Enquête over de verlanglijst van de gemeenschap 2021

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2021 and the translation is 17% complete.
De enquête over de verlanglijst van de gemeenschap van dit jaar is voorbij...

Totaal: 268 voorstellen, 1773 bewerkers, 8596 stemmen voor

Een willkeurig voorstel bekijken

 

Starting this July 2021, the team will start engineering work on the following wishes:

We will also begin the product and design research for the following wish:

We fully expect to be able to complete more wishes than the above. The above list is only what is in our plate starting this July.

How did we arrive at our next steps? We recently completed the 2021 Wish prioritization process.

 

Alle fases van de enquête beginnen en eindingen om 18:00 UTC.

 • Dien voorstellen in, overleg en verbeter: 16 november – 30 november 2020
 • Community Tech beoordeelt en organiseert voorstellen: 23 november – 7 december 2020
 • Op voorstellen stemmen: 8 december – 21 december 2020
 • Resultaten geplaatst: 23 december 2020

 

Hallo allemaal!

We're excited to share an update on the Community Wishlist Survey 2021. This will be our sixth annual survey, and we've decided to update the process:

One backlog per year: The team will now have one backlog per year. This means that, each year, volunteers will vote on our new backlog. They can propose new wishes or re-propose old ones. Once the voting is complete, we'll have one new backlog. This is a change from our old format, which allowed us to work on multiple backlogs per year. With this change, we can simplify our work, ensure the most important wishes get addressed, and reassess old wishes each year.

Status of remaining 2019 and 2020 wishes: There are 3 remaining wishes from the 2019 and 2020 surveys that we have not worked on or addressed yet. Since they received a high number of votes, we will include them in our 2021 backlog. In the 2019 wishlist, there are 2 wishes that will be included: section name in diff and named references in VE. In the 2020 wishlist, there are 4 wishes that we have already begun or have been worked on. There is 1 wish from the 2020 wishlist that we have not worked on yet, so it will also be included in the 2021 backlog: insert attestation using Wikisource as a corpus. You can review our status report for the 2019 wishlist.

Research and regular updates to replace "top 10": We have decided to no longer commit to a number (such as "top 5" or "top 10") in advance. Here's why: Software development teams usually conduct extensive research before committing to a project. This way, they can determine if the project is feasible, understand how long the project may take, and identify potential risks. With the current wishlist process, we don't do that, which often leads to delays, stress, and confusion. We want to fix this.

With the new system, we'll research projects before committing to them. We will evaluate wishes in the order of popularity, going from the top down. During our research phase, we'll analyze the following criteria: popularity (i.e., number of votes), size and scope of the project, level of technical feasibility, risks and dependencies, and potential conflicts with other teams. Once our analysis is complete, we'll share our findings. This means that we'll still work on multiple projects per year. We'll just be more communicative about what we can or cannot take on (and why), and we'll share updates over the course of the year about our roadmap.

Separate leaderboards for categories: We will keep the normal structure of displaying all proposals, sorted by the number of votes, in the main leaderboard. In addition, we will now have separate leaderboards for each category. This way, we can work on proposals that are popular for large communities (from the main leaderboard) and underrepresented communities (from specific leaderboards). We’ll use the criteria described above to help select which proposals we work on.

Why these changes?: We knew that the wishlist process was ready for an upgrade. Wishes have grown bigger and more complex over the years, and we wanted to improve our communication with volunteers. Additionally, we wanted to continue to address the wishes of smaller communities (as we did in the 2020 wishlist) and the high-impact wishes of all Wikimedians (as we did in previous wishlists). This led to a series of conversations on how we could improve the process. From these conversations, we came up with these changes. Overall, we hope these changes make the wishlist process more transparent, sustainable, and impactful. This way, the survey is strengthened for years to come. Thank you, and we look forward to reading your proposals!

 

Het Community Tech team van de Wikimedia Foundation is gefocust op wat een actieve Wikimedia gebruiker nodig heeft voor het werk beter te kunnen doen et onder meer de diverse hulpmiddelen. De projecten worden voornamelijk bepaald door de jaarlijkse enquête waar een wensenlijst wordt opgesteld door de Wikimedia gemeenschap.

Eens per jaar kunnen actieve Wikimedia bewerkers voorstellen indienen voor functies en verbeteringen waarvan u vindt dat ons team er aan moet werken. Na twee weken kunt u stemmen op de ideeën waar u het meest in bent geïnteresseerd.

Wanneer de enquête is afgesloten zal het Community Tech team kiezen aan welke voorstellen wordt gewerkt. Voorstellen worden geselecteerd op basis van de volgende criteria: populariteit (bijv. aantal stemmen), grootte en afbakening van het project, niveau van technische haalbaarheid, risico's en benodigdheden en potentiële conflicten met andere teams. Sommige wensen worden behandeld door vrijwillige ontwikkelaars en andere ontwikkelteams.

Deze enquête is ontwikkeld door Wikimedia Duitsland Technische wensen team, die ook een wensenlijstenquête op de Duitse Wikipedia houden. Het internationale verlanglijstproces wordt ondersteund door het Community Relations Specialists team.

 
De mascotte van Community Tech: een hond met een kerstmuts.

De voorstelfase is de eerste twee weken van de enquête.

In de voorstelfase kunnen bewerkers van elk project en elke taal voorstellen indienen voor functies en verbeteringen die u wilt zien in 2021. Voorstellen kunnen ingediend worden in elke taal. Als u een voorstel indient in een andere taal dan het Engels, proberen we dat te vertalen zodat iedereen het kan lezen en er eenvoudiger op kan stemmen.

Voorstellen moeten onderscheidende, goed gedefinieerde taken bevatten, waarvan Wikimedia-bewerkers direct kunnen profiteren. Voorstellen moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Wat is het probleem dat u wilt oplossen?
 • Op welke gebruikers heeft dit betrekking? (bewerkers, moderators, Wikisource-bewerkers, enz.)
 • Hoe wordt het probleem nu aangepakt?
 • Wat zijn de voorgestelde oplossingen (als er ideeën zijn)?

Uw voorstel moet zo specifiek mogelijk zijn, zeker in de probleemomschrijving. Zeg niet alleen dat "(functie x) is verouderd", "verbeterd moet worden" or "veel bugs heeft". Dat is niet genoeg informatie om uit te zoeken wat er gedaan moet worden. Een goed voorstel legt exact uit wat het probleem is en wie er last van heeft. Het is geen probleem als u geen specifieke oplossing voorstelt of meerdere oplossingen voorstelt waaruit u niet kunt kiezen.

Een voorstel indienen is nog maar het begin van het proces. De twee weken durende voorstelfase is een periode waarin de gemeenschap kan samenwerken aan een voorstel dat het idee op zo'n manier presenteert dat het het meest slagingskans heeft in de stemfase. Wanneer een voorstel is ingediend, is iedereen welkom om op het voorstel te reageren en het te verbeteren — vragen stellen en wijzigingen voorstellen. Vergelijkbare voorstellen kunnen worden gecombineerd; heel brede voorstellen kunnen opgedeeld worden in meerdere specifieke ideeën. Het doel is om het beste voorstel voor de stemfase te maken.

Van de indiener van het voorstel wordt verwacht actief in de discussie mee te doen en mee te helpen met verbeteringen. Dat is de reden dat het aantal voorstellen wordt beperkt tot drie per account. Als u meer dan drie voorstellen indient, vragen we u om deze te terug te brengen naar drie. Kom met uw beste ideeën!

Om dezelfde reden kunnen alleen geregistreerde gebruikers voorstellen indienen, om er zeker van te zijn dat ze de discussie kunnen volgen en vragen kunnen beantwoorden. Net als bij het stemmen, moet u een actieve bewerker zijn op tenminste één Wikimedia-project. Als u niet aan dit criterium voldoet, of u de voorstellimiet hebt bereikt, maar meer ideeën hebt, dan kunt u andere gebruikers vragen uw voorstellen te adopteren.

Een laatste opmerking: Voorstellen die oproepen om functies waaraan een WMF productteam heeft gewerkt te verwijderen of uit te zetten vallen buiten de bereik van het Community Tech team. Deze zullen niet in de stemfase komen.

 

Ja, u mag bepaalde voorstellen die in vorige jaren niet genoeg stemmen voor kregen en een tweede poging verdienen, opnieuw indienen.

Als u besluit een voorstel van een oude enquête in de nieuwe enquête te kopiëren, dan verwachten we dat u het voorstel adopteert. Dat betekent dat u actief meedoet in de discussie over het idee en bereid bent om wijzigingen te maken om het idee te versterken wanneer het naar die stemfase verplaatst. Zoals eerder gezegd is er een limiet van drie voorstellen per persoon en het plaatsen van een voorstel van vorig jaar telt mee.

Het helpt als u een koppeling naar de vorige discussie plaatst, maar kopieër alstublieft niet de stemmen en discussie van vorig jaar. Als er goede punten zijn gemaakt in het overleg van vorig jaar, voeg de suggesties of opmerkingen in bij het nieuwe voorstel.

 

Na de voorstelfase nemen we een korte pause om de voorstellen te beoordelen voordat de stemfase begint.

Alle actieve bijdragers kunnen voorstellen beoordelen en stemmen op de voorstellen die ze willen onderstuenen. U kunt voor zoveel verschillende voorstellen stemmen als u wilt. Om zeker te zijn van een eerlijke stemming kunnen alleen geregistreerde gebruikers stemmen en kunnen stemmen van hele nieuwe accounts worden verwijderd.

De enige stemmen die worden geteld zijn de stemmen voor. De uiteindelijke lijst van wensen zal worden gerangschikt op basis van de meeste stemmen voor. Als u de indiener bent, wordt er automatisch een stem voor voor u meegeteld.

In de periode van het stemmen wordt het levendige discussie aangemoedigd. Als u bij een tegenstem of een neutrale stem een soort stemtoelichting wilt geven, dan kunt u dat doen. Door deze opmerkingen kunnen in discussies mensen een beter oordeel geven over het voorstel en er dus beter over stemmen. De opmerkingen worden ook meegenomen in de besluitvorming na de stemming.

Een redelijke vorm van reclame voor uw standpunt is aanvaardbaar. U kunt uw ideeën bij zoveel mensen onder de aandacht brengen als u wilt, of het nu binnen die projectgroep, WikiProject of een gebruikersgroep is. Het is niet de bedoeling om mensen die buitenstaander zijn of geen idee hebben waar het over gaat te benaderen, of om mensen op te dragen uw keuzes te volgen door eventueel zelfs hun keuze aan te passen.

 

Elk voorstel moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Het voorstel moet gaan over een technische wijziging en niet over een beleid of sociale wijziging
 • Het voorstel moet gaan over het probleem en niet per se om een specifieke oplossing vragen
 • Het voorstel moet een goed gedefinieerd probleem bevatten en niet een combinatie van verschillende ongerelateerde problemen zijn
 • Het voorstel staat niet op de planning van een ander team of is in het verleden afgewezen door andere teams
 • Het voorstel is niet afgewezen in het verleden door Community Tech
 • Het voorstel moet binnen de scope van het team vallen

Het team Community Tech kan voorstellen afwijzen die niet aan de bovengestelde criteria voldoen.

 

De steun-stem ranking creëert een geprioriteerde achterstand van wensen, en het Community Tech team is verantwoordelijk voor het evalueren en aanpakken van de populaire wensen. Om dat te doen, onderzoeken het Community Tech team alle topwensen, en kijken we naar zowel de technische als de sociale/beleidsmatige risicofactoren.De tegen en neutraal stemmen helpen bij het identificeren van mogelijke nadelen. Voor controversiële wensen brengt het Community Tech team de stemming in evenwicht met een meer op consensus gebaseerde beoordeling.

Bij wijze van voorbeeld, dit werkte in de enquête van 2015: De wens om "een gebruikers volglijst toe te voegen" kreeg veel stemmen maar ook een aantal welgemeende tegenstemmen. We luisterden naar alle kanten, en maakten een beslissing over het al dan niet voortzetten van het project.

 
Elke hond die een kerstmuts draagt werkt voor Community Tech.

...in plaats van de andere wensen van eerdere enquêtes te behandelen?

De belangrijkste reden waarom we de enquête een jaarlijkse gebeurtenis maken is dat we meer mensen willen bereiken. Meer mensen kennen het team en de enquête en na een jaar waarin veel van de populairste wensen vervuld zijn verwachten we dat mensen meer interesse krijgen om mee te doen. We willen iedereen een kans geven om nieuwe ideeën in te dienen.

We willen er ook zeker van zijn dat oudere ideeën nog steeds van belang zijn. Terwijl de software verandert, veranderen de benodigdheden van gebruikers ook. Een goede wens van vorig jaar kan niet meer zo belangrijk zijn, of de beschrijving is verouderd geraakt. Door de enquête jaarlijks te houden kunnen we de benodigdheden van de gemeenschap herbevestigen.

Als er wensen van de enquête van vorig jaar zijn die een nieuwe kans verdienen, zie dan “Kan ik een voorstel van een vorige enquête opnieuw indienen?” hierboven.