Undersökning: Gemenskapens önskelista/Vanliga frågor

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey/FAQ and the translation is 79% complete.

Deltagande

Varför ska jag delta?

Har du någonsin behövs se en förbättring av en funktionalitet hos wikiprogramvaran? Har du en idé för ett nytt verktyg som gör plattformen mer användbar och funktionell? Vill du stödja någon annans idé för en sådan förbättring? Att delta i undersökningen är precis rätt sätt att uppnå det.

Genom att delta i undersökningen Gemenskapens önskelista kan du påverka vilka förändringar av plattformen som Community Tech, ett arbetslag inom Wikimedia Foundation, kommer arbeta på.

Hur kan jag delta?

Man kan delta på flera sätt. Tekniska förkunskaper eller flera års wikierfarenhet är inte nödvändigt:

Förslagsfas

23 januari – 6 februari 2023

Översynsfas

30 januari – 10 februari 2023

Röstningsfas

10 februari – 24 februari 2023

Efter omröstning

28 februari 2023

Vad händer under förslagsfasen?

Under förslagsfasen kan bidragsgivare från alla projekt och språkversioner skicka in förslag för funktioner och åtgärder de skulle vilja se 2023.

Community Tech har begränsat antalet förslag per användare till 10. Varför? Läs mer på Vad händer efter att förslaget skickats in. Om du har fler än 10 idéer får du uppmuntra andra att föreslå dem.

Hur skriver jag ett bra förslag?

Vad gör något till ett bra förslag? Dessa instruktioner finns för att se till att förslagen har bästa möjliga chans att väljas ut i omröstningen.

Inom Community Techs aktivitetsområde

Förslaget borde handla om ett tekniskt behov hos aktiva redigerare på Wikimedia. Det borde kräva ingenjörsarbete och INTE handla om en policy eller social förändring.

Community Tech-arbetslaget avböjer förslag
om de
Förslag som kräver ingenjörsarbete innefattar att
 • Bara kräver att utföra ändringar på wiki, även om det handlar om "tekniska" redigeringar (i mallar, moduler, osv.)
 • Redan planeras av någon av Wikimedia Foundations arbetslag
 • Tidigare avböjts av Community Tech eller något av Wikimedia Foundations andra arbetslag
 • Yrkar på att ta bort eller stänga av en funktion som ett av Wikimedia Foundations arbetslag har arbetat på
 • Bygga verktyg för Wikimediaprojekt
 • Identifiera och förbättra funktionalitet av viktiga verktyg som inte stöds
 • Skapa bättre dokumentation för dessa verktyg så de kan användas bättre
 • Skapa finesser, bottar och guider för att hjälpa användare med det de redan gör
 • Bygga verktyg för WikiProjekt
 • Modifiera befintliga finesser och bottar så de kan arbeta på fler projekt
 • Konvertera väl använd kod skriven av gemenskapen (finesser och användarskript) till delar av MediaWiki-programvaran

Mindre än ett årsprojekt, mer av en bugg

Gemenskapens önskelista är begränsad till Community Techs kapacitet.

Arbetslage tackar för "stora idéer" å stiftelsens vägnar och kommer inte ignorera dem. Däremot kräver vissa förslag ett annat eget arbetslag, och inte Community Tech.

Dessa förslag kommer då flyttas till en separat sida och deltar inte i omröstningen. Länken dit kommer senare delas med de andra arbetslagen inom Wikimedia Foundation.

Exempel:

Gör SecurePoll tillgänglig genom lokala wikier (för stor)
"POV-detektor" för artiklar (för stor)
Skapa en mobilapplikation för Wikivoyage (för stor)
Utgångsdatum för objekt i bevakningslistan (ganska stor)
Nämna användare från redigeringssammanfattningar (lagom storlek)
Klistra och kopiera från skillnader (ganska liten men inte för liten)

Välj ett specifikt problem och beskriv det i detalj

Ange sammanhanget kring varför det är ett viktigt problem för användare. Ett bra förslag förklarar exakt:

 • Vad problemet är,
 • Vem som påverkas av det.
 • Lägg till skärmdumpar, länkar och diskussionssidor som beskriver diskussionen om problemutrymmet, om det går.

Detta hjälper Community Tech förstå var de ska börja jobba.

Säg inte bara "(funktion x) behöver uppdateras", "behöver förbättras" eller "har flertalet buggar". Det är inte tillräckligt med information för vad som behöver göras.

Förslag kan skickas in på valfritt språk. Community Tech uppmuntrar volontärer att översätta dem så alla kan delta och rösta. Läs mer på granskningsfasen.

Exempel:

Ta in bättre bottar (inte tillräckligt specifikt, läsa mellan raderna, för stor)
Gör wikin enklare för de flesta (inte ett problem, utan en princip för flera ändringar)
Implementera artificiell intelligens (inte ett problem, utan en princip för flera ändringar)
Bättre skillnadshantering av paragrafuppdelningar
Visa alla aktiva sessioner
Använd Wikidata för att förbättra sökningar

Oroa dig inte om att hitta lösningen

Du behöver inte ta fram en lösning på problemet. Det är Community Techs uppgift att göra det.

Att beskriva lösningen kan ibland bli en begränsning. Röstare skulle, till exempel, av misstag kunna stödja en lösning som visar omöjlig att bygga och därefter skulle Community Tech behöva lösa problemet på ett annat sätt.

Exempel:

Taggar (som evernote, sökbarhet, kategorisering) (ingen information om problemet)
Bunta uppladdningsprogram (ingen information om problemet)

Diskutera med andra gemenskapsmedlemmar

Du kanske vill uppmärksamma din idé, och vara en del av en diskussion om idén som pågår någon annanstans. Samla återkoppling och dela ditt förslag. Detta kan du göra tidigt, redan innan röstningsfasen. På så sätt kan bidragsgivare känna till problemet och komma ihåg att delta och rösta på förslaget när det är dags.

Ta också del av vårt marknadsföringsmaterial som du kan använda.

Undvik förslag som tidigare avböjts

Här följer en lista över några projekt som fått många röster. Community Tech var intresserad att arbeta på dem men var tvungen att avböja. Det är osannolikt, men inte omöjligt, att arbetslaget skulle kunna arbeta på dem i år.

Undersökningsutgåva Ranking i resultaten Projekt Förklaring
2019 #2 Mörkt läge Överlappar med andra teams projekt. Det överlappande projektet är Stationära förbättringar. Läs mer.
2019 #6 Ta tillbaka mw.toolbar Ärendet har i stort sett lösts utan Community Techs inblandning. Det är också Community Techs policy att inte göra andra arbetslags arbete ogjort. Läs mer.
2019 #8 Artikelpåminnelser Detta är för tekniskt invecklat. Det skulle också behöva göras av ett annat arbetslag inom Wikimedia Foundation. Det finns andra sätt att nå samma resultat. Läs mer.
2019 #10 2FA tillgänglig för alla berörda redigerare Detta är för tekniskt invecklat. Det skulle också behöva göras av ett annat arbetslag inom Wikimedia Foundation. Läs mer.
2017 #6 Artikelnotiser för fler språk Detta är för tekniskt invecklat. Community Tech kan inte bygga och underhålla något sådant verktyg. Läs mer.
2016 #1 Globala finesser Detta är för tekniskt invecklat. Community Tech kan inte bygga och underhålla något sådant verktyg. $1.
2015 #3 Centralt förvar av finesser, mallar och Lua-moduler
2015 #6 Tillåt kategorier i Commons på alla språk Överlappar med andra arbetslags projekt. Det överlappande projektet är Strukturerad data på Commons och Strukturerad data över hela Wikimedia.
2015 #4 Bevakningslista mellan flera wikier Detta är för tekniskt invecklat. Läs mer.
2015 #8 Globala diskussionssidor över flera wikiprojekt Överlappar med andra arbetslags projekt. Det överlappande projektet är Flow/Strukturerade diskussioner och Aviseringar över flera wikier. Läs mer.
2015 #10 Lägg till en användarbevakningslista Användes försåtligt, verktyget gjorde det lättare att trakassera användare. Läs mer.

Vad händer efter att förslaget skickats in?

Gemenskapen kan gemensamt arbeta på ett förslag som framför en idé på ett sätt som är bäst lämpat för framgång i röstningsfasen.

När ett förslag skickats in kommer alla bjudas in för att kommentera på förslaget och hjälpa till att förbättra det —ställa frågor och föreslå ändringar.

Liknande förslag kan kombineras; väldigt breda förslag borde delas upp i mer specifika idéer.

Målsättningen är att skapa det bästa möjliga förslaget inför röstningsfasen.

Personen som skickar in ett förslag förväntas vara aktiv i diskussionen och hjälpa till att göra förbättringar allt efter som.

Kan jag skicka in förslag från tidigare undersökningar?

Ja.

Om du bestämmer dig för att kopiera ett förslag från en äldre undersökning inför en kommande undersökninge förväntar sig Community Tech att du "adopterar" förslaget — dvs att du aktivt deltar i diskussionen kring idén och är villig att göra ändringar i förslaget för att göra det starkare när det kommer till röstningsfasen.

Du kan också skicka in några förslag som tidigare år arkiverats. Till exempel så kan du gå igenom oklara förslag, beskriva dem bättra, och skicka in dem.

Det vore också bra om du publicerade in länk till tidigare diskussion, men kopiera inte över rösterna och diskussionen. Om någon framförde några bra poänger från det årets diskussion kan du inkludera dem som möjliga lösningar i det nya förslaget.

Om en önskan tidigare nekats av arbetslaget Community Tech för det inte ställa upp igen om det inte ändrats avsevärt.

Exempel:

Kan jag arbeta på en idé innan förslagsfasen?

Ja.

2023 års utgåva inleds 23 januari. Du kan börja utforma en idé med hjälp av undersökningens sandlåda. Detta kan hjälpa dig offentliggöra detaljerna och bjuda in andra att skriva utkast till en idé med dig.

Vad betyder "out of scope"?

Det betyder Community Tech-arbetslagets aktivitetsområde.

Se även Hur man skapa ett förslag för detaljerade förklaringar.

Förslagsfas

23 januari – 6 februari 2023

Översynsfas

30 januari – 10 februari 2023

Röstningsfas

10 februari – 24 februari 2023

Efter omröstning

28 februari 2023

Efter förslagsfasen kommer Community Tech-teamet gå igenom förslaget innan röstningsfasen inleds.

Teamet kontrollerar ifall några förslag behöver avvisas. Om det finns problem som underkänner förslag för röstningsfasen försöker de kontakta förslagens upphovspersoner för att ställa kompletterande frågor.

Om ett förslag är korrekt kommer Community Tech-medlemmar markera den för översättning. Sedan kan vemsomhelst översätta förslaget för att tillgängliggöra det för fler personer.

Förslagsfas

23 januari – 6 februari 2023

Översynsfas

30 januari – 10 februari 2023

Röstningsfas

10 februari – 24 februari 2023

Efter omröstning

28 februari 2023

Hur röstar jag?

De enda rösterna som räknas är Support Support-röster.

Den slutgiltiga listan över önskningar kommer rankas efter flest stödröster. Om det var du som framförde förslaget räknas din stödröst automatiskt för det förslaget.

Deltagare kan rösta på hur många förslag som helst. För att försäkra en rättvis omröstning kan endast registrerade användare rösta, och röster från nya konton kommer raderas.

Kan jag skriva Emot, Neutral, eller diskutera?

Ja.

Diskussion uppmuntras under röstningsfasen. Vill du publicera en Oppose Oppose- eller Neutral Neutral-röst med en kommentar får du gärna göra så.

Dessa diskussioner kan hjälpa andra bestämma sig för om de vill rösta för förslaget eller inte. Diskussionerna ger också en viktig inblick för att guida årets kommande arbete.

Kan jag be andra att rösta på mitt förslag?

Ja.

Du har möjligheten att sälja in din idé hos så många människor som du kan nå. Känn dig fri att nå ut till folk i dina projekt, WikiProjekt, filialer eller andra användargrupper. En "ut och rösta"-kampanj som framförs i god tro är helt okej.

Förslagsfas

23 januari – 6 februari 2023

Översynsfas

30 januari – 10 februari 2023

Röstningsfas

10 februari – 24 februari 2023

Efter omröstning

28 februari 2023

Hur väljer man ett förslag att jobba på?

Så fort undersökningen har stängt kommer Community Tech-teamet välja några förslag från undersökningen att arbeta på.

Förslagens popularitet är huvudfaktorn i urvalsprocessen, men inte den enda. Om ett förslag har många stödröster tar Community Tech också med i beräkningen:

Teknisk komplexitet

Produkt- och designkomplexitet

Historiskt underutvecklade villkor och påverkan på gemenskapen

Hur mycket programvaruutveckling som behövs.

Detta inkluderar att granska kod, beroenden på andra arbetslag, infrastruktur, juridiska och säkerhetsbegränsningar, databasuppdateringar, osv.

Effort required for data collection to understand the problem, creation of the designs, user testing to validate the designs, and coordinating across teams to mitigate the impact of changing a part of the user experience.

Should the launch be gradual or not gradual? How many and which communities will collaborate with us to test the new functionality?

Is the proposal about under-supported Wikimedia projects?

Would it work across different wikis?

How many people would benefit from the improvement?

Is it about the support for non-textual content?

The final score is a combination of all the above. Next, Community Tech begins to work on the proposals with the highest final scores.

Some of the wishes may be addressed by volunteer developers or other development teams.

Varför är inte antalet röster det enda kriteriet?

Utöver antalet röster tar Community Tech önskningens komplexitet i åtanke. Detta låter teamet hantera arbetet och slutföra fler önskningar.

Dessutom, att bara fokusera på antalet röster är en jämställdhetsproblem. Det finns små grupper som globala grupper eller gemenskaper från små Wikimedias projekt. I en simpel omröstning skulle de lätt bli utröstade och skulle fortsätta få otillräckligt stöd.

Hur många önskningar kommer ni ta itu med?

Det varierar från år till år baserat på önskningens komplexitet.

Community Tech does not commit to a fixed count because the team cannot predict a number. The team strives to complete as many wishes as possible. Completing wishes depends on the complexity and resources, such as the number of engineers and designers on the team for that given year.

There was a time when Community Tech promised the “top N” wishes and tried to grant them between July and June. Sometimes wishes took longer than anticipated due to complexity. Other times it meant the team was rushing to get something finished. Also, this meant the team could get into situations of “over-promising” which could limit volunteers' trust.

In 2020, Community Tech stepped away from promising a total number of wishes they would grant.

How can I stay informed about the progress of the work?

Vad händer om många människor skulle stödja en dålig idé?


Mot- och neutrala röster är användbara för att lufta potentiella baksidor. För kontroversiella önskningar balanserar Community Tech röstningen med en mer konsensusbaserad översyn.

Som ett exempel på när detta fungerade för 2015 års önskelista: Önskningen "lägg till en användarbevakningslista" fick många röster men också många uppriktiga motröster. Community Tech lyssnade på alla resonemang och beslutade om vi skulle ta oss an projektet eller inte.

Om undersökningen och arbetslaget

Bestämmer undersökningen alla tekniska ändringar på Wikimedia?

Nej.

In the Wikimedia movement, there are many organizations and individuals who work on technical changes. There are volunteers, Wikimedia affiliates, and the Wikimedia Foundation. The Community Wishlist Survey is only a project of one organization, the Wikimedia Foundation.

The Wikimedia Foundation has two departments working on technical projects: Product and Technology. In each department, there are many teams. The Community Wishlist Survey is only a project of one team, Community Tech.

Why are you doing a new survey this year…

…instead of addressing other wishes from older surveys?

Community Tech wants to keep our priorities in line with the communities' priority needs!

As software evolves, so do the users' needs. Sometimes a really good wish from last year isn't so important anymore, or the description has simply become outdated. Conducting the survey annually helps reconfirm what the community needs.

Bygger ni bara nya saker?

Nej.

Community Tech spenderar också en del av sin tid åt att underhålla funktioner de tidigare byggt. Detta kan ibland påverka hur effektivt arbetslaget blir klara med sitt arbete på nya ändringar.

Vad är historiken bakom underökningen?

Danny Horn, tidigare ledare för Community Tech, presenterade undersökningen Gemenskapens önskelista på Wikimania 2017

Skapandet av Community Tech-team är ett direkt resultat av begäran från kärnbidragsgivare för förbättrat stöd för modereringsverktyg, bottar och andra funktioner som hjälper Wikimedia-projekten att lyckas.

Undersökningens process utvecklades av Wikimedia Deutschlands Tekniska önskningar-team, som drev en önskelisteundersökning på tyskspråkiga Wikipedia.

I november 2015 genomförde Community Tech-teamet den första Gemenskapens önskelista för att identifiera funktionerna och åtgärderna som är viktigast för bidragsgivarna på Wikimedias projekt. Teamet bjöd in bidragsgivare från Wikimedias alla projekt att skicka in förslag. Efter att ha samlat in förslag i två veckor bad teamet dem rösta på förslagen de var mest intresserade av. Processen har upprepats varje år sedan dess.

Vad kan jag göra annorlunda nästa år?

Om du har förslag för att förbättra processen får du gärna skriva dem på undersökningens diskussionssida. Vi vill gärna höra vad du har att säga! Du får skriva på valfritt språk.

Kontakt

Frågor eller återkoppling välkomnas. Du kan ställa frågor på diskussionssidan eller på Tala med oss-möten.

Du kan också kontakta: