Fundraising 2010/Sue Appeal/he


 1. אנא קִראו:
  פנייה אישית
  ממנכ"לית קרן ויקימדיה, סו גרדנר
 2. אנא קִראו:
  פנייה דחופה
  ממנכ"לית קרן ויקימדיה, סו גרדנר
 3. ממנכ"לית קרן, ויקימדיה סו גרדנר
 4. טקסט המקור:

"ויקיפדיה עובדת רק במציאות. בתאוריה זה אסון גמור".

אחד המתנדבים הראשונים של ויקיפדיה אמר את זה כאשר היא החלה להפוך לשם דבר בשנת 2006. זה עדיין נכון: רעיון משוגע כמו ויקיפדיה – פרויקט שבו מתנדבים מכל העולם יוצרים אנציקלופדיה בעלת מיליוני ערכים – אמור להיות בלתי־אפשרי.

כעת ויקיפדיה בת עשר שנים. גם היום, 100% ממנה עדין נכתב ונערך על־ידי מתנדבים, כי כותבים חדשים מעולם לא הפסיקו להצטרף אליה. וגם היום, היא עדיין ב־100% עצמאית וחופשית מפרסומות.

אנחנו האתר החמישי הנצפה ביותר בעולם, עם יותר מ־400 מיליון קוראים מדי חודש. הדרך היחידה שבה נוכל לשמור עליו חופשי ופעיל היא שיותר קוראים יבחרו להיות תורמים.

כעת אנחנו נמצאים בשיאו של מבצע ההתרמה השנתי שלנו. אנחנו חייבים להשיג 16 מיליון דולר. אילו כל אחד מקוראינו היה תורם דולר, אפשר היה לסיים את ההתרמה בעוד מספר שעות. אבל לא כל אחד יכול לתרום, וזה בסדר.

אני מאמינה שיש מספיק אנשים שיתמכו בוויקיפדיה באמצעות תרומה של 5 דולר, 20 דולר, 30 אירו, 100 שקלים, או כמה שיוכלו, כדי להבטיח את המשך פעילותה של ויקיפדיה חופשית ועצמאית. האם אתם תהיו האנשים האלה?

תודה רבה־רבה,

סו גרדנר
מנכ"לית קרן ויקימדיה