This page is a translated version of the page CheckUser policy and the translation is 100% complete.
Ta strona zawiera informacje o dostępie do narzędzia CheckUser i przedstawia zasady korzystania z niego. Zasady te zostały omówione we wrześniu i październiku 2005 r. i weszły w życie w listopadzie 2005 r.

Funkcja checkusera

CheckUser to specjalny interfejs dla użytkowników posiadających uprawnienie checkuser. Użytkownik z tym uprawnieniem na danej wiki może w szczególności sprawdzić, czy dany użytkownik jest pacynką innego użytkownika na tej wiki (ale nie globalnie). Używając go, użytkownicy mają możliwość:

 • Ustalenia, z jakich adresów IP dany użytkownik edytował wiki, wykonywał działania rejestrowane czy resetował hasło na danej wiki.
 • Ustalenia wszystkich edycji, działań rejestrowanych, prób logowania się oraz resetowania haseł, które zostały wykonane na danej wiki spod określonych adresów IP (w tym użytkowników, którzy byli zalogowani).
 • Ustalenia, czy ze sprawdzanego konta wysłano email za pomocą interfejsu MediaWiki do innego użytkownika. Czas zdarzenia jest rejestrowany, docelowy adres email oraz nazwa konta docelowego są ukryte.

Informacje te są przechowywane tylko przez krótki okres (obecnie 90 dni), więc edycje wykonane wcześniej nie będą pokazane za pomocą narzędzia CheckUser. Prowadzony jest rejestr operacji, kto dokonał zapytania za pomocą tego narzędzia. Poniższy przykładowy zapis jest dostępny dla użytkowników z uprawnieniem checkuser-log:

Zobacz Help:CheckUser, aby uzyskać pomoc na temat narzędzia.

Korzystanie z narzędzia

Z narzędzia tego powinno się korzystać do walki z wandalizmem, spamem, do sprawdzania, czy zaszło niedozwolone użycie pacynek oraz do ograniczania zakłócania projektu. Może ono być wykorzystywane tylko do zapobiegania szkodom na dowolnym z projektów Wikimedia.

Narzędzie nie powinno być wykorzystywane do kontroli politycznej, wywierania presji na redaktorów lub do grożenia innym redaktorom, z którymi jest się w sporze. Musi istnieć ważny powód, aby skorzystać z narzędzia CheckUser do sprawdzenia użytkownika. Należy przy tym zauważyć, że używanie alternatywnych kont nie jest zabronione, o ile nie są one wykorzystywane z naruszeniem zasad (przykłady naruszeń obejmują podwójne głosowanie w celu zwiększenia pozornego poparcia dla danego stanowiska czy obchodzenie blokad lub banów).

Powiadomienie użytkownika o wykonaniu sprawdzenia jego konta jest dozwolone, ale nie jest wymagane. Podobnie, poinformowanie społeczności o tym fakcie nie jest wymagane, ale można to zrobić, o ile zostaną zachowane zasady ochrony prywatności.

Niektóre wiki pozwalają na sprawdzanie adresów IP użytkowników na ich wniosek, na przykład jeśli istnieje potrzeba przedstawienia dowodu niewinności wobec zarzutu o niedozwolone użycie pacynek. Należy jednak pamiętać, że składanie wniosku o sprawdzenie użytkownika w takich okolicznościach czasami może być częścią próby zakłócenia działania danej wiki.

Zasady ochrony prywatności

W projektach Wikimedia względy zasad ochrony prywatności mają ogromne znaczenie. O ile ktoś swoimi działaniami nie narusza zasad (np. masowy wandalizm lub spam) i ujawnienie informacji na jego temat nie jest konieczne, aby powstrzymać te działania, to ujawnienie jego adresu IP, miejsca pobytu bądź innych informacji pozwalających na jego identyfikację jest naruszeniem zasad ochrony prywatności, chyba że ta osoba sama wcześniej ujawniła te informacje w danym projekcie.

Udostępnianie danych

Nawet jeśli użytkownik dopuszcza się nadużyć, jeśli to możliwe, najlepiej jest nie ujawniać danych osobowych.

 • Zasadniczo nie ujawniaj adresów IP. Podawaj tylko informacje takie jak „ta sama sieć”/„nie ta sama sieć” lub podobne. Jeśli mają być podane szczegółowe informacje, upewnij się, że osoba, której je przekazujesz jest osobą zaufaną i sama ich nie ujawni.
 • Jeśli użytkownik sam podał skąd pochodzi, a jego adres IP to potwierdza, ujawnienie tego faktu w razie potrzeby nie jest naruszeniem zasad ochrony prywatności.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości nie podawaj szczegółów.

Dostęp do narzędzia

Tylko stewardzi, rzecznicy, niektórzy pracownicy Wikimedia Foundation oraz bardzo mała liczba innych użytkowników ma dostęp do narzędzia CheckUser. Uprawnienia checkusera są przyznawane użytkownikom lokalnie (z wyjątkiem członków komisji rzeczników oraz niektórych pracowników fundacji).

Jeśli w projekcie istnieją lokalni checkuserzy, sprawdzenia zasadniczo powinny być wykonywane przez nich. W nagłych przypadkach lub w przypadku sprawdzania w wielu projektach (np. wandalizm na różnych wiki) lokalne sprawdzenia mogą przeprowadzać stewardzi. Po zakończeniu tej czynności stewardzi powinni usuwać swoje lokalne uprawnienia checkusera oraz powiadamiać o sprawdzeniu lokalnych checkuserów.

Jeśli projekt nie ma lokalnych checkuserów, wnioski o sprawdzenie (np. „czy użytkownik X jest pacynką użytkownika Y”) należy składać do stewardów. Aby to zrobić, należy po prostu dodać wniosek na stronie Steward requests/Checkuser podając w nim nazwy użytkowników do sprawdzenia oraz uzasadnienie potrzeby takiego sprawdzenia (wraz z odpowiednimi linkami). W zależności od charakteru wniosku steward może go odrzucić, może poprosić o więcej informacji lub może wypowiedzieć się na temat prawdopodobieństwa, że ​​sprawdzeni użytkownicy mają ten sam adres IP, używają tego samego serwera proxy, używają tej samej sieci, pochodzą z tego samego kraju czy też są zupełnie niepowiązani (zobacz dyskusję na temat tego, co steward powinien dokładniej ujawnić składającemu wniosek).

Powoływanie lokalnych checkuserów

Na każdej wiki musi być co najmniej dwóch użytkowników z uprawnieniami checkusera albo żadnego. Ma to na celu wzajemne kontrolowanie i potwierdzanie swoich działań. W przypadku, gdy na wiki pozostanie tylko jeden checkuser (gdy drugi zrezygnuje lub zostaną mu odebrane uprawnienia), społeczność musi natychmiast powołać nowego checkusera (tak, aby było co najmniej dwóch checkuserów).

Na wiki z Komitetem Arbitrażowym, którego członków wybrano przy poparciu co najmniej 25–30 członków lokalnej społeczności, checkuserzy mogą być powoływani bezpośrednio przez Komitet. Po uzgodnieniach członek Komitetu powinien po prostu wymienić kandydata na stronie Steward requests/Permissions.

Na wiki bez Komitetu Arbitrażowego spełniającego powyższe kryterium lub na wiki, na których preferowane są niezależne wybory, społeczność może zatwierdzać lokalnych checkuserów na podstawie konsensusu (stewardów nie liczy się jako lokalnych checkuserów). Kandydat na checkusera musi ubiegać się o przyznanie tych uprawnień lokalnie i odpowiednio to ogłosić społeczności (kawiarenka, lista dyskusyjna, jeśli taka istnieje, strona przeznaczona do składania tego typu wniosków, itd.). Kandydat musi znać zasady ochrony prywatności. Po osiągnięciu konsensusu wśród lokalnej społeczności (co najmniej 70%–80% w głosowaniu typu „za/przeciw” lub najwyższa liczba głosów w wyborach z wieloma kandydatami) i przy poparciu co najmniej 25–30 użytkowników zwycięski kandydat powinien złożyć wniosek o przyznanie uprawnień na stronie Steward requests/Permissions podając we wniosku link do strony z decyzją społeczności. Bez wystarczającej liczby głosów, aby wybrać co najmniej dwóch checkuserów na danej wiki, uprawnienia checusera na tej wiki nie zostaną przyznane żadnemu użytkownikowi.

Lista dyskusyjna

Istnieje zamknięta lista dyskusyjna (CheckUser-l), do której powinni mieć dostęp wszyscy stewardzi i checkuserzy. Wyślij e-mail do moderatorów listy, aby uzyskać do niej dostęp. Korzystaj z niej, jeśli potrzebujesz pomocy, pomysłów lub opinii, jeśli nie jesteś pewien, co oznaczają dane.

Kanał IRC

Istnieje prywatny kanał IRC (#wikimedia-checkuserpołącz), do którego powinni mieć dostęp wszyscy stewardzi i checkuserzy, którzy używają IRC. Kanał ten służy temu samemu celowi co lista dyskusyjna, ale komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym. Skontaktuj się z dowolnym użytkownikiem kanału, aby uzyskać do niego dostęp; zarządzający kanałem przyzna Ci prawo stałego dostępu. Poproś stewarda, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dostępu do kanału.

Odbieranie uprawnień

Każdy użytkownik z uprawnieniami checkusera, który będzie nieaktywny dłużej niż rok, zostanie pozbawiony dostępu do narzędzia CheckUser.

W przypadku nadużycia narzędzia, steward lub użytkownik z uprawnieniami checkusera, który to zrobił, zostanie natychmiast pozbawiony dostępu do narzędzia. W szczególności stanie się to wtedy, gdy użytkownicy będą rutynowo sprawdzani bez istotnych powodów (należy wskazać odnośniki i dowody niewłaściwego zachowania).

Podejrzenie nadużyć narzędzia CheckUser powinno być przedyskutowane na lokalnej wiki. Na wiki z Komitetem Arbitrażowym to Komitet może zadecydować o pozbawieniu użytkownika uprawnień checkusera. Na wiki bez takiego komitetu pozbawienie uprawnień może być przegłosowane przez społeczność.

Skargi dotyczące naruszenia zasad dotyczących checkuserów, zasad dostępu do informacji niejawnych lub zasad ochrony prywatności są rozpatrywane przez komisję rzeczników dla wszystkich projektów Wikimedia.

Użytkownicy z dostępem do narzędzia CheckUser

 • Edit (last updated: 2024-07-09)

Everywhere

Arabic Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Dr-Taher
 2. Meno25
 3. باسم
 4. علاء
 5. فيصل

Bengali Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (applications will open for no fewer than 30 days).

 1. NahidSultan
 2. RiazACU

Catalan Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jmrebes
 2. Joutbis

Czech Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Daniuu
 3. Groucho NL
 4. Jcb
 5. Natuur12
 6. XXBlackburnXx

English Wikibooks

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that Stewards are explicitly allowed to process non-emergency CheckUser requests.

 1. MarcGarver
 2. Xania

English Wikinews

Automatically generated checkusers list

 1. Acagastya
 2. Cromium

English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Alison
 2. AmandaNP
 3. Aoidh
 4. Barkeep49
 5. Blablubbs
 6. Bradv
 7. Cabayi
 8. Callanecc
 9. CaptainEek
 10. Courcelles
 11. DatGuy
 12. Doug Weller
 13. Dreamy Jazz
 14. Drmies
 15. EdJohnston
 16. Ferret
 17. Firefly
 18. GeneralNotability
 19. Girth Summit
 20. Guerillero
 21. HJ Mitchell
 22. Ivanvector
 23. Joe Roe
 24. Jpgordon
 25. KrakatoaKatie
 26. Ks0stm
 27. L235
 28. Mailer diablo
 29. Materialscientist
 30. Maxim
 31. Mkdw
 32. Moneytrees
 33. Mz7
 34. NinjaRobotPirate
 35. Oshwah
 36. PhilKnight
 37. Ponyo
 38. Primefac
 39. Reaper Eternal
 40. RickinBaltimore
 41. Risker
 42. RoySmith
 43. SQL
 44. ST47
 45. Salvio giuliano
 46. Sdrqaz
 47. Spicy
 48. Stwalkerster
 49. ToBeFree
 50. Vanamonde93
 51. Versageek
 52. Yamla
 53. Zzuuzz
 54. Z1720

English Wiktionary

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for six-month terms.

 1. Durifon
 2. Hyméros
 3. LD
 4. Le chat perché
 5. Lewisiscrazy
 6. Linedwell
 7. Mathis B

German Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for one- or two-year terms.

 1. Count Count
 2. Karsten11
 3. MBq
 4. Perrak
 5. Squasher

Hebrew Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. PurpleBuffalo
 2. TheStriker
 3. דגש
 4. יונה בנדלאק
 5. עלי

Hungarian Wikipedia

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. FoBe
 4. Grin
 5. Tgr

Indonesian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Meursault2004
 2. Nohirara
 3. Wagino 20100516

Italian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Elwood
 3. Gac
 4. Melos
 5. Mtarch11
 6. Ruthven
 7. Sakretsu
 8. Shivanarayana
 9. Superspritz
 10. Vituzzu

Japanese Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Infinite0694
 2. Penn Station
 3. W.CC
 4. さかおり

Korean Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy and requests)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy and requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup

Polish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Due to a new local policy, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers.

 1. Masti
 2. Msz2001
 3. Nedops
 4. Nux

Portuguese Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for two-year terms.

 1. Albertoleoncio
 2. Conde Edmond Dantès
 3. Érico

Russian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. Q-bit array
 3. Ле Лой

Serbian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан
 4. Боки

Simple English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Fr33kman
 5. Operator873
 6. Peterdownunder
 7. Vermont

Slovene Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. A09
 2. MZaplotnik
 3. Romanm

Spanish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. BlackBeast
 4. LuchoCR
 5. Montgomery
 6. Rastrojo

Swedish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Julle
 2. Stigfinnare
 3. Tegel

Thai Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Geonuch
 2. Just Sayori
 3. Siam2019
 4. Timekeepertmk

Turkish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Elmacenderesi
 2. Uncitoyen
 3. Vincent Vega

Ukrainian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. Andriy.v
 2. Goo3
 3. Mykola7
 4. NickK

Vietnamese Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Jameslwoodward
 3. Krd

Wikispecies

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. Hasley
 3. Minorax
 4. Sotiale
 5. Superpes15
 6. Vermont
 7. Xaosflux

Wikidata

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. 1997kB
 2. Jasper Deng
 3. Sotiale
 4. علاء

Wikitech

Automatically generated checkusers list

 1. Alexandros Kosiaris
 2. BryanDavis
 3. Jcrespo
 4. Ladsgroup
 5. Reedy
 6. Tim Starling

Zobacz też