brak elastyczności edytorów i zasad (§Es2.2). Fundacja powinna lepiej wspierać organizacje afiliowane (§Es2.4) i przemyśleć co oznacza "wpływ" projektów (§Es2.3). Powinniśmy promować różnorodność i rozwiązać problem braku łączności między organizacjami afiliowanymi i społecznością (§Es2.5). Skupić się na Wikidata (§Es2.6), nierównowadze płciowej (§Es2.7) i poprawianiu edit-a-thonów (§Es2.8). Powinniśmy się skupić na projektach siostrzanych Wikipedii (§Es2.11), początkujących (§Es2.15), retencji użytkowników (§Es2.22), poprawie metryk (§Es2.24), współpracach (§Es2.18), zakończenia Wikipedii Zero (§Es2.28), korzystania z Kiwix (§Es2.27) i walką z fałszywymi wiadomościami. (§Es2.10)
 • Kawiarenka szwedzkiej Wikipedii (6s) porówała Sv.WP z narodową encyklopedią lokalną (§Sv6) wskazując na konieczność poprawy wiarygodności (§Sv3) i współpracy interwiki (§Sv5).
 • Dyskusja na ukraińskiej Wikipedii (28s) skupiła się na systematycznej pracy (§Uk.7), zmniejszeniu wewnętrznych konfliktów (§Uk.8), równowadze językowej (§Uk.10), językowej różnorodności (§Uk.12) oraz jakości jak i ilości zawartości. (§Uk.6) Powinniśmy się skupić na poprawie technologii (§Uk.15), nowych formach wiedzy (§Uk.16) przyciągać dzieci (§Uk.18) i kobiety. (§Uk.19) Powinniśmy skupić się na edukacji (§Uk.17), współpracy z organizacjiam (§Uk.20), rozwoju umiejętności (§Uk.22), cyfryzacji (§Uk.24) i maszynowym rozpoznawaniu obrazów, analizach semantycznych, maszynowym tłumaczeniu, automatycznym przetwarzania multimediów i tekstu oraz automatycznej wiedzy. (§Uk.26)
 • W czasie dyskusji na wietnamskiej Wikipedii (28s) główny nacisk był położony na jakość zawartości (§Vi2) i problemach technicznych takich jak narzędzia do zwalczania ataków osobistych (§Vi5) i reklamowaniu (§Vi6) oraz szans takich jak działania na rzecz promowania edukacyjnych zastosowań (§Vi9). Powinniśmy skupić się na warsztatach dla początkujących (§Vi8), dostępie offline (§Vi6), aktualizowaniu informacji (§Vi9) i docenianiu edytorów (§Vi7). Powinniśmy się skupić na promowaniu projektów Wikimedia (§Vi15). O ile jedna osoba sugerowała zmieszanie się z sieciami społecznościowymi (§Vi17) inni sprzeciwiali się tej idei (§Vi18).
 • Dyskusja na Wikidata (3s) zwróciła uwagę na skoncentrowaniu się na Wikidata (§WD.1) i połączeniu z literaturą naukową i stronami www (§WD.2).
 • Wikiskryby na liście dyskusyjnej Wikiźródeł (12s) rozmawiali o skupieniu się na definicji misji Wikiźródeł (§Ws.1), efektywności projektu (§Ws.3), połączeniu wzajemnym (§Ws.4), cyfrowej typografii (§Ws.5), encyklopedyczności (§Ws.10) oraz organizowaniu i metadanych. (§Ws.1) Powinniśmy się także skupić na współpracy aby wykonywać więcej cyfryzacji (§Ws.12) a także rozwijać metody aby umożliwić ludziom personalizowanie treści stosownie do indywidualnych potrzeb (§Ws.9).
 • Dyskusja na Wikimedia Commons (1s) zwróciła uwagę na uczynieniu łatwiejszym uczestnictwo w Commons bez barier językowych. (§WC.1)
 • Członkowie grupy użytkowników WikiConference North America (3s) dyskutowali na temat silnych społeczności on-wiki i off-wiki (§WNA.1), komunikacji i wymianie (§WNA.2) i skupienia się na konferencjach. (§WNA.3)
 • Grupa użytkowników Wikimedia Community Brasil (5s) dyskutowała o skupieniu się na Wikidata (§BR.1), nierówności płci (§BR.2), różnorodności i dostępie (§BR.3), lepszych narzędziach do zarządzania działaniami promocyjnymi (§BR.4) i edukacji (przedmioty takie jak matematyka). (§BR.5)
 • Grupa użytkowników Wikimedia Ghana (5s) rozmawiała o miejscu na spotkania społeczności (§GH.1), o większym skupieniu się na WEP (§GH.2), Wikipedii Zero (§GH.3) i powstających społecznościach (§GH.4).
 • Członkowie Wikimedia Serbia (4s) powiedzieli, że Wikipedia będzie częścią programu edukacyjnego (§RS.1), wszystkie dzieła publiczne powinny być zdigitalizowane (§RS.2), wikidata powinna być używana bardziej intensywnie (§RS.3) i retencja użytkowników nie powinna być więcej problemem (§RS.4) za następne 15 lat.
 • Wikimedia Indonezja - ankieta mailowa (6s) skupiła się na wiarygodności, edukacji (§ID.1), neutralności (§ID.3), współpracy (§ID.2), wyrównywaniu w różnych językach (§ID.4), promowaniu dziedzictwa kultury (§ID.5) i powstających społeczności. (§ID.6)
 • Wiki in Africa (1s) dyskutowała o tym, że powstające społeczności powinny być częścią historii z koncentracją na równym dostępie do zasobów (§WIA.1).
 • Dyskusja Wikimedia District of Columbia (10s) zwróciła uwagę na zdrowie społeczności (§US-DC.1), docieranie do powstających społeczności (promocja we wsiach) (§US-DC.2), walkę z molestowaniem (§US-DC.3) i przyciąganiu ludzi wszystkich zawodów. (§US-DC.4) Powinniśmy się skupić na różnorodności (§US-DC.6), neutralności (§US-DC.7), współpracy z instytucjami (§US-DC.8), lepszej technologii (§US-DC.10) i wspieraniu lokalnych i zdalnych wolontariuszy. (§US-DC.9)
 • Wikimedia Levant (14s) dyskutowała na spotkaniu, że powinniśmy się skupić na jakości (§LEV.1), automatycznej poprawie gramatyki (§LEV.6), wypełniać luki w treści (takie jak nauki przyrodnicze). (§LEV.10) Powinniśmy także skupić się na przeglądzie zawartości stworzonej jako część Wikipedia Education Program. (§LEV.13)
 • Dyskusje Wikimedia Ukraine (20s) skupiły się na przyjmowaniu nowych rodzajów mediów (§UA.1), jakości zawartości (§UA.2), kampanii przeciw prawu autorskiemu (§UA.3), lepszych zasadach (§UA.4) i współpracy z instytucjami edukacyjnymi. (§UA.5) Powinniśmy się także skupić na współpracy (§UA.6), przyciąganiu nowych czytelników (§UA.8), rekrutowania nowych edytorów (§UA.9), łączności z innymi projektami open source (§UA.12), nowymi projektami siostrzanymi. (§UA.15), rozwiązywaniem konflików (§UA.17), wielojęzyczności (§UA.18) i poprawie interfejsu. (§UA.20) Nie powinno być więcej konferencji (§UA.14) i lokalny upload powinien zostać zakazany. (§UA.16)
 • Dyskusje Wikimedia Argentina (26s) skupiły się na ludziach stojących za projektami Wikimedia (§AR.1), większej dyfuzji bazy i fundamentów ruchu i jego projektów (§AR.2) nierówności płci (§AR.4), wspierania każdego (§AR.10), stworzeniu konkretnego projektu aby promować otwarty hardware (§AR.11), nowoczesnymi interfejsami mobilnymi z kompatybilnością komunikacyjną z mobilnymi (§AR.12), programami edukacyjnymi (§AR.15), generowaniu systemu zapłaty opartymi na cenach jakie firmy miałyby płacić za wyświetlanie swoich logo w artykułach (§AR.16). Wikipedia musi wziąć jakościowy i ilościowy zwrot w związku z rosnącą bazą i zwielokrotnioną przez nowe generacje (§AR.22), poprawiona komunikacja, oni również zwrócili uwagę na jakości niż ilości w programach (§AR.25). Przeanalizować czy dany inny projekt jest potrzebny i ponownie uruchomić najmniej używane.(§AR.26)
 • Pracownicy Wikimedia Deutschland (15s) dyskutowali na temat różnorodności treści; w tym samym czasie zwrócili oni uwagę na jakość (§DE.1), dyskutowali także na temat alfabetyzmu medialnego, używania i tworzenia nowej wiedzy (§DE.2), współpracy, kreatywności, otwartości (§DE.6), tworzenia przyjaznego środowiska (§DE.13), różnorodnego ekosystemu wiedzy dla społeczności i instytucji (§DE.14) jak również wspólnego aktywizmu i dostępu (§DE.15).
 • Grupa użytkowniczek WikiWomen's (13s) dyskutowała, że powinniśmy rozwijać mniej elitarną i bardziej inkluzjonistyczną encyklopedią. (§WW.1) Encyklopedyczność musi być stosowana, ale kryteria drugiego poziomu powinny być przemyślane na nowo (§WW.2), dokładność treści (§WW.3), eliminacja głupot i wikiprawowania się (§WW.4), zachęcanie do tworzenia artykułów (§WW.5), narzędzia mierzące postęp, (§WW.6) poprawa czytelności (§WW.7), one również dyskutowały o polityce usuwania (§WW.11), zasadach nazewnictwa artykułów o kobietach (§WW.12) i zakupach w WMF. (§WW.13)
 • Pracownicy Wikimedia Nederland (12s) dyskutowali, że współpraca między różnymi projektami powinna być zoptymizowana, zmniejszając powtarzanie tej samej pracy i zwiększając synergię. (§NL.1) Dostarczenie pełnego środowiska nauczania, w tym dostęp do dodatkowych materiałów (§NL.2). Dyskutowali także o sposobach prezentacji wiedzy, innowacjach, (§NL.3) zaburzeniami widzenia, dysleksją, częściowym analfabetyzmem (§NL.4), tworzeniu przyjaznego środowiska dla uczestników (§NL.5) lepszej infrastruktury wsparcia (§NL.7), współpracach (§NL.8), budowaniu zdolności, GLAM,(§NL.9) wiarygodności akademickiej,(§NL.10) promowania badań nad projektami Wikimedia (§NL.11) i neutralności (§NL.12)
 • Dyskusje Wikimedia Nederland (18s) skupiły się na uczestnictwie przyjemnym dla uczestników (§NL.1) rozwoju technologii, (§NL.2) tłumaczeniu maszynowym, (§NL.4) potrzebie wzrostu i różnorodności społeczności, (§NL.8) budowaniu możliwości, (§NL.9) działanie na rzecz wolnych licencji (§NL.10), jakości projektów Wikimedia, wiarygodności i neutralności (§NL.15). Zwracali też uwagę na edukację (§NL.16) i globalizację projektów. (§NL.18)
 • Dyskusje Wikimedia Italia (20s) skupiła się na mediacji, specjalistycznych źródłach, alfabetyzacji cyfrowej (§IT.1), zachęcaniu ekspertów aby kontynuowali różne podejścia i metodologie aby zawrzeć inne punkty widzenia (§IT.2), wielojęzyczność, (§IT.3) globalizację (§IT.4), tworzenie społeczności, (§IT.5) otwarte treści (§IT.6), zachęcanie do różnorodności (§IT.7), jakość treści (§IT.8), uczynienie z GLAM prawdziwej bramy do dzielenia się wiedzą (§IT.9) i programem edukacyjnym (§IT.10). Niektórzy użytkownicy wyrazili swoje obawy, że instytucje nie ufają Wikipedii (§IT.11). Zwrócili także uwagę na budowaniu istotności (§IT.13) wiarygodności treści, (§IT.14) i współpracy. (§IT.17) (§IT.18) (§IT.20)
 • Dyskusja Wikimedia Israel (47s) zwróciła uwagę na współpracę między Wikipedią, instytucjami edukacyjnymi i uczelniami (§IL.2) (§IL.3), wiarygodności (§IL.4) (§IL.34), AI (§IL.5), znajdowaniu sposobów aby zachęcać różne osoby do udziału (§IL.6), pracę nad językami, którym grozi wyginięcie (§IL.9), tworzenie przyjaznego środowiska (§IL.10), pracę nad zasobami i możliwościami,(§IL.13) komunikacji między projektami,(§IL.14), wzmacnianiu osobistych więzi wśród edytorów, (§IL.18) i społecznościami osób z ułomnościami (§IL.20). Dyskutowali również nad jakością zawartości, (§IL.21), pracy z zewnętrznymi ciałami (§IL.22), programami edukacyjnymi,(§IL.23), lepszego wsparcia dla narzędzi do tłumaczenia (§IL.27), rozpowszechnianiem kultury Wikipedii (§IL.29), dostępu do zawartości, (§IL.31) współpracy,(§IL.44) poprawy technologii,(§IL.45) i płatnego edytowania. (§IL.46)
 • Komitet Afiliacyjny (14s) dyskutował o wspieraniu osób przez lokalne organizacje afiliowane (§AC.1), rozwijanie modeli współpracy (§AC.2), tworzenie godnych zaufania i mających zdolność przetrwania organizacji afiliowanych (§AC.3) i budowaniu wspólnego i włączającego procesu podejmowania decyzji. (§AC.5) Powinniśmy się także skupić na nauczaniu (§AC.13), zapobieganiu konfliktów (§AC.6), wpływie społecznym (§AC.7), otwartości (§AC.8), różnorodności (§AC.9) i reputacji organizacji afiliowanych. (§AC.12)
 • Grupa użytkowników Esperanto i Wolna Wiedza (2s) rozmawiała o otwartości (§EliSo.2) i dostępności projektów Wikimedia we wszystkich językach. (§EliSo.1)
 • Wikimedia UK (5s) dyskutowała znaczenie różnorodności (§WMUK.1), działania na rzecz domeny publicznej (§WMUK.2), usprawnieniach technologicznych (§WMUK.3), współpracy z organizacjami (§WMUK.4) i walką z fałszywymi informacjami. (§WMUK.5)
 • Wikimedia Taiwan (4s) dyskutowała na spotkaniu na żywo, że powinniśmy skupić się na różnorodności i powstających społecznościach (§TW.1), współpracy z rządami, mediami i lokalnymi organizacjami (§TW.2), wspieranie początkujących i przyciągania ekspertów (§TW.3) oraz poprawianiu jakości zawartości (§TW.4).
 • Dyskusja w Wikimedia Côte d'Ivoire (25s) skupiła się na docieraniu z Wikipedią do obszarów rolniczych (§CI.1), wykorzystywaniu Wikipedii jako narzędzia do nauczania (§CI.2), słownych cytowań (§CI.4), innowacji przez integrowanie Wikipedii z centrami badań i dokumentowania (§CI.5), wydarzeniami promocyjnymi,(§CI.6) współpracy (§CI.7) (§CI.23) i regionami o słabej rozpoznawalności Wikipedii (§CI.8), solidarności edytorów (§CI.9), programów trenowania wolontariuszy (§CI.13), wspieraniu powstających społeczności (§CI.16), rozwoju technologii (§CI.20) i jakości treści. (§CI.21)
 • Dane z prywatnej ankiety (72s) pokazały, że ludzie rozmawiają o centralizacji wszystkich projektów (§PS.1), decentralizacji ruchu (§PS.13), lepszej komunikacji (§PS.2), poprawy stabilności i wiarygodności (§PS.3) (§PS.17), współpracy między edytorami, priorytetyzacji bazy wikicytatów (§PS.5), poprawkach terminologicznych (§PS.10) (§PS.21), tworzenia przyjaznego środowiska dla każdego (§PS.19), globalnego południa (§PS.22), integracji Wikidata (§PS.24), alternatywnymi źródłami wiedzy (§PS.31) i współpracy. Uczestnicy skupili się także nad nierównością płci (§PS.46), edukacji (§PS.60) (§PS.61), tworzenia otwartego i miłego środowiska dla początkujących (§PS.68) i prawdziwej, wielojęzycznej społeczności wspieranej przez technologie językowe (§PS.72).
 • Dane z Berlin strategy workshop (59s) skupiają się na celu, które oni chcieli osiągnąć takich jak encyklopedie dla określonych grup (§BSW.1), pewność prawna, wolność panoramy, lobowanie (§BSW.4), sprawiedliwość płci (§BSW.6), poprawki technologiczne (§BSW.7) (§BSW.9) i swojego rodzaju kartki symbolicznie uznające dokonania Wikimedian. Oni także podzielili się jak osiągnąć te cele. Pomysły takie jak zaangażowanie (§BSW.10), program pomocy (§BSW.13), prowadzenie szkolnych projektów (§BSW.14), transparentność ruchu (§BSW.15) i dzielenie się najlepszymi praktykami. (§BSW.16) Dyskutowali także jaki wpływ powinny mieć nasze projekty na społeczeństwo i politykę? ((§BSW.20) - (§BSW.28)) Nacisk na solidarność z innymi wersjami językowymi (§BSW.29), społeczność i organizacja afiliowana, bardziej transparentna kultura komunikacji, język wrażliwy na różnice płci; różnorodność (§BSW.37), lobowanie, pewność prawna (§BSW.45); otwarte centrum w sieci wymiany wiedzy (§BSW.50).