Enquête over de wensenlijst van de gemeenschap 2021

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2021 and the translation is 100% complete.
De enquête over de verlanglijst van de gemeenschap van dit jaar is voorbij...

Totaal: 268 voorstellen, 1773 bewerkers, 8596 stemmen voor

Een willkeurig voorstel bekijken

 

Vanaf juli 2021 zal het team engineeringwerk starten op de volgende wensen:

We zullen ook het product- en ontwerponderzoek beginnen voor de volgende wensen:

Wij verwachten dat we meer wensen dan hierboven kunnen vervullen. De bovenstaande lijst is alleen maar wat er vanaf juli op ons bord ligt.

Hoe zijn we tot onze volgende stappen gekomen? We hebben onlangs het 2021 prioriteringsproces over de wensen voltooid.

 

Alle fases van de enquête beginnen en eindingen om 18:00 UTC.

 • Dien voorstellen in, overleg en verbeter: 16 november – 30 november 2020
 • Community Tech beoordeelt en organiseert voorstellen: 23 november – 7 december 2020
 • Op voorstellen stemmen: 8 december – 21 december 2020
 • Resultaten geplaatst: 23 december 2020

 

Hallo allemaal!

We zijn verheugd om een update te delen over de wensenlijst enquête 2021. Dit is onze zesde jaarlijkse enquête en we hebben besloten het proces te updaten:

Eén achterstand per jaar:' Het team heeft nu één achterstand per jaar. Dit betekent dat vrijwilligers elk jaar zullen stemmen over onze nieuwe backlog. Ze kunnen nieuwe wensen voorstellen of oude opnieuw voorstellen. Zodra de stemming is voltooid, hebben we een nieuwe achterstand. Dit is een verandering ten opzichte van ons oude format, waardoor we aan meerdere backlogs per jaar konden werken. Met deze verandering kunnen we ons werk vereenvoudigen, ervoor zorgen dat de belangrijkste wensen aan bod komen en oude wensen elk jaar opnieuw beoordelen.

Status van resterende wensen voor 2019 en 2020: Er zijn nog 3 wensen uit de enquêtes van 2019 en 2020 waar we nog niet aan hebben gewerkt. Omdat ze een groot aantal stemmen hebben gekregen, zullen we ze opnemen in onze backlog van 2021. In de 2019 wensenlijst zijn er 2 wensen die worden opgenomen: sectienaam in diff en benoemde referenties in VE. In de 2020 wensenlijst staan 4 wensen waar we al aan begonnen zijn. Er is 1 wens uit de lijst van 2020 waar we nog niet aan gewerkt hebben, dus die zal ook in de backlog van 2021 worden opgenomen: attestatie invoegen met Wikisource als corpus. U kunt ons statusrapport voor de wensenlijst van 2019 bekijken.

Onderzoek en regelmatige updates ter vervanging van "top 10": We hebben besloten om ons niet langer op voorhand vast te leggen op een nummer (zoals "top 5" of "top 10"). De reden is dat softwareontwikkelingsteams meestal uitgebreid onderzoek doen voordat ze zich aan een project committeren. Op deze manier kunnen ze bepalen of het project haalbaar is, begrijpen ze hoe lang het project kan duren en kunnen ze de potentiële risico's identificeren. Met het huidige proces doen we dat niet, wat vaak leidt tot vertragingen, stress en verwarring. We willen dit oplossen.

Met het nieuwe systeem onderzoeken we projecten voordat we ons ertoe binden. We zullen wensen beoordelen in de volgorde van populariteit, van bovenaf naar beneden. Tijdens onze onderzoeksfase analyseren we de volgende criteria: populariteit (d.w.z. aantal stemmen), grootte en omvang van het project, niveau van technische haalbaarheid, risico's en afhankelijkheden en mogelijke conflicten met andere teams. Zodra onze analyse is voltooid, delen we onze bevindingen. Dat betekent dat we nog steeds op meerdere projecten per jaar werken. We zullen gewoon communicatiever zijn over wat we kunnen of niet kunnen doen (en waarom), en we zullen in het loop van het jaar updates delen over onze roadmap.

Aparte leaderboards voor categorieën: We behouden de normale structuur van het weergeven van alle voorstellen, gesorteerd op het aantal stemmen, in het hoofdklassement. Daarnaast hebben we nu aparte leaderboards voor elke categorie. Op deze manier kunnen we werken aan voorstellen die populair zijn voor grote gemeenschappen (uit het hoofdklassement) en ondervertegenwoordigde gemeenschappen (uit specifieke klassementen). We gebruiken de hierboven beschreven criteria om te helpen selecteren aan welke voorstellen we werken.

Waarom deze veranderingen? We wisten dat het wensenlijstproces klaar was voor een upgrade. Wensen zijn in de loop der jaren groter en complexer geworden en we wilden onze communicatie met vrijwilligers verbeteren. Daarnaast wilden we doorgaan met het aanpakken van de wensen van kleinere gemeenschappen (zoals we deden in de wensenlijst van 2020) en de wensen van alle Wikimedianen met een grote impact (zoals we deden in eerdere wensenlijsten). Dit leidde tot een reeks gesprekken over hoe we het proces konden verbeteren. Uit deze gesprekken zijn we tot deze veranderingen gekomen. Over het algemeen hopen we dat deze wijzigingen het proces transparanter, duurzamer en impactvoller maken. Op deze manier wordt de enquête versterkt voor de komende jaren. Dank u wel, en we kijken uit naar uw voorstellen!

 

Het Community Tech team van de Wikimedia Foundation is gefocust op wat een actieve Wikimedia gebruiker nodig heeft voor het werk beter te kunnen doen et onder meer de diverse hulpmiddelen. De projecten worden voornamelijk bepaald door de jaarlijkse enquête waar een wensenlijst wordt opgesteld door de Wikimedia gemeenschap.

Eens per jaar kunnen actieve Wikimedia bewerkers voorstellen indienen voor functies en verbeteringen waarvan u vindt dat ons team er aan moet werken. Na twee weken kunt u stemmen op de ideeën waar u het meest in bent geïnteresseerd.

Wanneer de enquête is afgesloten zal het Community Tech team kiezen aan welke voorstellen wordt gewerkt. Voorstellen worden geselecteerd op basis van de volgende criteria: populariteit (bijv. aantal stemmen), grootte en afbakening van het project, niveau van technische haalbaarheid, risico's en benodigdheden en potentiële conflicten met andere teams. Sommige wensen worden behandeld door vrijwillige ontwikkelaars en andere ontwikkelteams.

Deze enquête is ontwikkeld door Wikimedia Duitsland Technische wensen team, die ook een wensenlijstenquête op de Duitse Wikipedia houden. Het internationale verlanglijstproces wordt ondersteund door het Community Relations Specialists team.

 
De mascotte van Community Tech: een hond met een kerstmuts.

De voorstelfase is de eerste twee weken van de enquête.

In de voorstelfase kunnen bewerkers van elk project en elke taal voorstellen indienen voor functies en verbeteringen die u wilt zien in 2021. Voorstellen kunnen ingediend worden in elke taal. Als u een voorstel indient in een andere taal dan het Engels, proberen we dat te vertalen zodat iedereen het kan lezen en er eenvoudiger op kan stemmen.

Voorstellen moeten onderscheidende, goed gedefinieerde taken bevatten, waarvan Wikimedia-bewerkers direct kunnen profiteren. Voorstellen moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Wat is het probleem dat u wilt oplossen?
 • Op welke gebruikers heeft dit betrekking? (bewerkers, moderators, Wikisource-bewerkers, enz.)
 • Hoe wordt het probleem nu aangepakt?
 • Wat zijn de voorgestelde oplossingen (als er ideeën zijn)?

Uw voorstel moet zo specifiek mogelijk zijn, zeker in de probleemomschrijving. Zeg niet alleen dat "(functie x) is verouderd", "verbeterd moet worden" or "veel bugs heeft". Dat is niet genoeg informatie om uit te zoeken wat er gedaan moet worden. Een goed voorstel legt exact uit wat het probleem is en wie er last van heeft. Het is geen probleem als u geen specifieke oplossing voorstelt of meerdere oplossingen voorstelt waaruit u niet kunt kiezen.

Een voorstel indienen is nog maar het begin van het proces. De twee weken durende voorstelfase is een periode waarin de gemeenschap kan samenwerken aan een voorstel dat het idee op zo'n manier presenteert dat het het meest slagingskans heeft in de stemfase. Wanneer een voorstel is ingediend, is iedereen welkom om op het voorstel te reageren en het te verbeteren — vragen stellen en wijzigingen voorstellen. Vergelijkbare voorstellen kunnen worden gecombineerd; heel brede voorstellen kunnen opgedeeld worden in meerdere specifieke ideeën. Het doel is om het beste voorstel voor de stemfase te maken.

Van de indiener van het voorstel wordt verwacht actief in de discussie mee te doen en mee te helpen met verbeteringen. Dat is de reden dat het aantal voorstellen wordt beperkt tot drie per account. Als u meer dan drie voorstellen indient, vragen we u om deze te terug te brengen naar drie. Kom met uw beste ideeën!

Om dezelfde reden kunnen alleen geregistreerde gebruikers voorstellen indienen, om er zeker van te zijn dat ze de discussie kunnen volgen en vragen kunnen beantwoorden. Net als bij het stemmen, moet u een actieve bewerker zijn op tenminste één Wikimedia-project. Als u niet aan dit criterium voldoet, of u de voorstellimiet hebt bereikt, maar meer ideeën hebt, dan kunt u andere gebruikers vragen uw voorstellen te adopteren.

Een laatste opmerking: Voorstellen die oproepen om functies waaraan een WMF productteam heeft gewerkt te verwijderen of uit te zetten vallen buiten de bereik van het Community Tech team. Deze zullen niet in de stemfase komen.

 

Ja, u mag bepaalde voorstellen die in vorige jaren niet genoeg stemmen voor kregen en een tweede poging verdienen, opnieuw indienen.

Als u besluit een voorstel van een oude enquête in de nieuwe enquête te kopiëren, dan verwachten we dat u het voorstel adopteert. Dat betekent dat u actief meedoet in de discussie over het idee en bereid bent om wijzigingen te maken om het idee te versterken wanneer het naar die stemfase verplaatst. Zoals eerder gezegd is er een limiet van drie voorstellen per persoon en het plaatsen van een voorstel van vorig jaar telt mee.

Het helpt als u een koppeling naar de vorige discussie plaatst, maar kopieër alstublieft niet de stemmen en discussie van vorig jaar. Als er goede punten zijn gemaakt in het overleg van vorig jaar, voeg de suggesties of opmerkingen in bij het nieuwe voorstel.

 

Na de voorstelfase nemen we een korte pause om de voorstellen te beoordelen voordat de stemfase begint.

Alle actieve bijdragers kunnen voorstellen beoordelen en stemmen op de voorstellen die ze willen onderstuenen. U kunt voor zoveel verschillende voorstellen stemmen als u wilt. Om zeker te zijn van een eerlijke stemming kunnen alleen geregistreerde gebruikers stemmen en kunnen stemmen van hele nieuwe accounts worden verwijderd.

De enige stemmen die worden geteld zijn de stemmen voor. De uiteindelijke lijst van wensen zal worden gerangschikt op basis van de meeste stemmen voor. Als u de indiener bent, wordt er automatisch een stem voor voor u meegeteld.

In de periode van het stemmen wordt het levendige discussie aangemoedigd. Als u bij een tegenstem of een neutrale stem een soort stemtoelichting wilt geven, dan kunt u dat doen. Door deze opmerkingen kunnen in discussies mensen een beter oordeel geven over het voorstel en er dus beter over stemmen. De opmerkingen worden ook meegenomen in de besluitvorming na de stemming.

Een redelijke vorm van reclame voor uw standpunt is aanvaardbaar. U kunt uw ideeën bij zoveel mensen onder de aandacht brengen als u wilt, of het nu binnen die projectgroep, WikiProject of een gebruikersgroep is. Het is niet de bedoeling om mensen die buitenstaander zijn of geen idee hebben waar het over gaat te benaderen, of om mensen op te dragen uw keuzes te volgen door eventueel zelfs hun keuze aan te passen.

 

Elk voorstel moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Het voorstel moet gaan over een technische wijziging en niet over een beleid of sociale wijziging
 • Het voorstel moet gaan over het probleem en niet per se om een specifieke oplossing vragen
 • Het voorstel moet een goed gedefinieerd probleem bevatten en niet een combinatie van verschillende ongerelateerde problemen zijn
 • Het voorstel staat niet op de planning van een ander team of is in het verleden afgewezen door andere teams
 • Het voorstel is niet afgewezen in het verleden door Community Tech
 • Het voorstel moet binnen de scope van het team vallen

Het team Community Tech kan voorstellen afwijzen die niet aan de bovengestelde criteria voldoen.

 

De steun-stem ranking creëert een geprioriteerde achterstand van wensen, en het Community Tech team is verantwoordelijk voor het evalueren en aanpakken van de populaire wensen. Om dat te doen, onderzoeken het Community Tech team alle topwensen, en kijken we naar zowel de technische als de sociale/beleidsmatige risicofactoren.De tegen en neutraal stemmen helpen bij het identificeren van mogelijke nadelen. Voor controversiële wensen brengt het Community Tech team de stemming in evenwicht met een meer op consensus gebaseerde beoordeling.

Bij wijze van voorbeeld, dit werkte in de enquête van 2015: De wens om "een gebruikers volglijst toe te voegen" kreeg veel stemmen maar ook een aantal welgemeende tegenstemmen. We luisterden naar alle kanten, en maakten een beslissing over het al dan niet voortzetten van het project.

 
Elke hond die een kerstmuts draagt werkt voor Community Tech.

...in plaats van de andere wensen van eerdere enquêtes te behandelen?

De belangrijkste reden waarom we de enquête een jaarlijkse gebeurtenis maken is dat we meer mensen willen bereiken. Meer mensen kennen het team en de enquête en na een jaar waarin veel van de populairste wensen vervuld zijn verwachten we dat mensen meer interesse krijgen om mee te doen. We willen iedereen een kans geven om nieuwe ideeën in te dienen.

We willen er ook zeker van zijn dat oudere ideeën nog steeds van belang zijn. Terwijl de software verandert, veranderen de benodigdheden van gebruikers ook. Een goede wens van vorig jaar kan niet meer zo belangrijk zijn, of de beschrijving is verouderd geraakt. Door de enquête jaarlijks te houden kunnen we de benodigdheden van de gemeenschap herbevestigen.

Als er wensen van de enquête van vorig jaar zijn die een nieuwe kans verdienen, zie dan “Kan ik een voorstel van een vorige enquête opnieuw indienen?” hierboven.