Fund drives/2005/Q3 planning/Translations/Fundraising drive letter - vi

(ang) (ar) (ast) (bg) (br) (ca) (cs) (cy) (da) (de) (en) (el) (eo) (es) (et) (fi) (fr) (gl) (hu) (he) (ia) (id) (it) (ja) (ko) (ml) (nap) (nl) (nn) (pl) (pt) (ro) (ru) (sc) (sk) (sl) (sh) (sr) (su) (sv) (th) (tr) (vi) (ua) (wa) (zh) edit


Kiến thức là sức mạnh. Hãy giúp chúng tôi giữ sự tự do của nó!

Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia và các dự án đang phát triển nhanh hơn chúng ta tưởng tượng được. Riêng wikipedia.org đã được truy cập 800 triệu lần mỗi ngày, biến nó thành một trong 50 website nhiều người truy cập nhất trên thế giới. Việc này cho thấy rằng người ở khắp mọi nơi tin cậy vào các dự án của chúng ta – Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wiktionary, Wikisource, Wikiquote, và Wikimedia Commons – để làm nguồn tham khảo cho thông tin và kiến thức có uy tín.

Các dự án của chung ta đang tiếp tục phát triển nhanh chóng, nhờ vào những người cộng tác và người dùng tin rằng kiến thức là sức mạnh, và kiến thức nên được tự do. Để đạt được mục đích đó, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Càng ngày chúng tôi càng cần thêm máy phục vụ để theo kịp nhu cầu ngày càng tăng lên. Chúng tôi cần phải thanh toán chi phí cho máy chủ, sự đi lại, và các chi phí căn bản của cơ quan và quản lý. Phần mềm MediaWiki cần thay đổi nhanh chóng để bảo đảm các dự án và các phiên bản ngôn ngữ của chúng ta tiếp tục hoạt động nhanh, truy cập được, và không có quảng cáo.

Chúng tôi dựa vào bạn một lần nữa để thực hiện những việc này. Những đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục phát triển và cải tiến nội dung của các dự án. Để thỏa mãn những nhu cầu vào quý này thôi, Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia cần 200.000 đôla Mỹ trở lên. Số này coi bộ nhiều tiền lắm, nhưng có thể đến mục đích từ từ – phần nhiều của những đóng góp chỉ 20 đôla trở xuống thôi. Bạn có thể đóng góp bằng trong 20 đơn vị tiền tệ mà bạn chọn, và có thể được trừ thuế ở Hoa Kỳ và Đức. Cảm ơn sự rộng lượng của bạn!

Jimmy Wales và Tổ chức Wikimedia

Lưu ý: Sẽ tổ chức cuộc vận động này từ thứ sáu, ngày 19 tháng 8, đến thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2005.