This page is a translated version of the page Meta:Bureaucrats and the translation is 100% complete.
Zkratka:
WM:B
Tato stránka poskytuje informace o byrokratech na Meta-Wiki a stanovuje příslušná pravidla.

Byrokraté na Meta-Wiki jsou uživatelé, kteří mají technickou schopnost:

Primárně jsou vázáni pravidly a konsensem pro přidělení nějakého práva , a pouze tehdy, když to odráží přání komunity, vždy po úspěšné žádosti o práva.

Správci , kteří jsou aktivní alespoň posledních 6 měsíců, mohou požádat o práva byrokrata zde. Očekává se, že byrokraté zajistili, že při udělování statusu robota uživateli budou dodržovány pravidla pro roboty. Očekává se, že budou schopnými soudci konsensu, a že na žádost a civilním způsobem vysvětlí odůvodnění svých jednání.

Byrokraté nemají schopnost vyšší úrovně přístupu (nemohou povýšit na dozorce nebo revizora ). Tyto schopnosti jsou drženy pouze stevardy, malou vícejazyčnou skupinou, která slouží všem projektům Wikimedia. Stevardi jsou voleni každoročně; pro více informací, vizte Steward requests/Permissions.

Požadavky

Správci mohou požádat o práva byrokrata, pokud:

  1. Jsou aktivní na Metě a mají alespoň 150 editací/zaznamenaných akcí (po získání práv správce a bez zahrnutí vlastního uživatelského prostoru) v posledních šesti měsících.
  2. Uživatel je schválen dvěma současnými byrokraty poté, co se nominuje na Meta:Requests for adminship.
  3. Do 24 hodin poté, co se nominoval na Meta:Requests for adminship, nebyly vzneseny žádné námitky. Jsou-li vzneseny námitky, měla by proběhnout krátká diskuse, v níž ji po 48 hodinách nezaujatý byrokrat uzavře a zhodnotí, zda se konsenzus domnívá, že obavy jsou platné, či nikoli. Pokud jsou obavy považovány za platné na základě konsensu, musí se kandidát nominovat prostřednictvím týdenního procesu RfB shodného s RfA a projít, aby se stal byrokratem.

Viz též