Καθολικό Φίλτρο Καταχρήσεων/Ανακοίνωση 2014

This page is a translated version of the page Global AbuseFilter/2014 announcement and the translation is 100% complete.

Χαίρετε,

Το Φίλτρο Καταχρήσεων (AbuseFilter) είναι επέκταση του MediaWiki που χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση του βανδαλισμού και του spam. Οι διαχειριστές και άλλοι χρήστες που έχουν το δικαίωμα μπορούν να δημιουργούν φίλτρα που αναλύουν δράσεις στο wiki (όπως επεξεργασία ή δημιουργία λογαριασμού) και να εντοπίζουν συγκεκριμμένα πιθανά μοτίβα καταχρηστικής συμπεριφοράς (για παράδειγμα επεξεργασίες που εισάγουν μόνο επαναλαμβανόμενα γράμματα). Οι διαχειριστές του Φίλτρου Καταχρήσεων μπορούν να μαρκάρουν συγκεκριμμένα φίλτρα ως ιδιωτικά ή δημόσια. Τα δημόσια φίλτρα επιτρέπουν σε οποιοδήποτε χρήστη να δει τον πηγαίο κώδικα του φίλτρου και το ημερολόγιο των σχετικών καταχωρίσεων (τις φορές που ενεργοποιήθηκε το φίλτρο). Τα ιδιωτικά φίλτρα (πηγαίος κώδικας και καταχωρήσεις) είναι προσβάσιμα μόνο στους διαχειριστές των Φίλτρων Καταχρήσεως.

Τα Φίλτρα Καταχρήσεων μπορούν να εφαρμοστούν σε επεξεργασίες, μετακινήσεις σελίδων, επιφορτώσεις αρχείων, δημιουργία λογαριασμού και άλλα. Οι δημιουργοί των Φίλτρων μπορούν να επιλέξουν τις ακόλουθες δράσεις όταν μια επεξεργασία ενεργοποιεί το φίλτρο: προσθήκη ετικέτας στην επεξεργασία, παρεμπόδηση της επεξεργασίας, ειδοποίηση του χρήστη με προσαρμοσμένο μήνυμα της διεπαφής, ή μπλοκάρισμα του χρήστη. Οποτεδήποτε μία επεξεργασία ενεργοποιεί ένα φίλτρο, καταχωρείται στο αντίστοιχο ημερολόγιο. Πλήρης τεκμηρίωση της επέκτασης AbuseFilter είναι διαθέσιμη στο MediaWiki.org.

Η τεχνική δουλειά για την δημιουργία ενός καθολικού (σε ένα υποσύνολο wiki τυο Wikimedia) Φίλτρου Καταχρήσεων ξεκίνησε το 2009. Το 2012, έγινε πρόταση στο Meta-Wiki να δημιουργηθεί Καθολικό Φίλτρο Καταχρήσεων. Έγινε ψηφοφορία στη σελίδα συζήτησης στο Meta-Wiki, που έλαβε πλειοψηφία υποστήριξης, όμως η συζήτηση δεν είχε προπαγανδιστεί καλά και έτσι δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Για περίπου δύο χρόνια, η πρόταση ήταν σε αναμονή, όμως οι τεχνική ανάπτυξη συνεχίζονταν σιγά σιγά. Το 2013, τα Καθολικά Φίλτρα Καταχρήσεων ενεργοποιήθηκαν σε περιορισμένο αριθμό wiki (metawiki, specieswiki, incubatorwiki, testwiki, test2wiki, mediawikiwiki, και το 2014 σε "μικρά wiki"). Αυτό ήταν η αρχή της δοκιμαστικής φάσης. Τα καθολικά φίλτρα ενεργοποιήθηκαν πρόσφατα επίσης στα "μεσαίου μεγέθους wiki". Προτάθηκαν κάποιοι κανόνες για τα καθολικά φίλτρα, ομως ποτέ δεν έγιναν πλήρως αποδεκτοί. Υπάρχει ένα εξελισσόμενο αίτημα για σχόλια σχετικά με την πολιτική της χρήσης των καθολικών φίλτρων. Εν τω μεταξύ, συγκεκριμένα wiki μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των καθολικών φίλτρων και να εξαιρεθούν από αυτά. Αυτά τα wiki μπορούν απλώς να προσθέσουν μία αίτηση στο Καθολικό Φίλτρο Καταχρήσεων/Εξαιρούμενα wiki.