2015 Stratégia/Verejná diskusia/Pozadie

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2015/Community consultation/Background and the translation is 100% complete.

Pozadie

V rámci WMF sme nedávno začali iniciatívu aktualizácie nášho strategického smeru, aby sme zaručili, že naša činnosť bude pokračovať po najlepšej ceste k naplňovaniu vízie Wikimedia.

Ako možno viete, v roku 2009 Nadácia Wikimedia zostavila plán 5-ročnej stratégie pre Hnutie Wikimedia s výrazným prispením komunity a pracovného kolektívu. Odvtedy boli stanovené 5-ročné ciele. Tie ciele viedli investíciu do stabilizácie našej technickej infraštruktúry, čím vytvorili priestor pre inovácie, a navýšili investície do editačných nástrojov a pomôcok. Plán bol motivujúci a odvážny, avšak časové obdobie 5 rokov sa ukázalo byť len ťažko aplikovateľné na meniacu sa povahu webu.


Strategický plán z roku 2009 bol veľmi všeobecný a obsiahly. Odrážal kľúčové problémy Hnutia Wikimedia a miliónov ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. V skutočnosti malo WMF problém zameriavať a stanovovať priority svojich denných aktivít v súvislosti s daným plánom. Vyhlásenie z roku 2012 “Narrowing Focus (slovensky, Zúženie zamerania)” bolo pokusom, doslovne, zúžiť zameranie WMF tak, aby mohlo efektívnejšie podporovať Hnutie. Prišiel čas znovu premyslieť a aktualizovať Strategický plán a Zúženie zamerania.


S príchodom roku 2015 WMF vyvíja nový strategický proces. Radšej ako sa snažiť zostaviť 5-ročný plán pre celé hnutie, začíname niečo, čo sa stane disciplínou sústavného strategického prieskumu, určovania a úpravy smerovania. Tento agilnejší a prispôsobiteľný proces bude priamo adresovať a aktualizovať naše priority a ciele a pomáhať nám udržiavať strategický smer, ktorý je v súlade s víziou Wikimedia, podporovať Wikimedia projekty, a zároveň je citlivý na meniace sa globálne prostredie.


Verejná diskusia o strategickom utváraní vízie je prvým krokom nášho nového strategického procesu. Je to pre nás príležitosť spoločne s vami objavovať budúcnosť Hnutia Wikimedia a projektov Wikimedia. Budeme načúvať vašim myšlienkam a použijeme ich na formovanie a zdokonaľovanie nášho strategického myslenia. Na tomto základe určíme strategický smer pre WMF, o ktorý sa v roku 2015 s vami podelíme. Tento strategický smer, ktorý bude aktualizovaný každý rok, nás bude viesť našou podporou komunity, technickým vývojom, udeľovaním grantov a získavaním finančných prostriedkov. Môže sa stať, že v určitých otázkach (súvisiacich, napríklad, s technológiami alebo grantami) vás oslovíme, čo tiež prispeje k podpore nášho strategického plánovania.