Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Резюме

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary and the translation is 100% complete.

Това е кратко резюме на страниците с ресурси на Мета. То е съставено чрез комбиниране на двете ръчни обобщения на страниците с ресурси (I, II), предназначени да дадат на хората широка представа какво обсъждат другите общности. Както и при предходните резюмета в такъв формат, текстът посочва колко извлечения на източници са налични към момента на изготвянето му и следователно са взети предвид в момента на писането. (3s), например, означава, че в момента на съставянето на обобщението са били налице 3 изявления на посочената страница-източник.

 • Дискусията в Уикипедия на арабски език (26s) изтъква, че Програмата за образование на Уикипедия трябва да бъде приоритет, включително откриването на постоянни офиси на Уикимедия в образователни институции (§Ar1). Вандализмът и конкуренцията в Уикипедия на различните арабски диалекти се възприемат като проблем от някои редактори (§Ar4) (§Ar10). Потребителите подкрепят създаването на многоезични проекти като Уикипедия (§Ar5) и Уикиречник (§Ar6), наемане на платени служители за проверка на съдържанието (§Ar7) и създаването на редакционен съвет (§Ar13). Трябва да се съсредоточим върху неутралността (§Ar14), интегрирането със социални медии (§Ar17), разликите в съдържанието (§Ar18) и аудиосъдържанието (§Ar19). Също така трябва да се съсредоточим върху новодошлите (§Ar21), подобряването на МедияУики (§Ar22), стратирането на GLAM проекти (§Ar23), употребата на социални медии (§Ar24), унифицираното влизане в системата от всички устройства (§Ar25) и подобряване на интерфейса на Уикиречник. (§Ar26) Докато свързаната Фейсбук група (4s) акцентира върху подобряване на техническите аспекти на проектите на Уикимедия (§Ar2.1 (до 4)).
 • Онлайн дискусиите на бенгалски (37s) извадиха различни гледни точки, като фокусиране върху децентрализирането на движението с акцент върху селските райони, (§Bn1.2, §Bn1.31) развитие на Уикиданни (§Bn1.6, §Bn1.25), неутралността (§Bn1.37) и създаването на гостоприемна среда (§Bn1.21). Партньорствата със сродни организации(§Bn1.7), разработването на инструменти за корекция (§Bn1.5) и създаване на аудиокниги на Уикиизточник (§Bn1.8) трябва да са на дневен ред. Писането на статии трябва да е по-лесно и да подчертава качеството и количеството на съдържанието. Честите световни конкурси биха били полезни, като включват даването награди за приноси (като мобилни данни), ангажират студенти и ментори на новодошлите (§Bn1.20, §Bn1.33). Сродните проекти трябва да бъдат насърчавани (§Bn1.26) и всички проекти да интегрират Уикиданни с всичко от автоматичното актуализиране (§Bn1.25). Членове на общността в бенгалските срещи на общността (12s) предложиха популяризиране на проектите на Уикимедия чрез библиотеки (§Bn2.1) и календари (§Bn2.2) на Уикипедия. Трябва да се обърне внимание на разликите в пола и съдържанието (§Bn2.5, §Bn2.4). Трябва да се съсредоточим върху образованието (§Bn2.12), надеждността (§Bn2.7), потребителския опит (§Bn2.10), менторството (§Bn2.8) и овластяването на нови потребители.(§Bn2.11) В дискусиите в Skype и Hangout (23s) бе обсъдено, че трябва да има както дългосрочни, така и краткосрочни планове (§Bn2.1), организиране всяка година най-малко на една регионална конференция (§Bn2.2) и популяризирането на сродните проекти на Уикипедия. (§Bn2.3) Трябва да се съсредоточим върху Уикиданни (§Bn2.11), сътрудничеството с образователни институции (§Bn2.7), неутралността на съдържанието (§Bn2.8), намалянето на разликата между половете (§Bn2.9), изграждането на доверие в общностите (§Bn2.8) организирането на Уикилагери (§Bn2.13) и популяризирането на Уикипедия. (§Bn2.10) Също така трябва да се съсредоточим върху подкрепата на общностите (§Bn2.15), подобряването на интерфейса и мобилното редактиране (§Bn2.17), прекратяването на Уикипедия Zero (§Bn2.18) и даването на правомощия на новодошлите. (§Bn2.23) В дискусиите в социалните групи (6s) бе поставено ударение върху това да се постигне по-голям обхват (§Bn3.1), акуратността на нашите проекти (§Bn3.2), привличане на професионалисти, които да дават своите приноси по конкретни теми (§Bn3.3), сътрудничество с други енциклопедии (§Bn3.4), автоматизирането (§Bn3.5) и овластяване на нововъзникващите общности. (§Bn3.6)
 • Сътрудниците в каталонската Уикипедия (12s) подчертават многоезичието (§Ca.1), децентрализацията (§Ca.2), по-голям фокус към сродните проекти (§Ca.3), сътрудничеството в образованието. (§Ca.5) Трябва да намалим разликата между общностите и филиалите (§Ca.4), да сътрудничим с правителствени и други организации (§Ca.1), интегрираме ботове и човешки редактори (§Ca.8) и да осигурим взаимосвързаност между различните проекти на Уикимедия. (§Ca.12)
 • Тайванската китайска уикипедианска общност (6s) обсъди възможността за повече програми за общуване, като Учебна програма на Уикипедия и GLAM програма. (§Zh1.6) Общността в Тайван иска да има повече програми за общуване. (§Zh1.6) Китайската общност в континентален Китай изрази загрижеността си за връзката между Фондация Уикимедия и китайското правителство, тъй като в момента тя е доста напрегната и не е от полза за развитието на общността. Един член предположи, че Фондацията трябва да работи по отношенията с правителството (§Zh2.1) (§Zh2.3) така, че те да имат програма за обхвата в бъдеще. В същото време те смятат, че ще бъде хубаво, ако Фондацията може да работи и по Уикипедия офлайн, което означава, че Фондацията може да разработи някои устройства, на които хората да имат достъп до статиите на Уикипедия без интернет. (§Zh2.6) Съответното интервю в Google Hangout (24s) извади на показ възгледи, че трябва да се съсредоточим върху популяризирането на Уикипедия (§Zh3.3), по-добър дизайн (§Zh3.2), обучение (§Zh3.4), работа с малцинствата и хората с ограничения (§Zh3.7), насърчаване на приятелско пространство онлайн (§Zh3.16), разрешаването на конфликти (§Zh3.17), подобряване на преводите (§Zh3.21) и комуникацията между общностите. (§Zh3.24) Докато Telegram групата (3s) се фокусира върху превода на съдържание (§Zh4.3), развитието на младите общности (§Zh4.2),особено на неанглийските езици. (§Zh4.2) Общността в WeChat (9s) подчерта значението на количеството (§Zh5.2) и качеството (§Zh5.1); фокусирането върху сродните проекти (§Zh5.3), подобряването на дизайна (§Zh5.4), развитието на изкуствен интелект (§Zh5.5), разнообразието (§Zh5.6), новодошлите (§Zh5.7), устойчивостта (§Zh5.8) и разликите в половете. (§Zh5.9) За общността в Хонконг и Макао, уикипедианците в региона планират да формират потребителска група като начало на стратегическото си планиране. (§Zh6.19)
 • Дискусиите в холандската Уикипедия (1s) се фокусират върху сътрудничеството между проектите на Уикимедия и партньорствата с образователни институции. (§Nl.1)
 • Уикипедианците в английската Уикипедия (40s) казаха, че трябва да се съсредоточим върху офлайн достъпността (§En1), качеството на информацията (§En11) и функции като графики и карти (§En4). Трябва да работим заедно с външни партньори и повече вътрешни сътрудничества като Екипа на техническата общност (§En5). Проблемите с неплатеното платено редактиране (§En3) и ограничената използваемост на Уикиданни (§En8) също трябва да бъдат разгледани, както и потенциала на изкуствения интелект, който да ни помогне при проучванията (§En13). Трябва да се съсредоточим върху документацията (§En20),образователните взаимоотношения (§En21), борбата с тормоза (§En19) и увеличаване на търпението на редакторите (§En26). Трябва да подобрим софтуера си (§En22) и да можем да боравим с богато съдържание (§En16). Също така трябва да се съсредоточим върху GLAM (§En26), разработвайки правна стратегия (§En27) и подобрим софтуера. (§En28) Дискусиите в сродните проекти на английската Уикипедия (12s) акцентираха върху увеличаването на използваемостта на сродните проекти (§En2.1), сътрудничеството с други библиотечни системи (§En2.3), работата с GLAM организации (§En2.6), отвореност към иновациите (§En2.8), повишаване на надеждността (§En2.12), фокусиране върху Уикиданни (§En2.9) и уикиизточниците. (§En2.10)
 • Сътрудниците във френската Уикипедия (100s) обсъдиха, че трябва да се съсредоточим върху по-малките уикита, (§Fr1.1) изграждането на глобална общност, (§Fr1.2) насърчаването на проекти на местно ниво, (§Fr1.4) модернизиране на платформите на Уикимедия (§Fr1.5) (като добавена реалност и гласово търсене (§Fr1.57) и създаване на по-строга политика срещу тормоза (§Fr1.7). Трябва да се съсредоточим върху качеството (§Fr1.39), създаването на многоезични уикита за всеки проект (§Fr1.11), създаването на приветлива среда за новите потребители (§Fr1.6) и насърчаването на междукултурния обмен. (§Fr1.25) Също така трябва да помислим за неутралността на проекта, интернационализацията и предоставянето на знания в различни формати (§Fr1.13). Трябва да насърчим използването на медии/ социални медии за популяризиране (§Fr1.41). Също така трябва да се съсредоточим върху механизмите за борба с вандализмите (§Fr1.67), обучението на говорители на Уикипедия (§Fr1.68), партньорства (§Fr1.69), интензивен обхват (§Fr1.71), разрешаването на конфликти (§Fr1.74), преводите (§Fr1.75) и неутралността (§Fr1.76) Трябва да помислим за разликите в половете (§Fr1.82) и съдържанието (§Fr1.83), платеното редактиране (§Fr1.89) и изкуствения интелект. (§Fr1.92) В същото време, дискусиите във френския Уикиречник (16s) поставиха стремеж да се направи движението по-прозрачно (§Fr2.2) и да се усещат сътрудниците по-ценени. (§Fr2.1) Трябва да се съсредоточим върху мобилното редактиране (§Fr2.4), нововъзникващите общности (§Fr2.3), многоезиковото разнообразие (§Fr2.5), нови форми на знание (говорим и жестомимичен език) (§Fr2.6), децентрализация на проектите (§Fr2.8), взаимовръзка между проектите (§Fr2.9) и разнообразието на читателите. (§Fr2.10) Също така трябва да се съсредоточим върху привличането на повече редактори за запълване на разликата в съдържанието (§Fr2.13), насърчаване на партньорства с организации (§Fr2.14), създаване на помощни ръководства (§Fr2.15) и гарантиране на сигурността на проектите на Уикимедия. (§Fr2.11) Френския Уикиверситет обсъди популяризирането на уикиверситета (§Fr3.2), разработването на партньорства с университетите (§Fr3.3), създаването на MOOC (§Fr3.4) и подобряване на вграждането на видеоматериали. (§Fr3.5) Фондация Уикимедия трябва да финансира академични изследвания (§Fr3.7) и да наеме разработчици за поддръжка. (§Fr3.12) Дискусията на френския Уикиизточник разкри гледни точки, че трябва да се съсредоточим върху партньорствата с библиотеките (§Fr4.1), подобрим Уикиданни (§Fr4.2), сътрудничеството между редакторите и разработчиците (§Fr4.3), подобряването на OCR (§Fr4.5) и взаимосвързаността между уикитата. (§Fr4.7) Трябва да изградим по-добри инструменти (§Fr4.9), да организираме състезания (§Fr4.12), да направим по-добри помощни страници (§Fr4.11) и подобрим интерфейса. (§Fr4.17)
 • Дискусиите в немската Уикипедия (61s) обсъдиха идеята за демократично избиране на експертни съвети сред потребителите на Уикипедия, за да се подобри качеството (§De1.1 до 7) Приветливата социална среда (§De1.8) и поддържането на всички статии актуализирани (§De1.15) бяха разгледани като важно; докато Уикиданни може да бъде полезна (§De1.18) но някой също така трябва да актуализира Уикиданни. (§De1.19) Ние трябва да се фокусираме върху качеството, а не количеството. (§De1.21) Уикипедия трябва да бъде демокрация и всички контролни позиции трябва да бъдат назначавани от общността; евентуално съкращаване на ФУ с централен офис извън САЩ и набиране на средства от организациите. (§De1.13) Трябва да имаме вътрешно управление на качеството, политика на преструктуриране и ръководни страници, (§De1.30) и преосмислим стойността на първичните източници (§De1.25). Трябва да помислим за разрешаване на конфликтите (§De1.54), проблема с лобирането (§De1.60) и поддържането на неутралността. (§De1.61) Среща в Австрия (31s) подкрепи гостоприемната среда, (§De2.1) намирането на нови формати на знанието (визуализация), (§De2.26) с участието на по-разнообразни гласове и източниците на знания, както и запазване на съдържанието актуално. (§De2.21) Трябва да се фокусираме върху интеграцията на инструментите с Уикипедия (§De2.38), използваемостта на категориите (§De2.42), премахването на беседите (§De2.43) и централна страница за въпроси за статии. (§De2.47) В същото време швейцарската общност (35s) се фокусира върху сътрудничеството между различните езици (§De3.2), намаляването на разликата между половете (§De3.4), промяна на дизайна (§De3.3) и поддържането на статиите актуални. (§De3.5) Трябва да се съсредоточим върху Уикиданни (§De3.11), неутралността (§De3.17), надеждността (§De3.20), множеството на мненията (§De3.28), намаляване на ФУ и сдруженията (§De3.33) с повече наблягане на регионалните срещи. (§De3.31)
 • Редакторите в гръцката Уикипедия (11s) се фокусират върху качеството на съдържанието (§El.2), многоезичието (§El.3), борбата с тормоза. (§El.1) Също така трябва да се съсредоточим върху обогатеното съдържание (като карти, видеоклипове, графики) (§El.5), сродните проекти на Уикипедия (§El.7), подобряването на МедияУики (§El.8), автоматизацията (§El.9), и автономията на движението. (§El.11)
 • Еврейските уикипедианци (45s) обсъдиха, че трябва да се съсредоточим върху фактите, да бъдем политически неутрални (§He2) и достигането до по-голяма аудитория. (§He1) Трябва да преосмислим дизайна на Уикимедия, (§He12) адаптираме нови технологии, (§He6) да си сътрудничи с Академия и да ангажираме студенти, (§He17) да се фокусираме върху качеството (§He10) и интеграцията на проектите на Уикимедия. (§He8) Докато един участник каза, че трябва да помислим за проблема с платеното редактиране, (§He13) друг каза, че някои работи трябва да бъдат възложени на платени редактори. (§He21) Трябва да си сътрудничим с други организации (§He20), да създадем здравословна среда (§He22), да подобрим мобилната версия (§He24) и да станем социална мрежа (§He25). Работата ни трябва да подкрепя и хора с различни способности. (§He26) Трябва да се съсредоточим и върху текстообработката (§He27), технологиите за сканиране (§He28), принтирането на Уикипедия по теми (§He31), въвличането на млади хора (§He32) и борбата с вандализма. (§He34) Също така бе обсъдено, че трябва да акцентираме върху неутралността (§He38), да контролираме редакциите на платените редактори (§He40), да включим повече области на знанието (§He39), използвайки изкуствен интелект (§He42), Превод на съдържание (§He43), да насърчим доверието (§He44) и творчеството. (§He45)
 • Whatsapp групата на индийските уикимедианци (25s) обсъди, че трябва да децентрализираме официалните организации на движението (§Hi1.2) и да се съсредоточим върху достигането до всяко село. (§Hi1.6) Преносимите устройства трябва да бъдат наш приоритет (§Hi1.5) и Уикипедия трябва да бъдат предварително инсталирани на всички устройства. (§Hi1.18) Трябва също така да ангажираме студенти и учители чрез сътрудничество с образователни институции. (§Hi1.7) Трябва да се съсредоточим върху нарастването на количеството (§Hi1.20) и качеството, (§Hi1.14), да направим възможно видимото съдържание на други езици на всяко уики. (§Hi1.24) Трябва да създадем отворена и приветлива среда. (§Hi1.25) Трябва да наемем персонал, който да подсили местните общности (§Hi1.27), да се обучим за различните програми за грантове (§Hi1.29) и да обучим хора. (§Hi1.30) В дискусията в Google Hangout на индийските уикимедианци (12s) също се появиха мнения, че Уикипедия трябва да бъде по-достъпна от мобилни устройства. (§Hi2.3) Трябва да си сътрудничим с организации (§Hi2.9) и местните власти (§Hi2.6), за да доведем Уикипедия до селата. (§Hi2.5) Трябва да популяризираме Уикипедия в социалните медии (§Hi2.7) и да работим съвместно с образователни институции с помощта на повече платен персонал. (§Hi2.10) Трябва да създаваме уроци, електронни книги и други материали на регионални езици. (§Hi2.8) По време на телефонни интервюта (5s) участниците обсъдиха, че трябва да се съсредоточим върху достигането до селата и да накараме хората от различен произход да се присъединят към движението. (§Hi3.1) Трябва да препоръчваме използването на Уикипедия за образование (§Hi3.2), създаваме образователни видеоклипове (§Hi3.3), уроци и книги (§Hi3.4) и използваме Уикипедия офлайн. (§Hi3.5)
 • В унгарската Уикипедия (7s) бе обсъдено, че трябва да се съсредоточим върху здравето на общността (§Hu.1), партньорства с образователни и културни институции (§Hu.2), менторинг на нови потребители (§Hu.3), обхвата (§Hu.4), качеството на статиите (§Hu.6), мултимедийното съдържание (§Hu.7) и подобряване на потребителския интерфейс и политики. (§Hu.5)
 • Общността в индонезийската Уикимедия (4s) обсъди, че ще има изчерпателни и надеждни статии (§Id.1), повече социални събирания (§Id.2), споделяне на свободно знание (§Id.3) и повече организирани офлайн дейности (§Id.4) през следващите 15 години.
 • Италианските уикипедианци (107s) обсъдиха, че трябва да има единство по отношение на шаблоните, (§It1.11) ръководствата за стила (§It1.8) както и повишена комуникация между различните езици и проекти. (§It1.1) Трябва да се съсредоточим върху образованието и привличането на повече сътрудници. (§It1.5) Трябва да намерим различни начини да ангажираме деца (§It1.14) и ученици, като например да си сътрудничим с младежки организации. (§It1.13) Трябва да се съсредоточим върху качеството (§It1.18), пропуски в съдържанието (§It1.20), иновации (§It1.21) и проверимост. (§It1.24) Трябва да се борим срещу цензурата (§It1.22), спама (§It1.27), фалшивите новини (§It1.28) и платеното редактиране. (§It1.39) Трябва също така да се съсредоточим върху обучението (§It1.32), менторството на нови потребители (§It1.37) и създаването на ръководства. (§It1.36) Трябва да наблегнем на създаването на приветлива среда (§It1.49), подобряването на мобилното редактиране (§It1.53), комуникацията в уики (§It1.60) и Визуалния редактор (§It1.77), насърчаване на неутралността (§It1.62), предоставянето на правни съвети по проектите (§It1.69), борбата с копираните материали (§It1.97), разработването на по-добри инструменти (§It1.84) и ангажирането на организации и институти. (§It1.89) Трябва да възстановяваме разходите на доброволците, свързани с движението (§It1.107), както и да се интегрираме с други отворени проекти като OpenStreetMap. (§It1.105) Потребителите в италианския Уикицитат (21s) казаха, че насоките на Уикицитат трябва да бъдат подобрени, за да улесняват начинаещите. (§It2.2) Трябва да има съвместни библиотеки за подобряване на цитатите. (§It2.4) Уикицитат трябва да има присъствие в социалните медии. (§It2.5), да подобрим указанията (§It2.10), подобрим софтуера (§It2.13) и си сътрудничим със училища (§It2.12), както и с IMDb. (§It2.18) (§It2.18) Уикицитат трябва да бъде популяризиран повече (§It2.16) и да се насърчи цифровизацията. (§It2.15) Сътрудници в италианския Уикиизточник (20s) предложиха проектите на Уикимедия да бъдат по-взаимосвързани (§It3.1) и Уикиизточник да бъде интегриран с други проекти. (§It3.6) Трябва да подобрим техническите аспекти на Уикиизточник, така че човек да може лесно да допринася и да преглежда текстове дори на мобилни устройства. (§It3.8) Някои потребители подчертаха включването на други произведения с отворен достъп (§It3.3), докато други заявиха, че трябва да се фокусираме върху сканирането на произведения. (§It3.15) Също така трябва да се съсредоточим върху подобряването на софтуера (§It3.18), работата с външни партньори (§It3.16) и съсредоточим върху качеството. (§It3.17) Италианският Уикиверситет (25s) предположи, че движението трябва да се съсредоточи повече върху сродните проекти на Уикипедия. (§It4.1) Също така трябва да се съсредоточим върху училищата и децата, като работим съвместно с проекти като Уикидия. (§It4.5) Трябва да се постави акцент върху езиците на малцинствата (§It4.7), взаимосвързаността в рамките на проектите (§It4.8), партньорството с институциите (§It4.11), намаляването на разликата в съдържанието (§It4.12), популяризирането на иновации в Уикиверситет (§It4.13) и иновациите. (§It4.15) Трябва да насърчим позитивността в общността (§It4.14), както и Kiwix. (§It4.9) Също така трябва да се съсредоточим върху побратимяването (§It4.16), създаване и поддържане на малките уикита (§It4.17, §It4.18) и борбата с вандализма. (§It4.25)
 • Дискусията в японската Уикипедия (14s) разкри възгледи, че трябва да има повече свободни ресурси (като например изображения) (§Ja4.2), Медияуики трябва да се подобри (§Ja4.4) и трябва да се съсредоточим върху разликата в съдържанието (§Ja4.3). Също така трябва да се съсредоточим върху превода (§Ja4.13), количеството и качеството (§Ja4.9), неутралността (§Ja4.10), защитата от цензура (§Ja4.11), насърчаване на любезността сред общността. (§Ja4.12) Интервю в японските Уикиданни (1 потребител, 7s) в Туитър показа, че опитен потребител на Уикиданни смята, че мисията на проекта е неясна и е сложно да се обясни. (§Ja1.1) (до 6)) Групата в Slack (5s) се съгласи, че Уикипедия има лошо качество по отношение на определени дисциплини като компютърните науки. (§Ja2.2) Интервю на Уикипедия във Facebook Messenger (14s) подчерта значението на статистиката (§Ja6.2), сродните проекти (§Ja6.4), подобряването на дизайна (§Ja6.5), състоянието на общността (§Ja6.7), подкрепата за новодошлите (§Ja6.9), децентрализацията (§Ja6.11) и интегрирането на съдържание. (§Ja6.14) Интервю на Уикиданни във Facebook Messenger (9s) изрази възгледи, че трябва да се съсредоточим върху изчерпателността и децентрализацията на проектите (§Ja3.1) и изясняване на лицензите. (§Ja3.6) Също така трябва да се съсредоточим върху структурата на данните, (§Ja3.4) връзката с данните (§Ja3.3), входните (§Ja3.8) и изходните данни в Уикиданни. (§Ja3.9) В уики бе отбелязано освобождаването на повече съдържание (§Ja4.2) и набирането на повече качествени сътрудници. (§Ja4.3) В същото време общността във Фейсбук групата (2s) обсъди динамиката на общността (§Ja5.1) и създаването на нови потребителски роли. (§Ja5.2)
 • Дискусиите в латвийската Уикипедия (14s) подчертават запълването на пропуските в съдържанието (§Lv.1), подобряването на състоянието на общността (§Lv.2), по-лесното навигиране (§Lv.3), партньорствата (§Lv.5) и документирането на световното наследство. (§Lv.13) Също така трябва да се съсредоточим върху интеграцията с Уикиданни (§Lv.6), подобрена комуникация между сътрудниците (§Lv.11) и други свободни проекти като Open Street Maps. (§Lv.14)
 • Дискусиите в малайската Уикипедия (11s) се насочиха към подобряване на мобилните приложения (§Ml.1), поканването към повече уикимедианци на глобални конференции (§Ml.2), осигуряването на прозрачност на филиалите (§Ml.3), подобряване на инструментите за събития като конкурси за писане (§Ml.4) и попълването на пропуски в съдържанието (като LGBTQIA статии). (§Ml.5) Също така трябва да се съсредоточим върху менторството на новодошлите (§Ml.6), задържането на редактори (§Ml.7), подпомагането на малките общности при писането и докладите (§Ml.8), подобряването на интерфейса (§Ml.9) и сътрудничествата. (§Ml.11)
 • Мета (95s) дискусиите подчертаха качеството на съдържанието и необходимостта от оспорване на фалшивите новини (§Meta4), борбата с платеното редактиране (§Meta18) и неразкритото застъпничество. (§Meta7) Докато един потребител препоръча популяризирането на безплатните усилия за знание на ФУ (§Meta3), друг потребител каза, че трябва да търсим алтернативи за разработвания от ФУ софтуер. (§Meta2) Трябва да се съсредоточим върху подобряване на сътрудничеството между разпръснатите общности, официалните филиали (§Meta20) и потенциалните партньорски организации. (§Meta21) Знанията трябва да се популяризират в световен мащаб, като се подобри офлайн достъпът и се направи лесно разбираемо съдържанието ни. Трябва да се съсредоточим върху подобряването на техническите аспекти на Уикимедия (§Meta12), както и върху способността да боравим с обогатено съдържание като карти и графични инструменти. (§Meta19) Трябва да се съсредоточим върху разликата между половете и съдържанието (§Meta6) и да подобрим взаимосвързаността в нашите проекти с Уикиданни. (§Meta14) Трябва да се застъпим за Свободата на панорамата в САЩ (§Meta13) и да се уважаваме въпреки различията си. (§Meta5) Трябва да се съсредоточим и върху начинаещите (§Meta29), децентрализацията (§Meta34), подобряването на мобилното редактиране (§Meta35), обхвата (§Meta42), сътрудничеството между различните мрежи и подобряването на прозрачността. (§Meta61) Трябва да обърнем внимание на новите проекти (§Meta67), да подобрим потребителския интерфейс (§Meta68), състоянието на общността (§Meta85), въздействието ни върху света (§Meta74) и да насърчим copyleft-a. (§Meta88)
 • Дискусиите в норвежката Уикипедия (12s) подчертаха езиците на малцинствата (§No.5), доброволната подкрепа (§No.6), качеството на съдържанието (§No.7), сътрудничеството между уикитата (§No.8) и по-добри инструменти за новодошлите. (§No.10)
 • В полската Уикипедия (58s), потребителите казах, че приносът към Уикипедия трябва да е по-лесен, (§Pl1.5) и софтуерът трябва по-добре да поддържа многоезиковите усилия. (§Pl1.1) Някои потребители предложиха създаването на унифицирана Уикипедия, като например Общомедия и Метауики, с инструменти за превод на една статия на различни езици. (§Pl1.8) Платените редактори също могат да бъдат наети, за да актуализират съдържание, като получат достъп до професионални бази данни. (§Pl1.7) Бе обсъдено, че ФУ/движението трябва да бъде политически неутрално (§Pl1.2), а също и че Съвета на ФУ трябва да представлява по-добре общността. (§Pl1.3) ФУ трябва да бъде само организация за подкрепа, а не организацията, която ръководи движението. (§Pl1.14) Трябва да се съсредоточим върху сродните проекти на Уикипедия (§Pl1.15) и редакторската автономия на Уикипедия на различните езици. (§Pl1.18) инструмент за конвертиране на mp3/mpeg, при качване в Общомедия. (§Pl1.17) Трябва да се съсредоточим върху начинаещите (§Pl1.20), обхвата (§Pl1.21), различията в съдържанието (§Pl1.22), нововъзникващите общности (§Pl1.23), други проекти на Уикимедия (§Pl1.25) и по-добрата комуникация между потребители и организации. (§Pl1.27) Трябва да се съсредоточим повече върху Уикипедия, отколкото върху Уикиданни (§Pl1.28), а също и да подобрим софтуера, за да е по-лесен за употреба. (§Pl1.29) ФУ трябва да остане финансово независима (§Pl1.34), трябва да помислим за проблема с мъртвите връзки (§Pl1.37), както и за оцеляването на Уикипедия. (§Pl1.49) Трябва да насърчаваме сътрудничеството между проектите (§Pl1.39), по-голямата отвореност в общността (§Pl1.40), задържането на потребителите (§Pl1.43), многоезиковото разнообразие (§Pl1.46) и неутралността. (§Pl1.46) Общомедия не трябва да се ограничава до съдържание, което да се използва само в проекти на Уикимедия (§Pl1.57), и трябва да има актуализации за работата, която се извършва във всички уикита. (§Pl1.56) Фейсбук групата на полската Уикипедия (3s) подчерта необходимостта от технологично усъвършенстване (§Pl2.1) и обсъди политическите връзки. (§Pl2.2)
 • Португалските уикипедианци (8s) обсъдиха наличието на приветстваща среда с подходящи механизми за справяне с тормоза (§Pt.2), споровете (§Pt.1) и умереността на дискусиите. (§Pt.3) Трябва да полагаме повече усилия за попълване на разликата в съдържанието с локално съдържание (§Pt.6) и преводите не трябва да бъдат приоритет. (§Pt.6) Също така трябва да се съсредоточим върху игрови модел (§Pt.9), ограниченията на редакциите по IP (§Pt.13), четимост на данните от машини (§Pt.22), други видове медии (§Pt.23), полезността (§Pt.20) и достъпността. (§Pt.21)
 • Прегледът на мястото за разговори на руски език (14s) дискутира важността на езиковото многообразие (§Ru1.3) и разнообразието от географски потребителски бази (§Ru1.1), по-лесното онлайн участие, фокусирането върху новодошлите и обхвата (§Ru1.13) и необходимостта от по-добро участие на ФУ в техническите промени. (§Ru1.5) Заявка за коментар на руската Уикипедия (39s) наблегна на фокуса върху важността на основния модел на развитие на Уикипедия (§Ru2.3) проблемите на новите потребители, опитващи се да се присъединят към общността (§Ru2.4 ) и необходимостта от повече езиково многообразие. (§Ru2.6) Трябва да се съсредоточим и върху неутралността (§Ru2.19), обхвата (§Ru2.25), подобряването на превода на съдържание (§Ru2.29), разработването на Уикиданни (§Ru2.37) и подобряването на техническите аспекти. (§Ru2.38) В същата време общността в руския Уикипътешественик (23s) обсъди развитието на Уикипътешественика (§Ru4.1) чрез интегриране с карти и създаване на печатна версия. (§Ru4.2) Също така трябва да се съсредоточим върху интеграцията с Уикипедия (§Ru4.5), Общомедия (§Ru4.7) и Уикиданни. (§Ru4.9) Трябва да наемем технически координатори за общностите (§Ru4.15), да ангажираме експерти (§Ru4.20) и да съхраним културното и природното наследство. (§Ru4.23) Дискусиите на местата за разговори на различните рускоезични проекти (14s) подчертаха взаимосвързаността на проектите (§Ru3.1), многоезиковото разнообразие (§Ru3.3), неограничения достъп (§Ru3.4) въвличането на новодошлите (§Ru3.13) и сътрудничеството с образователните институции. (§Ru3.14)
 • В страницата за стратегията в испанската Уикипедия's (58s), бе повдигната идеята за критерии за значимост в цялото движение (§Es1.1) заедно с необходимостта от по-добър превод и езикова поддръжка, (§Es1.6) достъпност на съдържанието (§Es1.4), ​​запазване на независимостта на движението (§Es1.6) и Уикипедия като инструмент за преподаване. (§Es1.7) Трябва да се съсредоточим върху новодошлите, (§Es1.8) задържането на потребителите, (§Es1.10) да модернизираме интерфейса на Уикипедия (§Es1.9) и да анализираме текущата й структура (§Es1.11). Също така трябва да се съсредоточим върху партньорството с местните правителства и институции (§Es1.12), да наблегнем на нововъзникващите общности (§Es1.16), да не ставаме ендогамни и да участваме и в други международни форуми. (§Es1.17) Трябва да предлагаме различни версии на статиите според аудиторията (§Es1.18) и да ангажираме експерти, за да запълним пропуските в съдържанието. (§Es1.20) Също така трябва да се съсредоточим върху нашите ценности (§Es1.26), интеграцията между проектите (§Es1.31), разликите между половете и в съдържанието (§Es1.39) и проучването на общностите. (§Es1.54) Групата в Telegram (29s) обсъди потвърждаване на статиите от експерти (§Es2.1), липсата на гъвкавост на потребителите и политиките (§Es2.2). Фондацията трябва по-добре да подкрепя филиалите (§Es2.4) и да преосмисли "въздействието" на проектите (§Es2.3). Трябва да насърчаваме разнообразието и да поправим връзката между филиалите и общността (§Es2.5). Фокус върху Уикиданни (§Es2.6), разликата между половете (§Es2.7) и подобрени редакции (§Es2.8). Също така трябва да се съсредоточим върху сродните проекти на Уикипедия (§Es2.11), новодошлите (§Es2.15), задържането на потребители (§Es2.22), подобряване на показателите (§Es2.24), партньорствата (§Es2.18), спиране на Уикипедия Нула (§Es2.27) и борбата с фалшивите новини. (§Es2.10)
 • Дискусията на мястото за разговори на шведската Уикипедия (6s) сравни шведската Уикипедия с националната енциклопедия на страната (§Sv6), отбелязвайки нуждата от подобряването на надеждността (§Sv3) и взаимодействието между уикитата. (§Sv5)
 • Дискусиите в украинската Уикипедия (28s) се фокусираха върху систематичната работа (§Uk.7), намаляването на вътрешните конфликти (§Uk.8), езиковия баланс (§Uk.10), езиковото многообразие (§Uk.12) и количеството и качеството на съдържанието. (§Uk.6) Трябва също да се съсредоточим върху възприемането на технологията (§Uk.15), новите форми на знание (§Uk.16) и включването на деца (§Uk.18) и жени. (§Uk.19) Трябва да се обърне внимание на образованието (§Uk.17), сътрудничеството с организации (§Uk.20), развиването на умения (§Uk.22), цифровизацията (§Uk.24) и разпознаване на образи, семантичния анализ, автоматизираншя превод и автоматизираното познание. (§Uk.26)
 • По време на разговора във виетнамската Уикипедия (28s), фокусът бе върху качеството на съдържанието (§Vi2) и технически предизвикателства като мерки срещу вандализма (§Vi5) и рекламите (§Vi6); както и възможности, като например образователна активност (§Vi9), които съпътстват работата по съдържанието. Трябва да се съсредоточим върху обучението на начинаещите (§Vi8), офлайн достъпността (§Vi6), като запазваме информацията актуализирана (§Vi9) и върху признаването на сътрудниците. (§Vi7) Също така трябва да се съсредоточим върху популяризирането на проектите на Уикимедия. (§Vi15) Докато един участник предложи смесване със социалните мрежи (§Vi17), друг се противопостави на идеята. (§Vi18)
 • Дискусията в Уикиданни (3s) акцентира на съсредоточаването върху Уикиданни (§WD.1) и свързаността с научна литература и мрежата. (§WD.2)
 • Участниците в пощенския списък на Уикиизточник (12s) говориха за фокусиране върху изявление за мисията на Уикиизточник (§Ws.1), ефективността на проекта (§Ws.3), взаимовръзките (§Ws.4), цифровата типография (§Ws.5), забележимостта (§Ws.10) и обслужването и метаданните. (§Ws.1) Също така трябва да се съсредоточим върху сътрудничеството, за повече цифровизация (§Ws.12), както и да разработим методи, които да позволяват на хората да настроят и персонализират съдържанието ни според нуждите си. (§Ws.9)
 • Дискусията на Общомедия (1s) подчерта, че е по-лесно да се допринася за използването на Общомедия без езикови бариери. (§WC.1)
 • Членове на потребителската група Уикиконференция Северна Америка (3s) обсъдиха силни общности в и извън уики (§WNA.1), комуникацията и обмяната на опит (§WNA.2) и фокусирането върху конференции. (§WNA.3)
 • Потребителската група Общност на Уикимедия Бразилия (5s) обсъди фокусирането върху Уикиданни (§BR.1),разликата между половете (§BR.2), разнообразието и достъпа (§BR.3), по-добри инструменти за управление на дейностите по популяризиране (§BR.4) и образование (теми като математика). (§BR.5)
 • Потребителската група Уикимедия Гана (5s) говори за наличието на общностно пространство (§GH.1) с по-голям фокус върху WEP (§GH.2), Уикипедия Нула (§GH.3) и нововъзникващите общности. (§GH.4)
 • Членове на Уикимедия Сърбия (4s) казаха, че Уикипедия ще бъде част от учебната програма в образованието (§RS.1), всички публични работи ще бъдат дигитализирани (§RS.2), Уикиданни ще се използва широко (§RS.3) и задържането на потребителите вече няма да бъде проблем (§RS.4) през следващите 15 години.
 • Проучване в пощенския списък на Уикимедия Индонезия (6s) фокусира върху надеждността, образованието (§ID.1), неутралността (§ID.3), партньорствата (§ID.2), изравняването между езиците (§ID.4), популяризиране на културното наследство (§ID.5) и нововъзникващите общности. (§ID.6)
 • Уики в Африка (1s) обсъди, че нововъзникващите общности ще бъдат част от историята с фокус върху равния и справедлив достъп до ресурси. (§WIA.1)
 • Дискусията на Уикимедия окръг Колумбия (10s) наблегна на състоянието на общността (§US-DC.1), достигането до нововъзникващите общности (обхвата в селата) (§US-DC.2), борбата с тормоза (§US-DC.3) и ангажирането на хора от всякакви професии. (§US-DC.4) Също така трябва да се съсредоточим върху разнообразието (§US-DC.6), неутралността (§US-DC.7), сътрудничеството с институциите (§US-DC.8), по-добри технологии (§US-DC.10) и подкрепа за локални и отдалечени доброволци. (§US-DC.9)
 • Уикимедия Левант (14s) обсъди на среща, че трябва да се съсредоточим върху качеството (§LEV.1), автоматичните граматически корекции (§LEV.6), запълването на разликата в съдържанието (например в Наука). (§LEV.10) Също така трябва да се съсредоточим върху преглеждането на съдържанието, създадено като част от Образователната програма на Уикипедия. (§LEV.13)
 • Дискусиите на Уикимедия Украйна (20s) се насочиха към включването на нови типове медии (§UA.1), качеството на съдържанието (§UA.2), кампания срещу нарушението на авторското право (§UA.3), по-добри политики (§UA.4) и сътрудничествата с образователните институции. (§UA.5) Трябва да се съсредоточим върху партньорствата (§UA.6), създаването на нови читатели (§UA.8), набирането на нови редактори (§UA.9), взаимосвързаността с други проекти с отворен код (§UA.12), нови сродни проекти. (§UA.15), разрешаването на конфликти (§UA.17), езиковото разнообразие (§UA.18) и подобряването на интерфейса. (§UA.20) Вече нe трябва да има конференции (§UA.14), а локалните качвания трябва да бъдат забранени. (§UA.16)
 • Разговорите на Уикимедия Аржентина (26s) се фокусираха към хората зад проектите на Уикимедия (§AR.1), по-голямото разпространение на базата и основата на движението и неговите проекти (§AR.2), разликата между половете (§AR.4), даването на правомощия на всички (§AR.10), създаването на конкретен проект за популяризиране на отворен хардуер (§AR.11), модерен мобилен интерфейс с комуникационна съвместимост с мобилността (§AR.12), образователна програма (§AR.15), генериране на система за приходи, базирана на таксуване на компании за показване на логото им в статии (§AR.16) количествен и качествен скок с разширяване на базата и умножен от новите поколения (§AR.22) подобрена комуникация; те също така наблягат на качеството, не на количеството в програмите. (§AR.25) Анализи дали е нужен друг проект и рестартиране на по-малко използваните. (§AR.26)
 • Дискусиите на служителите на Уикимедия Германия (15s) се фокусираха върху разнообразието на съдържанието; в същото време те акцентираха върху качеството (§DE.1) и обсъдиха медийната грамотност, използването и създаването на свободно знании, (§DE.2) сътрудничествата, творчеството, приобщаването, (§DE.6) създаването на приветлива среда за новодошлите, (§DE.13) разнообразна екосистема от знания за общности и институции (§DE.14), както и съвместната активност и достъп. (§DE.15)
 • Потребителската група Уикижени (13s) дискутира, че трябва да развием по-малко елитарна и по-разнообразна енциклопедия. (§WW.1) Значимостта трябва да бъде основополагаща, но второстепенните критерии трябва да бъдат преоценени (§WW.2), да се наблегне на точността на съдържанието (§WW.3), да се премахне тормозът и уикиадвокатстването (§WW.4), да се насърчи създаването на статии (§WW.5), да се разработи инструмент за проследяване на напредъка (§WW.6), подобри четимостта (§WW.7). Те също обсъдиха политиката на изтриване (§WW.11) политиката за именуване на статии за жени (§WW.12) и поддръжка на решенията на Фондация Уикимедия. (§WW.13)
 • Служителите на Уикимедия Нидерландия (12s) обсъдиха, че сътрудничеството между различните проекти е оптимизирано, намалявайки припокриването и насърчавайки синергията. (§NL.1) Осигуряване на пълна учебна среда, включително достъп до материали (§NL.2) Те също така обсъдиха представяне на знанието, иновации, (§NL.3) за зрителни увреждания, дислексия, ограничената грамотност на когнитивните предизвикателства, (§NL.4) създаването на по-добра привестваща среда за потребителите (§NL.5),по-добра инфраструктурна поддръжка (§NL.7), партньорства (§NL.8), изграждане на капацитет, GLAM, (§NL.9) академична надеждност, (§NL.10) насърчаване на изследванията върху проектите на Уикимедия (§NL.11) и неутралността. (§NL.12)
 • Дискусията на Уикимедия Нидерландия (18s) се насочи към по-удобно за потребителя участие, (§NL.1) развитие на технологиите (§NL.4) машинните преводи, (§NL.4) нуждата от общностен растеж и разнообразяване, (§NL.8) изграждане на капацитета, (§NL.9) застъпване за свободни лицензи (§NL.10), качеството на проектите на Уикимедия, надеждността и неутралността (§NL.15). Те също така поставиха акцент върху образованието (§NL.16) и глобализацията на проектите ни. (§NL.18)
 • Дискусията на Уикимедия Италия (20s) се насочи към медиацията, специализираните източници, дигиталната грамотност (§IT.1), насърчаване на експертите да променят подходите и методологиите, за да включат други гледни точки (§IT.2), многоезиковото разнообразие, (§IT.3), глобализацията (§IT.4), изграждането на общността, (§IT.5) отвореното съдържание (§IT.6), насърчаване на разнообразието (§IT.7), качеството на съдържанието (§IT.8), създаването на GLAM портал за споделяне на знания (§IT.9) и образователна програма (§IT.10). Някои потребители изразиха безпокойството си, че институциите нямат доверие към Уикипедия (§IT.11). Те също така акцентираха върху изграждането на осведоменост (§IT.13), надеждност на съдържанието на Уикимедия (§IT.14) и партньорство. (§IT.17) (§IT.18) (§IT.20)
 • Дискусията на Уикимедия Израел (47s) акцентира върху сътрудничеството между Уикипедия, образователни институции и академични среди (§IL.2) (§IL.3), надеждността (§IL.4) (§IL.34), изкуствения интелект (§IL.5), намирането на начин за насърчаване на различни хора да допринасят (§IL.6), работа с езици, които са рискови (§IL.9), създаване на приятелска среда (§IL.10), работа в рамките на нашите възможности и ресурси (§IL.13) комуникации между проектите (§IL.14), укрепване на личната връзка между сътрудниците (§IL.18) и хората в неравностойно положение (§IL.20). Те също така обсъдиха качеството на съдържанието (§IL.21), работа с външни институции (§IL.22), образователни програми (§IL.23), по-добра поддръжка на софтуера за превод (§IL.27), разпространение на културата на Уикипедия (§IL.29) достъпността на съдържанието (§IL.31) партньорството, (§IL.44) технологични подобрения (§IL.45) и платените приноси. (§IL.46)
 • Комитетът по присъединяване (14s) обсъди подкрепата на отделни лица чрез местните филиали (§AC.1), разработване на модели за партньорство (§AC.2), създаване на жизнеспособни и устойчиви филиали (§AC.3) и изграждане на процес на участие и приобщаване при вземането на решения. (§AC.5) Също така трябва да се съсредоточим върху обучението (§AC.13), предотвратяването на конфликти (§AC.6), социалното въздействие (§AC.7), въвличането (§AC.8), разнообразието (§AC.9) и репутацията на филиалите. (§AC.12)
 • Потребителската група Есперанто и Свободно знание (2s) говори за приобщаването (§EliSo.2) и наличността и обхвата на проектите на Уикимедия на всички езици. (§EliSo.1)
 • Уикимедия UK (5s)обсъди значението на разнообразието (§WMUK.1), застъпването за публичен домейн (§WMUK.2), подобрението в технологиите (§WMUK.3), сътрудничеството с организации (§WMUK.4) и борбата с фалшивите новини. (§WMUK.5)
 • Уикимедия Тайван (4s) обсъди в лична среща, че трябва да се съсредоточим върху разнообразието и нововъзникващите общности (§TW.1), сътрудничеството с правителства, медии и местни организации (§TW.2), насърчаването на новодошлите и привличането на експерти (§TW.3) и подобряване на качеството на съдържанието. (§TW.4)
 • Дискусията на Уикимедия Кот д'Ивоар (25s) се фокусира върху използването на Уикипедия в селските райони (§CI.1), използването на Уикипедия като инструмент за обучение (§CI.2), устните цитати (§CI.4), иновации чрез интегриране на Уикипедия в изследователски центрове и центрове за документиране (§CI.5), събития за обхват, (§CI.6) партньорство (§CI.7) (§CI.23) и региони с ниска осведоменост (§CI.8), солидарност между сътрудниците (§CI.9), програма за обучение на доброволци (§CI.13), подкрепа на нововъзникващите общности (§CI.16), технологичното развитие (§CI.20) и качеството на съдържанието. (§CI.21)
 • Данните от частно проучване (72s) показват, че хората говорят за централизиране на всички проекти (§PS.1), за децентрализиране на движението (§PS.13), за подобряване на комуникациите (§PS.2), за подобряване на стабилността, надеждността (§PS.3) (§PS.17), сътрудничеството между редакторите, приоритизирането на базата данни за уикицитати (§PS.5), технологични подобрения (§PS.10) (§PS.21), създаване на приятелска среда за всички (§PS.19), Глобалния юг (§PS.22), интеграция на Уикиданни (§PS.24), алтернативен източник на знания (§PS.31) и партньорства. Участниците се съсредоточиха и върху разликите между половете (§PS.46), образованието (§PS.60) (§PS.61), създаването на приятелска и приветстваща среда за новодошлите (§PS.68) и истинска многоезична общност, улеснена от езиковите технологии. (§PS.72)
 • Данните от стратегическия семинар в Берлин (59s) се насочиха към целта, която искат да постигнат, като целеви енциклопедии (§BSW.1), правна сигурност, Свобода на панорамата, лобирането (§BSW.4), равенството между половете (§BSW.6), технологични подобрения (§BSW.7) и някакъв вид почетни карти за обезщетения на уикимедианци. Те също така споделиха как да постигнат тези цели. Идеи като ангажираност (§BSW.10), колегиална програма (§BSW.13), управление на училищни проекти (§BSW.14), прозрачност в движението (§BSW.15) и използване на най-добрите практики. (§BSW.16) Те също така обсъдиха въздействието, което нашите проекти имат върху обществото и политиката ((§BSW.20) - (§BSW.28)) Те акцентираха върху солидарността с други езикови версии (§BSW.29), общността и сдруженията, повече прозрачност, култура на комуникация, чувствителност към езика към пола, разнообразие; (§BSW.37) лобизма, правната сигурност (§BSW.45); оценяването на център в мрежата на трансфера на знания (§BSW.50).