Trợ cấp:Phòng thí nghiệm ý tưởng/Truyền cảm hứng

This page is a translated version of the page Grants:IdeaLab/Inspire and the translation is 100% complete.
Inspire
Giới thiệu về chiến dịch truyền cảm hứng

Truyền cảm hứng cho Chiến dịch là các sự kiện kéo dài một tháng để tập trung nỗ lực hợp tác vào một số thách thức cấp bách nhất của phong trào Wikimedia. Đây là thời điểm để chia sẻ và tạo ra những ý tưởng mới.

Sau chiến dịch, các khoản tài trợ sẽ biến những ý tưởng này thành hành động tập thể. Đối với các dự án không cần tài trợ, lập kế hoạch và hỗ trợ hậu cần có sẵn.

Chủ đề hiện tại là gì?

Trong chiến dịch này, chúng tôi mời các ý tưởng của bạn về cách đo lường sức khỏe của cộng đồng chỉnh sửa.

Các dự án lành mạnh thúc đẩy việc tạo nội dung chất lượng cao, cộng tác tôn trọng, quy trình làm việc hiệu quả và giải quyết xung đột hiệu quả. Các mô hình trải nghiệm dẫn đến thất vọng trong quá trình soạn thảo, giữ chân người biên tập kém, quy trình công việc bị hỏng và xung đột chưa được giải quyết có thể được xem là không lành mạnh.

Là một phong trào, người dùng Wikimedia hãy luôn luôn đo lường các khía cạnh của cộng đồng. Các điểm dữ liệu như mức hoạt động của trình chỉnh sửa, người dùng mới và giữ chân người chỉnh sửa phải được thu thập thường xuyên. Mặc dù các số liệu này cung cấp một số chỉ dẫn hữu ích về sức khỏe của một dự án, chúng không cung cấp những hiểu biết chính về các thách thức và các khu vực cụ thể cần cải thiện.

Chúng tôi cần thu thập dữ liệu đánh giá các dự án một cách tổng thể, như thống kê chỉnh sửa tổng thể, nhưng chúng tôi cũng cần đo các trường hợp và quy trình cụ thể nhỏ hơn mà người chỉnh sửa gặp phải trong công việc của họ.

Nếu bạn có ý tưởng về cách đo lường sức khỏe cộng đồng, vui lòng chia sẻ chúng trong chiến dịch này!

Các câu hỏi về chiến dịch này hoặc Chiến dịch truyền cảm hứng nói chung? Vui lòng xem lại trang Câu hỏi thường gặp .

Ý tưởng mới
The current Inspire Campaign is closed. You are welcome to continue providing feedback, revising ideas, and moving any ideas that need funding into grant applications. Be sure to review guidance to develop your idea further.

Outcomes

The Inspire Campaign on Measuring Community Health had several successful outcomes, including:

  • Strong participation in a more technical and research-oriented campaign (over 100 submitted ideas, and more than 240 participants who endorsed, commented on, or proposed ideas)
  • Contributors from over 35 different countries – including some emerging communities – had ideas to measure community health represented in this campaign.
  • Direct support of participants through proposal-specific guidance and support on idea talk pages by Community Resources and Trust & Safety teams.
  • Broader support offered to all Inspire Campaign and IdeaLab participants through the development and sharing of guidance on how to develop ideas into concrete plan for implementation.

Some progress so far on ideas from this campaign includes:For information on previous campaigns, please see the campaign archive.


ý tưởng được tạo ra: 105
người tham dự: 242
ngày còn lại: 0