Стратегия за 2015 г./Консултация на общността/Предистория

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2015/Community consultation/Background and the translation is 100% complete.

Предистория

В рамките на ФУ ние наскоро стартирахме инициатива за актуализиране на стратегическата ни посока, за да гарантираме, че ще продължим да работим по най-добрия начин, така че да осъществим визията на Уикимедия.

Както може би знаете, през 2009 г. Фондация Уикимедия изготви петгодишна стратегия за уикимедианското движение със значителния принос на общността и служителите. От това бяха определени петгодишни цели. Те насочиха инвестиции в стабилизирането на техническата ни инфраструктура, в създаването на пространство за иновации, и увеличиха инвестициите в инструментите за редактиране. Планът беше смел и мотивиращ, но петгодишният времеви хоризонт се оказа труден за адаптиране към променящия се характер на мрежата.


Стратегическият план за 2009 г. бе много обширен и всеобхватен. Той отрази основните въпроси на уикимедианското движение и милионите хора, които са част от него. На практика, във връзка с плана ФУ имаше затруднения с фокусирането и приоритизирането на ежедневните си дейностите. Съобщаването за "Стесняване на фокуса" - 2012 бе опит буквално да се ограничи фокуса на ФУ, така че да може да бъде по-ефективна в поддръжката си към движението. Сега е време да се преразгледа и актуализира стратегическия план и решението за "Стесняване на фокуса".


С наближаването на 2015 г., ФУ разработва нов стратегически процес. Вместо да се опитваме да изготвим петгодишен документ за цялото движение, ние стартираме нещо, което ще стане дисциплина на продължаващото стратегическо проучване, оценката и разпределението. Този по-гъвкав и адаптивен процес ще информира директно и актуализира нашите приоритети и цели и ще ни помогне да поддържаме стратегическата си насока, която е в съответствие с визията на Уикимедия, подкрепя проектите на Уикимедия, и е чувствителна към променящата се глобална среда.


Консултацията с общността за "Стратегическа визия" е първата стъпка в нашия нов стратегически процес. За нас е възможност заедно да проучим какво крие бъдещето за уикимедианското движение и проекти. Ние ще се учим от идеите ви и ще ги използваме, за да се информираме и усъвършенстваме стратегическото си мислене. От тях ще определим стратегическата посока на ФУ, която ние ще споделим с вас през 2015 г. Тази стратегическа посока ще ни ръководи в подкрепата ни към общността, инженеринга, решенията за грантове и набирането на средства и ще се актуализира ежегодно. Също така можем да достигнем до конкретни проблеми (например, свързани с технологията или грантовете), което също ще допринесе за подпомагането на стратегическото ни планиране.