Chiến lược 2015/Tư vấn cộng đồng/Bối cảnh

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2015/Community consultation/Background and the translation is 100% complete.

Bối cảnh

Trong nội bộ WMF, chúng tôi vừa khởi động sáng kiến cập nhật định hướng chiến lược để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục hoạt động theo phương thức tốt nhất nhằm hiện thực hóa tầm nhìn Wikimedia.

Như các bạn đã biết, trong năm 2009, Wikimedia Foundation đã soạn thảo chiến lược năm năm cho phong trào Wikimedia, bản thảo này đã nhận được sự đóng góp đáng kể từ cộng đồng và các nhân viên. Từ đó, những mục tiêu năm năm đã được đưa ra. Những mục tiêu này thúc đẩy đầu tư cho công tác ổn định cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo ra không gian cho sự đổi mới và tăng cường đầu tư vào các công cụ soạn thảo. Kế hoạch mang tính táo bạo và tạo động lực thúc đẩy, nhưng khoảng thời gian năm năm của chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn trong việc thích ứng với bản chất liên tục thay đổi của mạng máy tính.


Kế hoạch Chiến lược năm 2009 rất rộng và bao quát. Kế hoạch bao trùm những vấn đề quan trọng đối với Phong trào Wikimedia và với hàng triệu người tham gia vào phong trào này. Trong thực tế, WMF gặp khó khăn trong việc tập trung và ưu tiên các hoạt động hàng ngày khi phải cân bằng nguồn lực cho Kế hoạch này. Thông báo "Thu hẹp Trọng tâm" vào năm 2012 là nỗ lực nhằm thực sự thu hẹp trọng tâm của WMF, để quỹ có thể hỗ trợ phong trào này một cách hiệu quả hơn. Đã đến lúc cần xem xét lại và cập nhật Kế hoạch Chiến lược cũng như quyết định Thu hẹp Trọng tâm.


Tiến tới năm 2015, WMF đang xây dựng một quy trình chiến lược mới. Thay vì cố gắng phác thảo tài liệu năm năm cho toàn bộ cuộc vận động, chúng tôi đang khởi động một phương pháp tạo tiền đề cho việc tìm hiểu, đánh giá và liên kết có tính định hướng và diễn ra liên tục. Quy trình này linh hoạt và dễ biến chuyển hơn, sẽ trực tiếp cung cấp thông tin và cập nhật các ưu tiên và mục tiêu của chúng ta, đồng thời giúp chúng tôi duy trì định hướng chiến lược đồng nhất với tầm nhìn của Wikimedia, hỗ trợ các dự án Wikimedia và nhạy bén trước môi trường toàn cầu đang thay đổi.


Tư vấn Cộng đồng “Lập Tầm nhìn Chiến lược” là bước đầu tiên trong quy trình chiến lược mới của chúng tôi. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau khám phá những tiềm năng trong tương lai của Phong trào Wikimedia và các dự án khác. Chúng tôi sẽ học hỏi từ những ý tưởng của bạn và sử dụng những ý tưởng đó để bổ trợ và hoàn thiện tư duy chiến lược của mình. Từ đó, chúng tôi sẽ xác định Định hướng Chiến lược WMF, rồi chia sẻ với bạn định hướng này trong năm 2015. Định hướng Chiến lược này sẽ chỉ dẫn chúng tôi trong việc hỗ trợ cộng đồng, công nghệ, cung cấp các khoản tài trợ và công tác gây quỹ; mọi thứ sẽ được cập nhật hàng năm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp cận cộng đồng qua các câu hỏi cụ thể (ví dụ: liên quan đến công nghệ hay tài trợ) để hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược.