Strategia 2015/Konsultacje społeczności/Idea

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2015/Community consultation/Background and the translation is 100% complete.

Idea

W Fundacji Wikimedia wyszliśmy ostatnio z inicjatywą, aby zaktualizować nasz strategiczny kierunek rozwoju i upewnić się, że w dalszym ciągu działamy tak, by w najlepszy sposób realizować wizję Wikimedii.

Jak wiadomo, w 2009 roku Wikimedia Foundation, przy znaczącym udziale społeczności i pracowników, przygotowała pięcioletnią strategię dla rozwoju Wikimedii. Wówczas zostały ustalone cele na pięć lat. Celami tymi były inwestycje w ustabilizowanie naszej infrastruktury technicznej, tworząc przestrzeń dla innowacji, oraz zwiększenie inwestycji w rozwój narzędzi edycyjnych. Plan był odważny i motywujący, ale horyzont pięciu lat okazał się trudny jeśli chodzi o dostosowanie się do zmieniającego się charakteru sieci.


Plan strategiczny z 2009 roku był bardzo szeroki i obejmował wiele tematów. Odzwierciedlał kluczowe zagadnienia dla ruchu Wikimedii i milionów ludzi, którzy są jego częścią. W praktyce, WMF miała trudności z ustaleniem priorytetów w swojej codziennej działalności w stosunku do założonego planu. “Narrowing Focus” ogłoszone w 2012 roku był próbą zawężenia spojrzenia Fundacji, tak by być bardziej skuteczną we wspieraniu ruchu. Teraz jest czas, by ponownie rozważyć i zaktualizować strategiczny plan rozwoju i decyzje dotyczące “Narrowing Focus”.


Wchodząc w rok 2015, WMF opracowuje nową strategię. Zamiast próby sporządzenia pięcioletniego planu dla całego ruchu rozpoczynamy coś, co będzie polegało na ciągłym stawianiu strategicznych pytań, ocenie i dostosowaniu się. Ten bardziej elastyczny proces będzie bezpośrednio dostosowywać się do zmian. Będzie informować i aktualizować nasze priorytety i cele, a także pomoże nam utrzymać strategiczny kierunek, który jest zgodny z wizją Wikimedii, wspiera projekty Wikimedii i jest wrażliwy na zmieniające się warunki zewnętrzne.


Społeczne konsultacje to pierwszy krok w naszym nowym długofalowym procesie. Jest to dla nas okazja, aby wspólnie przeanalizować to, co przyniesie przyszłość dla ruchu i projektów Wikimedia. Będziemy korzystać z Waszych pomysłów i używać ich do rozwijania i doskonalenia naszych idei. W ten sposób zdefiniujemy główne kierunki rozwoju WMF, którymi będziemy chcieli się podzielić z Wami w 2015 roku. Te strategiczne wytyczne, które będziemy aktualizować co roku, ukierunkują nasze działania we wspieraniu społeczności, rozwoju technologii, przydzielaniu dotacji czy pozyskiwaniu funduszy. Być może będziemy również zadawać Wam konkretne pytania (na przykład w odniesieniu do technologii lub dotacji), które także pomogą kształtować nasze perspektywiczne plany.