CheckUser policy/cs

Pravidla a doporučení Pravidla pro CheckUser
Tato stránka informuje o oprávnění CheckUser a nastiňuje pravidla jeho používání. O těchto pravidlech probíhala diskuse v září a říjnu 2005. Platí od listopadu 2005.

Statut CheckUserEdit

CheckUser je speciální rozhraní pro uživatele s oprávněním checkuser. Uživatel se statutem CheckUser na určité wiki může tímto nástrojem podrobněji kontrolovat, zda určitý uživatel je loutka jiného uživatele stejné wiki (ne všech). Rozhraní umožňuje:

 • Zjistit IP adresy, ze kterých uživatel editoval wiki.
 • Vyhledat editace wiki, které byly provedeny z dané IP adresy (i zalogovanými uživateli).

Tyto informace se ukládají pouze po krátkou dobu, takže starší editace nejsou v rozhraní CheckUser vidět. Zároveň se pořizuje protokol zaznamenávající všechna použití tohoto nástroje. Protokol si mohou zobrazit všichni uživatelé s oprávněním checkuser:

17:29, 5. 9. 2005, X zjišťuje IP adresy uživatele Y
17:29, 5. 9. 2005, X zjišťuje uživatele z IP adresy 127.0.0.1

Uživatelská příručka je na Help:CheckUser.

Použití nástrojeEdit

Tento nástroj je možno používat pro boj s vandalismem, prověřování zneužití loutkových účtů a pro zamezení narušování projektu. Smí se používat pouze k prevenci škod nějakého projektu Wikimedia.

Nástroj se nesmí používat k politickému ovládání; k vytváření tlaku na uživatele; nebo jako hrozba jinému uživateli ve sporu o obsah. Ke kontrole uživatele musí existovat platný důvod. Uvědomte si, že alternativní účty nejsou zakázány, pokud neslouží k porušování pravidel (například k opakovanému hlasování či vytvoření zdání větší podpory nějakého názoru).

Kontrolovaného uživatele je možno na kontrolu upozornit, ale není to povinností. Obdobně je možno, ale nikoli nutno, o kontrole uvědomit komunitu; takové upozornění však musí být vždy provedeno v souladu s pravidly na ochranu soukromí.

Některé wiki dovolují, aby byly IP adresy uživatele na jeho žádost ověřeny, pokud je například potřeba poskytnout zprošťující důkaz k obvinění o používání loutkového účtu; uvědomte si však, že žádost o ověření uživatele je v takových případech někdy součástí snahy o narušování projektu.

Ochrana soukromí v projektech WikimediaEdit

Wikimedia považuje ochranu soukromí ve svých projektech za obrovsky důležitou. Pokud někdo svým chování neporušuje pravidla (porušováním může být například vandalismus pomocí robota nebo spam) či není zveřejnění osobních informací nezbytné k zamezení poškozování projektu, je zakázáno odhalovat jeho IP adresy, místa pobytu či jiné informace, které mohou vést k identifikaci, pokud tyto údaje už o sobě sám na projektu nezveřejnil.

Relevantní část pravidel na ochranu osobních údajů říká:

Pravidla zveřejňování údajů získaných z logů

Pravidlem nadace Wikimedia je, že osobní údaje získané z logů serverů či z databázi prostřednictvím funkce CheckUser mohou správci serverů či uživatelé s právem CheckUser prozradit v následujících situacích:

 1. Na základě platného předvolání či jiné povinné žádosti od soudních orgánů.
 2. S dovolením příslušného uživatele.
 3. Pokud je to nezbytné pro vyšetření stížnosti na zneužití, mohou být předány předsedovi správní rady Wikimedia Foundation, jeho právnímu poradci či jiné jím určené osobě.
 4. Pokud se informace týkají činností robota a jejich další šíření je potřeba pro ukázku či řešení technických problémů.
 5. Pokud se příslušný uživatel choval vandalsky nebo se trvale choval rozvratně, mohou být údaje zveřejňovány pro určení IP adres, které je potřeba blokovat, nebo pro upřesnění informací do stížností příslušným poskytovatelům internetového připojení.
 6. V případě, že je to přiměřeně nezbytné pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti nadace Wikimedia, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

Pravidla nadace Wikimedia za žádných okolností nedovolují veřejné šíření takových informací, kromě případů uvedených výše.

Uvolnění informacíEdit

I pokud uživatel porušuje pravidla a narušuje projekt, je lepší jeho osobní informace nezveřejňovat, pokud je to jen trochu možné.

 • Obecně, neodhalujte IP adresy. Zveřejněte pouze informaci typu stejná síť/jiná síť a podobně. Pokud někomu prozrazujete podrobnosti, ujistěte se, že je to důvěryhodná osoba, která je nebude sama šířit.
 • Jestliže uživatel tvrdí, že je z určitého místa, a IP adresa to potvrzuje, je možné to v případě potřeby potvrdit, aniž by to bylo považováno za zveřejnění soukromých informací.
 • Pokud máte pochybnosti, neposkytujte žádné podrobnosti.

PřístupEdit

Oprávnění checkuser mají jen stevardi a velmi málo dalších uživatelů, kteří jej mají vždy jen lokálně na své wiki.

Pokud na nějakém projektu existují uživatelé s právem CheckUser, provádějí ověřování zpravidla oni. V případě nouze či pro ověření na několika projektech, např. při vandalizování mnoha wiki, mohou ověření provádět též stevardi. V takovém případě by si stevardi měli po dokončení kontroly odebrat právo CheckUser, a o provedené kontrole uvědomit místní CheckUsery na mailing listu.

Na každé wiki musí být vždy nejméně dva uživatelé se statutem CheckUser, nebo vůbec žádný. Důvodem je, že si tak mohou vzájemně ověřovat a potvrzovat své kroky. Pokud na wiki zůstane jen jeden CheckUser (když druhý odstoupí nebo jsou mu práva odebrána), musí komunita okamžitě jmenovat nového CheckUsera (aby byli opět nejméně dva).

Na wiki s Arbitrážním výborem (ArbCom), kterému nadace Wikimedia schválila pravomoc jmenovat CheckUsery, mohou CheckUsery vybírat jen arbitři. Po dosažení dohody člen výboru prostě zapíše kandidáta na Steward requests/Permissions.

Na wiki, kde není schválený Arbitrážní výbor či kde komunita preferuje nezávislé volby, jsou dvě možnosti:

 • Komunita dojde ke konsensu o schválení CheckUserů. Uživatel, který se chce stát CheckUserem, o to požádá místní komunitu a odpovídajícím způsobem tuto žádost oznámí (diskuse Pod lípou, mailová konference, …). Kandidát musí dobře rozumět pravidlům na ochranu soukromí. Poté, co na projektu získá konsensuální podporu (minimálně 70–80%) s minimálně 25–30 uživateli, kteří ho podporují, se sám zapíše na stránku Steward requests/Permissions, kam uvede také odkaz na stránku s rozhodnutím komunity.
 • Pokud na wiki nezískají alespoň dva CheckUseři dostatečný počet hlasů, na této wiki žádný CheckUser nebude. Pro zjištění, zda UživatelX je loutka UživateleY, musí editoři požádat stevarda. K tomu stačí napsat žádost na Steward requests/Checkuser, kam uvedou jména kontrolovaných uživatelů a vysvětlení, proč se o prověrku žádá (doplněné odkazy). Dále je také nutné dosáhnout v komunitě konsensu (jako výše). Stevard pak odpoví na otázku, zda tito dva uživatelé jsou ze stejné IP adresy, stejné proxy, stejné sítě, stejné země, či zda nemají nic společného (přesné informace, co má stevard oznámit, jsou v diskusi).

E-mailová konferenceEdit

Pro CheckUsery na projektech nadace Wikimedia existuje e-mailová konference CheckUser-l. Tato konference je uzavřená. Můžete ji používat k žádostem o pomoc, nápady a další názory v případě, že si nejste jisti interpretací dat. Všichni uživatelé s právem checkuser by měli být členem této konference.

Odebrání přístupuEdit

Uživatel s oprávněním checkuser o toto právo automaticky přijde, pokud je neaktivní více než jeden rok.

V případě zneužívání tohoto nástroje je stevardovi či uživateli jeho oprávnění checkuser okamžitě odebráno. To se stane zejména v případě, že CheckUser provádí rutinní kontroly uživatelů bez závažných důvodů k prověrce. (K potvrzení nevhodného chování je potřeba dodat odkazy a důkazy.)

Podezření ze zneužívání checkuser by měla být diskutována na lokální wiki. Na wiki se schváleným ArbComem může o odebrání oprávnění rozhodnout ten. Na wiki bez schváleného ArbComu může komunita o odebrání oprávnění rozhodnout hlasováním. Odebrání přístupu technicky provedou stevardi. Stevardi o odebrání přístupu sami nerozhodují, ale mohou pomoci se získáním informací nezbytných k prokázání zneužití (např. protokolovací záznamy). V nutném případě, zejména jde-li o nerespektování pravidel ochrany soukromí, lze požádat také Správní radu Nadace, aby rozhodla o odebrání oprávnění.

Stížnosti na zneužití nástroje CheckUser či porušení pravidel ochrany soukromí lze také vznést ke komisi ombudsmanů.

Uživatelé s oprávněnímEdit

 • Edit (last updated: 2020-05-21)


EverywhereEdit

Arabic WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Elph
 2. Meno25
 3. باسم
 4. جار الله
 5. علاء
 6. فيصل

Bengali WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (application will open for no less than 30 days).

 1. আফতাবুজ্জামান
 2. NahidSultan

Catalan WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Góngora
 2. KRLS

Croatian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Ex13
 2. Vodomar

Czech WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Ellywa
 3. Groucho NL
 4. Japiot
 5. Jcb

English WikibooksEdit

Automatically generated checkusers list

 1. QuiteUnusual
 2. Xania

English WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. AGK
 2. Alison
 3. Bbb23
 4. Beeblebrox
 5. Berean Hunter
 6. Bradv
 7. Callanecc
 8. Casliber
 9. David Fuchs
 10. DeltaQuad
 11. DGG
 12. Doug Weller
 13. Drmies
 14. GorillaWarfare
 15. Guerillero
 16. Ivanvector
 17. Joe Roe
 18. Jpgordon
 19. KrakatoaKatie
 20. L235
 21. Mailer diablo
 22. Materialscientist
 23. Maxim
 24. Mkdw
 25. MusikAnimal
 26. Mz7
 27. Newyorkbrad
 28. NinjaRobotPirate
 29. PhilKnight
 30. Ponyo
 31. Reaper Eternal
 32. Risker
 33. Salvio giuliano
 34. SoWhy
 35. ST47
 36. Stwalkerster
 37. TonyBallioni
 38. Versageek
 39. Worm That Turned
 40. Xeno
 41. ‎Yunshui
 42. Zzuuzz
Founder
 1. Jimbo Wales

English WiktionaryEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. 0x010C
 2. Hexasoft
 3. Jean-Christophe BENOIST
 4. Linedwell
 5. Marc Mongenet

German WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for a two year term.

 1. Alraunenstern
 2. Hephaion
 3. Perrak
 4. Rax

Hebrew WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Deror avi
 2. Matanya
 3. בריאן
 4. יונה בנדלאק
 5. עוזי ו.

Hungarian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. Grin
 4. Pallerti
 5. Tgr

Indonesian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Aldnonymous
 2. Bennylin
 3. Bonaditya
 4. Meursault2004
 5. Mimihitam

Italian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Gac
 3. L736E
 4. Melos
 5. Ruthven
 6. Shivanarayana
 7. Vituzzu

Japanese WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Bellcricket
 2. Penn Station
 3. Y-dash
 4. さかおり

Korean WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (policy and request)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (Policy and Requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup
 3. Sahehco

Polish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list
Due to a new policy on the Polish Wikipedia, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers

 1. Masti
 2. Nedops
 3. Ptjackyll
 4. Pundit
 5. Saper
 6. Wojciech Pędzich

Portuguese WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Under the local policy, CheckUsers are elected with two year term.

 1. Conde Edmond Dantès
 2. Érico until 19:59, 27 November 2020
 3. EVinente
 4. Millennium bug until 20:01, 3 February 2021
 5. SEPRodrigues
 6. Tks4Fish until 21:43, 11 January 2021

Russian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. OneLittleMouse
 3. Q-bit array
 4. Wulfson
 5. Ле Лой

Serbian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан

Simple English WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Lofty abyss
 5. Operator873
 6. Peterdownunder
 7. Vermont

Slovene WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. MZaplotnik
 2. Romanm

Spanish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. Montgomery
 4. Rastrojo

Swedish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Fluff
 2. Julle
 3. Tegel

Thai WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. B20180
 2. Geonuch

Turkish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Eldarion
 2. Elmacenderesi
 3. Uğurkent

Ukrainian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. NickK
 2. VictorAnyakin
 3. Стефанко1982

Vietnamese WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia CommonsEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd
 4. Magog the Ogre
 5. Trijnstel

WikispeciesEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

MetaEdit

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. MarcoAurelio
 3. Trijnstel
 4. Vituzzu

WikidataEdit

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. BRPever
 2. Jasper Deng
 3. Sotiale
 4. علاء


OdkazyEdit