CheckUser policy/sv

Detta är en översättning av den CheckUser Policy som finns på engelska. Policyn diskuterades i september och oktober 2005, och blev sjösatt och "giltig" i november samma år. Översättningen är gjord på versionen från 23 april 2006, och kan mycket väl tänkas innehålla brister. Notera att policyn kan ha ändrats något sedan denna översättning gjordes; det är sidan på engelska som är den giltiga versionen. I allmänhet ändras dock inte dokument så mycket sedan de väl blivit fastslagna som policy. Just denna sida är dock en policy som är framtagen "i förväg" innan man sjösatte funktionen Checkuser, så kanske den kommer att uppdateras mera än de flesta andra policydokument?


Verktyget Checkuser och användarnivån CheckuserEdit

CheckUser är ett särskilt avändargränssnitt för användare som fått användarrättigheter som checkuser. En användare som är Checkuser på en wiki kan framför allt kontrollera om en användare är en marionett till en annan användare på samma wiki (inte på andra Wikipediaupplagor). Genom att använda verktyget kan en användare

 • se från vilka IP-adresser en användare har redigerat på wikin ifråga.
 • se vilka redigeringar på wikin som kommer från en specifik IP-adress, även från inloggade användare

Denna typ av data sparas bara i en vecka, så redigeringar som är äldre än så är inte tillgängliga via Checkuser. En logg över vilka förfrågningar personer med checkuser-status gjort, skapas automatiskt och är tillgänglig för övriga personer som har checkuser-status.

5 sep 2005 17:29 UserX got IPs for UserY on zzwiki
5 sep 2005 17:29 UserX got edits for 127.0.0.1 on zzwiki

För användarinstruktioner, se Help:CheckUser.

Wikimedia privacy policy / Policy om hantering av uppgifter om enskilda användareEdit

På de olika Wikimedia-projekten är det oerhört viktigt att ha policyn om hantering av uppgifter om enskilda användare i åtanke. Såvida inte någon helt uppenbart agerar på ett sådant sätt att det bryter mot någon policy (t.ex. massiva spamattacker eller vandalisering med hjälp av robotar) är det troligen ett brott mot policyn att avslöja någons IP-adress, vistelseort eller annan information som kan bidra till att personen identifieras.

Funktionen Checkuser är att jämföra med den sekretessnivå som tillämpas på våra mest känsliga data om användare.

Det avsnitt av policyn om hantering av uppgifter om enskilda användare som är relevant vad gäller checkusers är

Policy om att lämna ut data från sidloggar
Det är Wikimedias policy att data med vars hjälp personer kan identifieras som hämtats ur serverloggar inte ska spridas vidare av de utvecklare som har tillgång till den, med undantag som följer nedan:
 1. Om en stämning föreligger, eller polisen eller liknande lagupprätthållande myndighet gör en sådan begäran som man inte får neka till[1]
 2. Om den eller de användare det gäller ger sitt tillstånd
 3. Till Jimbo Wales, hans lagliga ombud, eller till personer som han utsett för att utreda klagomål på missbruk
 4. Om informationen gäller sidvisningar som genererats av en spindel eller robot, och den behöver spridas för att illustrera eller lösa tekniska problem
 5. Om en användare har vandaliserat sidor eller ihärdigt betett sig på annat sätt som stör och förstör, kan data vidarebefordras för att hjälpa till så rätt IP-adresser blockeras, eller för att se till så att ett bra klagomål kan skickas till relevant ISP[2]
 6. Om det är nödvändigt, så gott kan bedömas, för att skydda Wikimedia Foundations rättigheter, dess egendom eller säkerhet, dess användare eller allmänheten.
Wikipedias policy medger inte offentlig spridning av denna typ av information under några andra omständigheter än de som beskrivs ovan.

Att offentliggöra informationEdit

Även om en användare missbrukar [Wikipedia] är det bäst att inte avslöja personlig information om det inte är nödvändigt.

 • I allmänhet bör man inte avslöja IP-adresser. Förmedla bara informtion i stil med "samma nätverk/inte samma nätverk". För mer detaljerad information ska man se till så den person man ger informationen är pålitlig och inte själv för den vidare.
 • Om en användare har sagt varifrån h*n kommer och IP-adressen bekräftar detta, är det inte att offentliggöra privatinformation att bekräfta detta.
 • En användare som använder en stor ISP, såsom AOL, NTL, BT och Telstra (i Sverige t.ex. Telia, Tele2, Glocalnet, etc), är en av miljontals och att berätta detta innebär inte att det går att identifiera personen.
 • Att berätta vilket land en användare kommer ifrån innebär i allmänhet inte att personen är identifierbar (ex. Användare:Querulous redigerar från Storbritannien, Användare:Marionett redigerar från Kanada).
 • Vid tvekan, vidarebefordra inte detaljer.

Vad verktyget används tillEdit

Verktyget ska användas för att bekämpa vandalism och kontrollera missbruk av marionetter, till exempel när det finns misstanke om att någon använt marionetter för att manipulera en omröstning. Det ska användas enbart för att hindra skada på en eller flera av Wikimedias projekt.

Det är inte tillåtet att använda verktyget för politisk kontroll, för att sätta press på användare eller som ett hot mot en användare man har en konflikt med. Det måste finnas ett giltigt skäl för att kontrollera en användares IP-adress - att man bara är oense med en wikis ledare är inte ett giltigt motiv.

När en användare vill bevisa sin oskuld är det tillåtet att kontrollera en användares IP-adress.

Det bör påpekas att företeelsen marinettkonton i sig självt inte är förbjuden – man kan redigera Wikipedia från flera olika konton. Det är missbruket av marionetter (och särskilt att rösta under två olika namn) som ses allvarligt på.

Det är inte obligatoriskt att berätta för den undersökte, men en checkuser kan välja att berätta för denne om de tycker att det är bäst. På samma sätt är det inte nödvändigt att berätta för Wikipedia-gemenskapen om utförda IP-kontroller, men man kan göra det så länge man inte avslöjar privat information.

TillgångEdit

Bara ett fåtal användare samt Stewards tillåts ha CheckUser-status. Användare ges bara lokal Checkuser-status på sitt projekt [alltså svenskspråkiga Wikipedia i vårt fall].

På projekt som har en Arbitration Committee/skiljedomskommitté som Wikimedia godkänt, ska bara användare som kommittén godkänner tilldelas CheckUser-status. Antalet checkuser bör vara minst två, så att de har insyn i, och kan kontrollera, vad den andre gör. När gemenskapen kommit överens, lista kandidaterna på Requests for permissions.

På wikier som saknar skiljedomskommitté finns två möjligheter:

Wiki-gemenskapen godkänner minst två CheckUsers med konsensus. De ska ömsesidigt kontrollera hur verktyget används. En användare som begär status som checkuser måste begära detta på sin lokala wiki, och utannonsera detta ordentligt (Bybrunnen, maillistor om sådana finns, etc). Användaren måste känna till policyn om hur känsliga uppgifter hanteras. Sedan konsensus (minst 70 %-80 %) uppnåtts i den lokala wiki-gemenskapen, med gillande från minst 25 eller 30 användare, ska användaren lista sig själv på Requests for permissions med en länk till sidan med hans/hennes wikigemenskaps beslut.

Om ett otilläckligt antal röstande inte möjliggör att två checkusers utses på wikin, blir det ingen checkuser på denna wiki. Användare måste då be en steward kontrollera om Användare:X är en marionett till Användare:Y. För att göra detta skriver man sin begäran på Request for CheckUser information och anger vilka användare det gäller och varför man vill ha kontrollen utförd, med relevanta länkar. Man behöver också konsensus hos wikigemenskapen, se ovan. Stewarden kommer att berätta om dessa två användare använder samma IP-adress, samma proxy, finns på samma nätverk, samma länk, eller om de är helt orelaterade (se Meta-sidans diskussionssida. Där finns en diskussion om exakt vad en steward ska berätta).

Borttagning av rättigheterEdit

Om en användare med checkuser-status är inaktiv i mer än ett år, kommer denne att mista sina checkuser-rättigheter.

Om verktyget missbrukas, kommer den stewarden eller användaren med checkuser-rättigheter att omedelbart tas ifrån sin tillgång till verktyget. Detta kommer särskilt att hända om IP-kontroller av användare görs rutinmässigt utan ett seriöst motiv (länkar och bevis på dåligt uppförande ska tillhandahållas).

Misstanke om att en checkuser missbrukar sina rättigheter ska diskuteras på den lokala wikin. Om wikin har en skiljedomskommitté tar denna beslutet om att ta ifrån användaren rättigheterna. På wikiprojekt som inte har någon skiljedomskommitté kan wikigemenskapen rösta om att ta ifrån personens checkuser-rättigheter. Själva fråntagandet av rättigheter utförs av en steward, som inte själv tar beslut om detta med som kan hjälpa till att skaffa information för att bevisa missbruket. Om det behövs, särskilt vad gäller brist på respekt för policyn om hur uppgifter om användare ska hanteras, kan man även be Wikimedia Foundation att deklarera att personen ska berövas sin checkuser-behörighet.

Om ett projekt bara har en checkuser kvar, ska gemenskapen välja en checkuser till så att det alltid finns minst två.

Lista över användare med checkuserstatusEdit

 • Edit (last updated: 2020-03-15)


EverywhereEdit

Arabic WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Elph
 2. Meno25
 3. باسم
 4. جار الله
 5. علاء
 6. فيصل

Bengali WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (application will open for no less than 30 days).

 1. আফতাবুজ্জামান
 2. NahidSultan

Catalan WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Góngora
 2. KRLS

Croatian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Ex13
 2. Vodomar

Czech WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Ellywa
 3. Groucho NL
 4. Japiot
 5. Jcb

English WikibooksEdit

Automatically generated checkusers list

 1. QuiteUnusual
 2. Xania

English WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. AGK
 2. Alison
 3. Bbb23
 4. Beeblebrox
 5. Berean Hunter
 6. Bradv
 7. Casliber
 8. David Fuchs
 9. DeltaQuad
 10. DGG
 11. Doug Weller
 12. Drmies
 13. GorillaWarfare
 14. Guerillero
 15. Ivanvector
 16. Joe Roe
 17. Jpgordon
 18. KrakatoaKatie
 19. L235
 20. Mailer diablo
 21. Materialscientist
 22. Maxim
 23. Mkdw
 24. MusikAnimal
 25. Mz7
 26. Newyorkbrad
 27. NinjaRobotPirate
 28. PhilKnight
 29. Ponyo
 30. Reaper Eternal
 31. Risker
 32. Salvio giuliano
 33. SoWhy
 34. SQL
 35. ST47
 36. Stwalkerster
 37. TonyBallioni
 38. Versageek
 39. Worm That Turned
 40. Xeno
 41. ‎Yunshui
 42. Zzuuzz
Founder
 1. Jimbo Wales

English WiktionaryEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. 0x010C
 2. Gratus
 3. Hexasoft
 4. Linedwell

German WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Alraunenstern
 2. Hephaion
 3. Perrak
 4. Rax

Hebrew WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Deror avi
 2. Matanya
 3. בריאן
 4. יונה בנדלאק
 5. עוזי ו.

Hungarian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. Grin
 4. Pallerti
 5. Tgr

Indonesian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Aldnonymous
 2. Bennylin
 3. Bonaditya
 4. Meursault2004
 5. Mimihitam

Italian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Gac
 3. L736E
 4. Melos
 5. Ruthven
 6. Shivanarayana
 7. Vituzzu

Japanese WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Bellcricket
 2. Penn Station
 3. Y-dash
 4. さかおり

Korean WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (policy and request)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list (Policy and Requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup
 3. Sahehco

Polish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list
Due to a new policy on the Polish Wikipedia, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers

 1. Masti
 2. Nedops
 3. Ptjackyll
 4. Pundit
 5. Saper
 6. Wojciech Pędzich

Portuguese WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Under the local policy, CheckUsers are elected with two year term.

 1. Conde Edmond Dantès
 2. Érico until 19:59, 27 November 2020
 3. EVinente
 4. Millennium bug until 20:01, 3 February 2021
 5. SEPRodrigues
 6. Tks4Fish until 21:43, 11 January 2021

Russian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. OneLittleMouse
 3. Q-bit array
 4. Wulfson
 5. Ле Лой

Serbian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан

Simple English WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Lofty abyss
 5. Peterdownunder

Slovene WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. MZaplotnik
 2. Romanm

Spanish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. Montgomery
 4. Rastrojo

Swedish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Fluff
 2. Julle
 3. Tegel

Thai WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. B20180
 2. Geonuch

Turkish WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Eldarion
 2. Elmacenderesi

Ukrainian WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. NickK
 2. VictorAnyakin
 3. Стефанко1982

Vietnamese WikipediaEdit

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia CommonsEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd
 4. Magog the Ogre
 5. Trijnstel

WikispeciesEdit

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

MetaEdit

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. MarcoAurelio
 3. Trijnstel
 4. Vituzzu


LänkarEdit

ÖversättarkommentarerEdit

 1. Det här är juridik, ta inte för hårt på de enskilda formuleringarna här som säkert inte är helt korrekta utan försök se den större bilden...
 2. Det vill säga abuse-anmälan, väl?