ยุทธศาสตร์ขบวนการและธรรมาภิบาล/อภิธานศัพท์/ตาราง

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 28% complete.

A

อังกฤษ คำแปล
abuse filter ตัวกรองการละเมิด
accountability ความสามารถในการตรวจสอบ
admin ผู้ดูแล
administrator ผู้ดูแลระบบ
administrators ผู้ดูแลระบบ
administrators on meta ผู้ดูแลระบบบนเมทา
adminship สิทธิผู้ดูแลระบบ
advanced rights สิทธิขั้นสูง
advisor ผู้ให้คำปรึกษา
Advisory Board คณะกรรมการที่ปรึกษา
AffCom AffCom
affiliate พันธมิตรในเครือ
affiliates พันธมิตรในเครือ
Affiliations Committee คณะกรรมการพันธมิตร
Africa แอฟริกา
arbitration committee คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
appeal อุทธรณ์
Assistant election official ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้ง
autoconfirmed users ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ
autopatrolled users ผู้ตรวจตราอัตโนมัติ

B

อังกฤษ คำแปล
backlog backlog
best practices best practices
board คณะกรรมาธิการ
board election board election
board elections board elections
Board Governance Committee Board Governance Committee
board handbook board handbook
Board of Trustees Board of Trustees
BoT BoT
bot bot
bylaws ข้อบังคับ

C

อังกฤษ คำแปล
Call for feedback ร้องขอสำหรับข้อเสนอแนะ
candidate ผู้ลงสมัคร
candidates ผู้ลงสมัคร
category หมวดหมู่
CEE CEE
Central and Eastern Europe ยุโรปกลางและตะวันออก
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia
CentralNotice CentralNotice
chair กรรมการ
Chairman Emeritus กรรมการกิตติมศักดิ์
challenge ความท้าทาย
change เปลี่ยน
changes เปลี่ยน
chapter สาขา
chapters สาขา
chapters agreement ข้อตกลงสาขา
Chapters committee คณะกรรมการสาขา
chapters handbook chapters handbook
Chapters meeting Chapters meeting
Charter Charta
Charter content Charter content
Charter drafting Charter drafting
CheckUser CheckUser
CheckUser policy CheckUser policy
Chief Operational officer Chief Operational officer
Chief Technical Officer Chief Technical Officer
ComCom ComCom
commission commission
committee คณะกรรมการ
Commons คอมมอนส์
Communications committee คณะกรรมการการสื่อสาร
communities ชุมชน
communities and organizations communities and organizations
community ชุมชน
Community Affairs Committee Community Affairs Committee
Community Development Community Development
Community Development team Community Development team
community meeting community meeting
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Community Resilience and Sustainability (CR&S)
conflict of interest conflict of interest
consensus ฉันทามติ
consultation การปรึกษาหารือ
consultation with consultation with
consultation with communities consultation with communities
consultations consultations
content เนื้อหา
contractor contractor
contributor(s) contributor(s)
conversation การสนทนา
conversations การสนทนา
coordinating ประสานงาน
coordination การประสานงาน
Council Council

D

อังกฤษ คำแปล
desktop desktop
development development
development of development of
Diff blog Diff blog
Direction Direction
disambiguation แก้ความกำกวม
discussion อภิปราย
discussion page หน้าอภิปราย
Discussion Tools เครื่องมือช่วยเหลือการอภิปราย
discussions อภิปราย
diverse diverse
diversity ความหลากหลาย
draft ฉบับร่าง
drafting การยกร่าง
Drafting committee คณะกรรมการยกร่าง
drafts การยกร่าง

E

อังกฤษ คำแปล
East, Southeast Asia, and Pacific East, Southeast Asia, and Pacific
edit conflict edit conflict
edit summary edit summary
edit war edit war
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Editathon
editing editing
editor editor
editors editors
election การเลือกตั้ง
Election compass Election compass
Election officers Election officers
election volunteer election volunteer
elections การเลือกตั้ง
Elections Committee Elections Committee
Embassies สถานฑูต
Embassy สถานทูต
emerging communities emerging communities
emerging community emerging community
employee ลูกจ้าง
employees ลูกจ้าง
enforcement enforcement
Enforcement Guideline Enforcement Guideline
Enforcement Guidelines Enforcement Guidelines
ESEAP ESEAP
Europe ยุโรป
evaluation การประเมิน
event กิจกรรม
events กิจกรรม
Events committee Events committee
Executive Director Executive Director
extension ส่วนขยาย
external links ลิงก์ภายนอก

F, G

อังกฤษ คำแปล
FDC FDC
feature feature
financial committee financial committee
financial reports financial reports
Foundation มูลนิธิ
Foundation-l Foundation-l
free knowledge ฐานความรู้เสรี
fund เงินทุน
Fundraising committee Fundraising committee
funds funds
Funds Dissemination Committee Funds Dissemination Committee
General Counsel General Counsel
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAMs
GLAMwiki conferences GLAMwiki conferences
global conversation global conversation
global conversations global conversations
Global council Global council
global permissions global permissions
global policies global policies
global policy global policy
Global Sysop Global Sysop
Global Sysops Global Sysops
governance governance
Governance review Governance review
grant grant
Grant Advisory Committee (GAC) Grant Advisory Committee (GAC)
grantee grantee
grants grants
guideline คู่มือ

H, I , K

อังกฤษ คำแปล
hackathon hackathon
healthy community healthy community
helpdesk แผนกช่วยเหลือ
home wiki home wiki
hub hub
hubs hubs
implement implement
implementation implementation
inclusive inclusive
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee insurance committee
interface interface
interface administrator interface administrator
interfaces interfaces
Interim Global Council Interim Global Council
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge knowledge

L

อังกฤษ คำแปล
LangCom LangCom
Language Committee คณะกรรมการด้านภาษา
LATAM LATAM
Latin America ละตินอเมริกา
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latin America (LATAM) and The Caribbean
leader ผู้นำ
leadership leadership
Leadership development Leadership development
Leadership development working group Leadership development working group
legal legal
legal officer legal officer
libraries libraries
library library
list of chapters list of chapters
list of projects list of projects
lists of projects lists of projects
logo โลโก้
logos logos

M, N

อังกฤษ คำแปล
mailing list mailing list
mailing lists mailing lists
main page main page
mainspace mainspace
maintaining maintaining
matching fund matching fund
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Meta policies
Middle East and Africa Middle East and Africa
mission statement mission statement
movement movement
Movement Charter Movement Charter
Movement Strategy Movement Strategy
movement-wide movement-wide
multilingual project multilingual project
multilingual projects multilingual projects
namespace namespace
namespaces namespaces
need for leadership need for leadership
needs needs
Neutral point of view (NPOV) Neutral point of view (NPOV)
newcomer newcomer
newcomers newcomers

O, P

อังกฤษ คำแปล
office action office action
office actions office actions
officers officers
office hour(s) officers hour(s)
online platform online platform
online tool online tool
organization organization
organizations organizations
outreach outreach
oversight oversight
page หน้า
paid editing paid editing
participant participant
participants participants
permissions permissions
platform platform
platforms platforms
point of view (pov) point of view (pov)
policies policies
policy policy
presentation presentation
presentations presentations
priorities priorities
prioritized prioritized
priority priority
priority initiative priority initiative
priority initiatives priority initiatives
privilege privilege
process process
processes processes
project project
projects projects
proposal proposal
proposals proposals

R

English Translation
random page random page
ratification ratification
ratification process ratification process
recent changes recent changes
recommendation recommendation
recommendations recommendations
red link red link
redirect redirect
Regional hub Regional hub
Regional hubs Regional hubs
rename rename
request request
request for permissions request for permissions
requests requests
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

อังกฤษ คำแปล
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects sister projects
skills development skills development
Small Wiki Monitoring Team Small Wiki Monitoring Team
South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation
spam spam
spam block list spam block list
special page special page
special pages special pages
speedy deletion speedy deletion
speedy deletions speedy deletions
staff staff
stakeholder stakeholder
stakeholders stakeholders
steward steward
steward elections steward elections
steward requests steward requests
stewards stewards
strategy strategy
strategy recommendation strategy recommendation
strategy recommendations strategy recommendations
SUL SUL
summaries summaries
summary summary
support support
suppression suppression
sustainability sustainability
sysop sysop
sysops sysops

T

อังกฤษ คำแปล
talk page หน้าพูดคุย
talk pages talk pages
task force task force
Telegram Group Telegram Group
Telegram Groups Telegram Groups
template template
templates templates
test wiki test wiki
test wikis test wikis
thematic hub thematic hub
thematic hubs thematic hubs
thematic organization thematic organization
thematic organizations thematic organizations
trademarks committee trademarks committee
transclusion transclusion
translation of the week translation of the week
translation request translation request
translation requests translation requests
treasurer treasurer
Trust & Safety Trust & Safety
trustee trustee
trustees trustees

U, V

อังกฤษ คำแปล
UCoC Enforcement guidelines UCoC Enforcement guidelines
United States and Canada United States and Canada
Universal Code of Conduct Universal Code of Conduct
update update
user user
user group user group
user groups user groups
user page user page
vandal vandal
vandalism vandalism
vandals vandals
verifiability verifiability
vice-chair vice-chair
village pump village pump
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Volunteer Response Team

W

English Translation
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedian
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Cloud Services (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Wikimedia community
Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation official policies Wikimedia Foundation official policies
Wikimedia Foundation official policy Wikimedia Foundation official policy
Wikimedia project Wikimedia project
Wikimedia projects Wikimedia projects
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Wikinews
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikiquote
Wikisource Wikisource
Wikispecies Wikispecies
wikitext wikitext
wikitext editor wikitext editor
Wikiversity Wikiversity
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Wiktionary
working group working group