เมทา:ผู้ตรวจตรา

This page is a translated version of the page Meta:Patrollers and the translation is 100% complete.
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เมทา:ผู้ตรวจตรา

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม "ผู้ตรวจตรา" บนเมทา

ผู้ตรวจตรา คือกลุ่มผู้ใช้ที่มีความสามารถในการตรวจตรา หน้าใหม่ แก้ไข การเปลี่ยนแปลงล่าสุด และ quickly revert การเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายโดยใช้คุณสมบัติ ย้อนกลับ สร้างขึ้นตาม consensus ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 สิทธิ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ที่ administrators ได้รับ ผู้ดูแลระบบสามารถมอบสถานะผู้ตรวจตราให้กับผู้ใช้ที่น่าเชื่อถือได้ตามคำขอใน หน้าคำขอเพื่อขอความช่วยเหลือจาก ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง โดยผู้ดูแลระบบ

ตรวจตรา

บทความหลัก: {{mw:Special:MyLanguage/Help:Patrolled edits|ช่วยเหลือ:ตรวจตราการแก้ไข}}

ย้อนกลับ

บทความหลัก: เมทา:ย้อนกลับ
  • ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ย้อนกลับโดยค่าเริ่มต้นและไม่จำเป็นต้องขอสิทธิ์แยกต่างหาก
  • ผู้ใช้ กับ การย้อนกลับสากล หรือในกลุ่มส่วนกลางที่มีสิทธิ์ 'rollback' ที่รวมอยู่ในนั้นอาจใช้เครื่องมือนั้นใน เมทา-วิกิ

การเพิกถอนสิทธิ์

ไม่มีการใช้งาน
บัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันจะถูกลบสิทธิ์ของพวกเขา การไม่ใช้งานหมายถึงไม่มีการแก้ไขและบันทึกการทำงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การใช้ในทางที่ผิด
ผู้ใช้ที่ใช้ชุดเครื่องมือนี้ในทางที่ผิดโดยทำเครื่องหมายการแก้ไขที่ไม่ดีซ้ำๆ ว่าตรวจตราแล้ว หรือใช้เครื่องมือย้อนกลับเพื่อยกเลิกการแก้ไขที่สร้างสรรค์ หรือสำหรับการแก้ไขที่ขัดแย้งกันหรือข้อพิพาทด้านเนื้อหา อาจถูกเพิกถอนการอนุญาต ผู้ดูแลระบบสามารถลบได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่อาจได้รับ ผู้ใช้ที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตจะไม่ได้รับอนุญาตให้อีกครั้งหากไม่มีการสมัครอย่างเป็นทางการ

ดูเพิ่มเติม