Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/da

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 44% complete.

A

Engelsk Oversættelse
abuse filter abuse filter
accountability ansvarlighed
admin admin
administrator administrator
administrators administratorer
administrators on meta administrators on meta
adminship adminship
advanced rights avancerede rettigheder
advisor advisor
Advisory Board Advisory Board
AffCom AffCom
affiliate affiliate
affiliates affiliates
Affiliations Committee Affiliations Committee
Africa Afrika
arbitration committee arbitration committee
appeal appeal
Assistant election official Assistant election official
autoconfirmed users autobekræftede brugere
autopatrolled users autopatruljerede brugere

B

Engelsk Oversættelse
backlog backlog
best practices best practices
board bestyrelse
board election bestyrelsesvalg
board elections bestyrelsesvalg
Board Governance Committee Board Governance Committee
board handbook board handbook
Board of Trustees Board of Trustees
BoT BoT
bot bot
bylaws vedtægter

C

Engelsk Oversættelse
Call for feedback Call for feedback
candidate kandidat
candidates kandidater
category kategori
CEE CEE
Central and Eastern Europe Central og østeuropa
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia
CentralNotice CentralNotice
chair formand
Chairman Emeritus Chairman Emeritus
challenge udfordring
change ændring
changes ændringer
chapter chapter
chapters chapters
chapters agreement chapters agreement
Chapters committee Chapters committee
chapters handbook chapters handbook
Chapters meeting Chapters meeting
Charter Charta
Charter content Charter content
Charter drafting Charter drafting
CheckUser Tjekbruger
CheckUser policy Tjekbruger politik
Chief Operational officer Chief Operational officer
Chief Technical Officer Chief Technical Officer
ComCom ComCom
commission commission
committee committee
Commons Commons
Communications committee Communications committee
communities fællesskaber
communities and organizations communities and organizations
community fællesskab
Community Affairs Committee Community Affairs Committee
Community Development Community Development
Community Development team Community Development team
community meeting community meeting
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Community Resilience and Sustainability (CR&S)
conflict of interest interessekonflikt
consensus consensus
consultation consultation
consultation with consultation with
consultation with communities consultation with communities
consultations consultations
content indhold
contractor contractor
contributor(s) bidragsyder(e)
conversation conversation
conversations conversations
coordinating coordinating
coordination coordination
Council Råd

D

Engelsk Oversættelse
desktop desktop
development udvikling
development of udvikling af
Diff blog Diff blog
Direction Retning
disambiguation disambiguation
discussion diskussion
discussion page diskussionside
Discussion Tools Diskussionsværktøjer
discussions diskussioner
diverse mangfoldigt
diversity mangfoldighed
draft draft
drafting drafting
Drafting committee Drafting committee
drafts drafts

E

Engelsk Oversættelse
East, Southeast Asia, and Pacific East, Southeast Asia, and Pacific
edit conflict edit conflict
edit summary edit summary
edit war edit war
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Editathon
editing redigering
editor editor
editors editors
election valg
Election compass Election compass
Election officers Election officers
election volunteer election volunteer
elections valg
Elections Committee Elections Committee
Embassies Ambassader
Embassy Ambassade
emerging communities emerging communities
emerging community emerging community
employee ansat
employees ansatte
enforcement enforcement
Enforcement Guideline Enforcement Guideline
Enforcement Guidelines Enforcement Guidelines
ESEAP ESEAP
Europe Europa
evaluation evaluering
event begivenhed
events begivenheder
Events committee Events committee
Executive Director Administrerende direktør
extension udvidelse
external links eksterne henvisninger

F, G

Engelsk Oversættelse
FDC FDC
feature feature
financial committee financial committee
financial reports financial reports
Foundation Foundation
Foundation-l Foundation-l
free knowledge fri viden
fund fund
Fundraising committee Fundraising committee
funds funds
Funds Dissemination Committee Funds Dissemination Committee
General Counsel Generelt råd
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAMs
GLAMwiki conferences GLAMwiki conferences
global conversation global conversation
global conversations global conversations
Global council Globalt råd
global permissions global permissions
global policies globale politikker
global policy global politik
Global Sysop Global Sysop
Global Sysops Global Sysops
governance governance
Governance review Governance review
grant grant
Grant Advisory Committee (GAC) Grant Advisory Committee (GAC)
grantee grantee
grants grants
guideline retningslinje

H, I , K

Engelsk Oversættelse
hackathon hackathon
healthy community sundt fællesskab
helpdesk helpdesk
home wiki home wiki
hub hub
hubs hubs
implement implement
implementation implementering
inclusive inclusive
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee insurance committee
interface interface
interface administrator interface administrator
interfaces interfaces
Interim Global Council Interim Global Council
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge viden

L

Engelsk Oversættelse
LangCom LangCom
Language Committee Language Committee
LATAM LATAM
Latin America Latinamerika
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latin America (LATAM) and The Caribbean
leader leader
leadership leadership
Leadership development Leadership development
Leadership development working group Leadership development working group
legal juridisk
legal officer legal officer
libraries biblioteker
library bibliotek
list of chapters list of chapters
list of projects liste over projekter
lists of projects lister over projekter
logo logo
logos logoer

M, N

Engelsk Oversættelse
mailing list postliste
mailing lists postlister
main page forside
mainspace mainspace
maintaining maintaining
matching fund matching fund
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Meta politikker
Middle East and Africa Mellemøsten og Afrika
mission statement mission statement
movement bevægelse
Movement Charter Movement Charter
Movement Strategy Movement Strategy
movement-wide movement-wide
multilingual project flersproget projekt
multilingual projects flersprogede projekter
namespace navnerum
namespaces navnerum
need for leadership need for leadership
needs needs
Neutral point of view (NPOV) Neutral point of view (NPOV)
newcomer newcomer
newcomers newcomers

O, P

Engelsk Oversættelse
office action office action
office actions office actions
officers officers
office hour(s) officers hour(s)
online platform online platform
online tool online tool
organization organization
organizations organizations
outreach outreach
oversight oversight
page side
paid editing betalt redigering
participant deltager
participants deltagere
permissions permissions
platform platform
platforms platforms
point of view (pov) point of view (pov)
policies politikker
policy politik
presentation præsentation
presentations præsentationer
priorities prioriteter
prioritized prioriteret
priority prioritet
priority initiative priority initiative
priority initiatives priority initiatives
privilege privilege
process process
processes processer
project projekt
projects projekter
proposal proposal
proposals proposals

R

Engelsk Oversættelse
random page tilfældig side
ratification ratification
ratification process ratification process
recent changes seneste ændringer
recommendation anbefaling
recommendations anbefalinger
red link rødt link
redirect omdirigering
Regional hub Regional hub
Regional hubs Regional hubs
rename omdøbning
request request
request for permissions request for permissions
requests requests
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource ressource
resources ressourcer
responsibilities ansvar
responsibility ansvar
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

Engelsk Oversættelse
SAARC SAARC
sandbox sandkasse
scope omfang
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects søsterprojekter
skills development skills development
Small Wiki Monitoring Team Small Wiki Monitoring Team
South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation
spam spam
spam block list spam block list
special page specialside
special pages specialsider
speedy deletion hurtig sletning
speedy deletions hurtige sletninger
staff staff
stakeholder stakeholder
stakeholders stakeholders
steward forvalter
steward elections steward elections
steward requests steward requests
stewards forvaltere
strategy strategi
strategy recommendation strategi anbefaling
strategy recommendations strategi anbefalinger
SUL SUL
summaries summaries
summary summary
support support
suppression suppression
sustainability bæredygdighed
sysop sysop
sysops sysops

T

Engelsk Oversættelse
talk page diskussionsside
talk pages diskussionssider
task force task force
Telegram Group Telegramgruppe
Telegram Groups Telegramgrupper
template skabelon
templates skabeloner
test wiki test wiki
test wikis test wikis
thematic hub thematic hub
thematic hubs thematic hubs
thematic organization thematic organization
thematic organizations thematic organizations
trademarks committee trademarks committee
transclusion transclusion
translation of the week ugens oversættelse
translation request translation request
translation requests translation requests
treasurer treasurer
Trust & Safety Tillid og sikkerhed
trustee trustee
trustees trustees

U, V

Engelsk Oversættelse
UCoC Enforcement guidelines UCoC Enforcement guidelines
United States and Canada United States og Canada
Universal Code of Conduct Universal Code of Conduct
update opdatering
user bruger
user group brugergruppe
user groups brugergrupper
user page brugerside
vandal vandal
vandalism vandalisme
vandals vandals
verifiability verifiability
vice-chair næstformand
village pump landsbybrønden
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Volunteer Response Team

W

Engelsk Oversættelse
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedianer
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Cloud Services (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Wikimedia community
Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation official policies Wikimedia Foundation official policies
Wikimedia Foundation official policy Wikimedia Foundation official policy
Wikimedia project Wikimedia projekt
Wikimedia projects Wikimedia projekter
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Wikinews
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikiquote
Wikisource Wikisource
Wikispecies Wikispecies
wikitext wikitekst
wikitext editor wikitext editor
Wikiversity Wikiversity
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Wiktionary
working group arbejdsgruppe