געלטשאפן 2012/איבערזעצונג/ערלאן וועגא ווידעא (קעפלעך)

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Erlan Vega video (captions) and the translation is 21% complete.

1 00:00:00,500 --> 00:00:04,497 כ'בין א לערער פון ענגליש. כ'בין געהייראט, מיט א טאכטער.

2 00:00:05,200 --> 00:00:13,587 און איך ארבעט אזוי ווי אלע אנדערע. כ'האב א צייטפלאן. איך גיי אין ארבעט און איך קום צוריק.

3 00:00:14,192 --> 00:00:20,443 און איך האב באדארפענישן אזוי ווי אלע אנדערע, און אויך וויל איך פארברענגען מיין פרייע צייט ביי וויקיפעדיע.

4 00:00:20,500 --> 00:00:23,943 כ'בין ערלאן וועגא. איך קום פון לא פאז, באליוויע.

5 00:00:23,943 --> 00:00:32,610 כ'שרייב וועגן פארשידענע זאכן, בעיקר זיכערע זאכן: פלאטערלעך, אינסעקטן, בעלי חיים.

6 00:00:33,000 --> 00:00:39,130 In my education system, people don't usually write. They don't write. They don't create.

7 00:00:39,750 --> 00:00:45,936 They just receive information, and they are supposed to memorize it and then they have the test.

8 00:00:46,850 --> 00:00:50,040 And they ask you about it, yet it's not a good thing.

9 00:00:50,040 --> 00:00:53,480 It's like when at the end of the course,

10 00:00:53,480 --> 00:01:00,876 they ask you to write something, an article, a paper, or something and you're really in trouble because you have never done it.

11 00:01:01,310 --> 00:01:08,501 And giving a person the opportunity to be creative and to be recognized for something they write is really --

12 00:01:11,210 --> 00:01:13,855 it has been really a turning point in my life.

13 00:01:14,458 --> 00:01:19,892 Everything started when I went to Wiktionary, the dictionary of Wikipedia one day,

14 00:01:19,892 --> 00:01:25,360 and I met this girl, Dabawdygirl //. We were fighting a vandal by that time.

15 00:01:26,200 --> 00:01:34,570 And she said -- she tried to reply in Spanish, and I know her Spanish was a bit shaky at that time,

16 00:01:35,022 --> 00:01:41,250 so we made sort of an unwritten deal: I teach you Spanish, and you teach me English.

17 00:01:41,246 --> 00:01:48,130 And we corrected each other, and we learned the language by editing on Wiktionary in English, and in Spanish.

18 00:01:48,583 --> 00:01:53,510 And in the end my English got so better, because I practiced every day.

19 00:01:54,765 --> 00:01:56,950 Then, by the time I finished my studies in English

20 00:01:56,946 --> 00:02:09,180 I passed the ECP admission test which is a requirement for teachers just as I finished my studies, and then they hired me right there,

21 00:02:09,180 --> 00:02:13,480 because my scores, I guess, were high enough to teach.

22 00:02:14,010 --> 00:02:19,570 And they started some training, and I have been working there for five years now.

23 00:02:21,790 --> 00:02:29,090 It's amazing because of that I have the stability, I got married. I have a daughter, so Wikipedia has changed my life.

24 00:02:29,273 --> 00:02:29,420 רעזשיסאר: וויקטאר גריגאס צווייטער רעזשיסאר: דוד גראסמאן

25 00:02:29,273 --> 00:02:32,570 (cc-by-sa 3.0 tag needed here)

26 00:02:29,422 --> 00:02:29,660 Producer: Zack Exley Director of Photography: Pruitt Y. Allen

27 00:02:29,659 --> 00:02:29,910 Video Photographers: Jack Harris, Adam Parr, Matthew Storck

28 00:02:30,173 --> 00:02:30,770 Portrait Photographers: Adam Novak, Karen Sayre

29 00:02:30,767 --> 00:02:31,190 Makeup: Melissa Klein

30 00:02:31,190 --> 00:02:31,980 Interviewers: Alma Chapa, Jonathan Curiel, Stephen Geer, Dan McSwain, Corey O'Brien, Frank O'Brien, Jacob Wilson

31 00:02:31,979 --> 00:02:32,650 Production Coordinators: Megan Hernandez, Bryony Jones, Beatrice Springborn

32 00:02:32,648 --> 00:02:33,090 Production Assistants: Toby Hessenauer, Kristin Rigsby

33 00:02:33,091 --> 00:02:33,510 Production Assistants: Toby Hessenauer, Kristin Rigsby

34 00:02:33,509 --> 00:02:33,880 Writer: Desirina Boskovich

35 00:02:33,883 --> 00:02:34,490 Transcription Services: Kate Aleo, Michael Beattie, Karen Callier, Petro Leigh, Mimi Li, Jacqui Pastor, Kristie Robinson, Brittany Turner, Susan Walling

36 00:02:34,487 --> 00:02:34,990 English Closed-Captioning: AlanKelly VerbatimIT

37 00:02:34,992 --> 00:02:35,420 [...]