Průzkum přání komunity 2021

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2021 and the translation is 100% complete.
Průzkum přání komunity 2021 skončil...

Celkem: 268 návrhů, 1773 přispěvatelů, 8596 hlasů pro

Zobrazit náhodný návrh

 

Od letošního července 2021 zahájí tým inženýrské práce na následujících přáních:

Zahájíme také výzkum a návrh pro následující přání:

Plně očekáváme, že budeme schopni splnit více přání, než je uvedeno výše. Výše uvedený seznam je pouze to, co máme od letošního července na talíři.

Jak jsme dospěli k dalším krokům? Nedávno jsme dokončili proces stanovení priorit přání v roce 2021.

 

Všechny fáze průzkumu začínají a končí v 18:00 UTC (19:00 SEČ).

 • Předkládejte, diskutujte a revidujte návrhy: 16. listopadu – 30. listopadu 2020
 • Tým Community Tech návrhy přezkoumává a utřiďuje: 23. listopadu – 7. prosince 2020
 • Hlasování o návrzích: 8. prosince – 21. prosince 2020
 • Uveřejněné výsledky: 23. prosince 2020

 

Ahoj všem!

S nadšením vám přinášíme novinky o Průzkumu přání komunity 2021. Půjde už o šestý každoroční průzkum a tentokrát jsme se rozhodli jeho průběh pozměnit:

Resty jen na jeden rok: Tým odteď bude mít seznam restů na jeden rok. To znamená, že nám dobrovolníci každý rok odhlasují nový. Mohou předložit nové návrhy nebo obnovit staré. Jakmile skončí hlasování, náš seznam restů se změní, což je rozdíl oproti našemu původnímu schématu, které nám umožňovalo za rok pracovat na víc seznamech restů najednou. Tato změna nám zjednoduší naši činnost, zajistí, že se dostane na nejdůležitější návrhy, a současně umožňuje každý rok brát v potaz starší návrhy.

Stav zbývajících návrhů pro roky 2019 a 2020: Z průzkumů pro roky 2019 a 2020 zůstaly tři návrhy, na kterých jsme nepracovali nebo které jsme zatím nevyřešili. Protože získaly vysoký počet hlasů, zařadíme je do restů pro rok 2021. Za průzkum pro rok 2019 jsou to dva návrhy: název sekce v rozdílu změn a pojmenované reference ve vizuálním editoru. Z průzkumu pro rok 2020 máme čtyři návrhy, na kterých se už začalo pracovat. Na jednom z návrhů pro rok 2020 jsme zatím nepracovali, proto bude do restů pro rok 2021 také zahrnut: insert attestation using Wikisource as a corpus. Můžete si přečíst naše hlášení o stavu přání pro rok 2019.

Nahrazení „top 10“ výzkumem a pravidelným hlášením: Rozhodli jsme se, že se dopředu nebudeme vázat na konkrétní počet (jako „top 5“ nebo „top 10“). Důvod: Vývojářské týmy obvykle před převzetím projektu provádějí rozsáhlý výzkum. Díky tomu mohou určit, zda je projekt realizovatelný, odhadnout, jak dlouho bude trvat, a odhalit možná rizika. V dosavadním procesu jsme to nedělali, což často způsobovalo zpoždění, stres a zmatek. To chceme napravit.

Nově budeme před převzetím projektů provádět výzkum. Návrhy budeme vyhodnocovat v pořadí podle popularity od nejpopulárnějšího. Během něj zanalyzujeme následující kritéria: popularitu (tedy počet hlasů), velikost a rozsah projektu, úroveň technické proveditelnosti, rizik a závislostí a možnost konfliktu s ostatními týmy. Jakmile bude naše analýza hotová, naše zjištění zveřejníme. To znamená, že stále budeme v jednom roce pracovat na více projektech, jen budeme více komunikovat o tom, co na sebe můžeme a nemůžeme vzít (a proč), a také v průběhu roku sdílet novinky o našich časových plánech.

Samostatné žebříčky pro kategorie: Zachováme původní schéma hlavního žebříčku se všemi návrhy seřazenými podle počtu hlasů. K tomu budou navíc existovat samostatné žebříčky pro jednotlivé kategorie. Díky tomu můžeme pracovat na návrzích, které jsou populární ve velkých komunitách (hlavní žebříček) i málo zastoupených komunitách (samostatné žebříčky). Pro výběr návrhů, na nichž budeme pracovat, použijeme kritéria popsaná výše.

Proč tyto změny?: Věděli jsme, že proces tvorby seznamu přání je zralý na změnu. Časem se přání stala rozsáhlejšími a komplexnějšími a našim cílem bylo zlepšit naši komunikaci s dobrovolníky. Navíc chceme dále plnit jak přání menších komunit (na něž jsme se zaměřili v průzkumu pro rok 2020), tak přání s dopadem na všechny wikimediány (což jsme dělali v předchozích průzkumech). To vedlo k několika diskusím o vylepšení tohoto procesu. Z nich vzešly tyto změny. Doufáme, že díky nim bude proces seznamu přání více transparentní, udržitelný a působivý. Díky tomu je průzkum na další roky posílen. Děkujeme a těšíme se na čtení vašich návrhů!

 

Community Tech je tým vývojářů z Wikimedia Foundation zaměřený na potřeby aktivních přispěvatelů do projektů Wikimedia. Tým vyvíjí technické nástroje pro podporu nejrůznějších aspektů interakce mezi editory a projekty. Schémata, na kterých tým pracuje, jsou vybírána komunitou, prostřednictvím každoročního průzkumu Technických přání komunity.

Jednou do roka se koná anketa, ve které mohou aktivní přispěvatelé do projektů Wikimedia předložit své návrhy na vylepšení a opravy, na kterých by podle nich měli vývojáři pracovat. Po dvou týdnech se hlasuje o nejlepších návrzích.

Jakmile anketa skončí, tým Community Tech si z ní vybere některé návrhy, na kterých bude pracovat. Návrhy budou vybrány podle následujících kritérií: popularity (tedy počet hlasů), velikosti a rozsahu projektu, úrovně technické proveditelnosti, rizik a závislostí a možnosti konfliktu s ostatními týmy. Některým návrhům se mohou věnovat dobrovolní vývojáři nebo jiné vývojářské týmy.

Průběh průzkumu vyvinul tým Technických přání Wikimedia Německo, který pořádá podobný průzkum na německé Wikipedii. Mezinárodní průzkum podporuje tým Komunitních vztahů.

 
Maskot Community Tech: pes nosící Santovu čepici.

Fáze předkládání návrhů trvá první dva týdny průzkumu.

V návrhové fázi mohou přispěvatelé z libovolného projektu a jazykové verze předkládat své návrhy na vylepšení a nové nástroje, kterých by se rádi dočkali v roce 2021. Návrhy lze předkládat v libovolném jazyce. Pokud váš návrh nebude předložen anglicky, zařídíme jeho přeložení, aby si jej kdokoliv mohl přečíst a hlasovat o něm.

Návrhy by měly být předkládány samostatně a dobře formulované. Návrhy by měly být přínosem pro aktivní editory. Návrhy by měly splňovat následující požadavky:

 • Jaký problém si přejete vyřešit?
 • Jakých uživatelů se to týká? (editorů, správců, uživatelů Wikizdrojů atd.)
 • Jak je k problému přistupováno nyní?
 • Jaká řešení navrhujete? (pokud máte nápady)

Návrh by měl být co nejspecifičtější, obzvlášť popis problému. Nepište Nástroj X je zastaralý, potřebuje vylepšit nebo má spoustu chyb. To nám neposkytne příliš informací k tomu, co je třeba vylepšit. Dobrý návrh by měl přesně popsat problém a čeho či koho se týká. Pokud nevíte jak přesně jej řešit, nevadí, stejně jako více možností řešení, z nichž neumíte vybrat nejlepší.

Předložení návrhu je jen začátek procesu. Během období předkládání návrhů může komunita spolupracovat na návrhu, vylepšit jej či upřesnit tak, aby v hlasovací fázi měl tento návrh šanci zaujmout více hlasujících. Po sepsání návrhu je vítaný každý, kdo návrh okomentuje či vylepší – položí doplňující otázku, navrhne změnu. Podobné návrhy mohou být sloučeny do jednoho, rozsáhlé mohou být rozděleny do více specifičtějších návrhů. Cílem je vytvořit co nejlepší návrhy pro hlasování.

Předkladatel návrhu by měl aktivně diskutovat o svém návrhu a pomáhat jej vylepšit. Z toho důvodu omezujeme počet předložených návrhů na tři od jedné osoby. Pokud jich předložíte více, poprosíme vás, abyste je zredukovali na tři. Předkládejte jen své nejlepší nápady! (Nebo požádejte někoho, aby předložil další návrhy za vás.)

Stejně tak by návrhy měli předkládat pouze registrovaní uživatelé, aby se na ně daly směřovat další dotazy v diskusi. I hlasovat mohou pouze uživatelé aktivní alespoň na jednom projektu. Pokud nesplňujete požadavky nebo jste dosáhli limitu počtu návrhů a máte další skvělé nápady, najděte někoho, kdo by váš návrh adoptoval.

Ještě jedna poznámka: Návrhy na vypnutí nebo odstranění funkce, na které pracoval některý produkční tým WMF, je mimo možnosti Community Tech. Takový návrh nebude propuštěn do hlasování.

 

Ano, některé užitečné návrhy v minulých letech nezískaly dostatek podpory a rozhodně si zaslouží druhou šanci.

Pokud se rozhodnete zkopírovat návrh z předchozího průzkumu do letošního, předpokládáme, že jej adoptujete – tedy, že se budete aktivně účastnit diskuse o návrhu a snažit se jej vylepšit ještě před hlasovací fází. Ale, jak píšeme výše, je stanoven limit tří návrhů na osobu a i recyklovaný návrh se započítává do limitu.

Hodí se uvést odkaz na předchozí diskusi, ale, prosíme, nekopírujte diskusi a hlasy z předchozích let. Pokud zde byly podnětné připomínky, zkuste je zohlednit ve svém návrhu.

 

Po skončení fáze předkládání návrhů máme krátkou přestávku na jejich zhodnocení a uspořádání, poté začne hlasování.

Všichni aktivní editoři mohou hlasovat a komentovat návrhy, které chtějí podpořit. Můžete hlasovat pro tolik návrhů, pro kolik chcete. Pro zajištění spravedlivého hlasování smí hlasovat pouze přihlášení registrovaní uživatelé. Hlasy nových účtů nemusí být uznány.

Počítají se pouze hlasy pro (support). Konečný žebříček bude sestaven podle počtu obdržených hlasů pro. Pokud jste navrhovatel, počítáte se automaticky jako hlasující pro.

Během fáze hlasování je vhodná živá diskuse k návrhům. Pokud chcete poslat neutrální nebo záporný hlas s komentářem, určitě to udělejte. Tyto diskuse mohou pomoci lidem, aby si ujasnili, zda hlasovat pro návrh. Tyto diskuse také poskytnou užitečné podněty pro práci během následujícího roku.

Přiměřená míra agitace není na škodu. Máte příležitost prodat svou myšlenku tolika lidem, kolika dokážete. Neváhejte oslovit další editory ze svého projektu, wiki nebo skupiny. Ale samozřejmě není v pořádku zapojovat loutkové účty, nutit ostatní k hlasování nebo ke změně názoru. Dobře míněná „volební kampaň“ je však naprosto v pořádku.

 

Každý návrh by měl splňovat následující kritéria:

 • Návrh by měl být o technické změně, ne o změně pravidel nebo uživatelských vztahů
 • Návrh by měl být o problému, a nemusí mít přesné řešení.
 • Návrh by měl být dobře definovaný a neměl by míchat různé nesouvisející problémy
 • Na návrhu v současnosti nepracuje jiný tým, ani nebyl zamítnut jiným týmem.
 • Návrh nebyl zamítnut v minulých průzkumech.
 • Návrh by měl být v poli působnosti týmu.

Tým Community Tech může odmítnout návrhy, které nesplňují výše uvedená kritéria.

 

Žebříček sestavený podle počtu hlasů pro přání představuje prioritizovaný seznam. Za vyhodnocení a řešení nejžádanějších přání je zodpovědný tým Community Tech. Všechna nejvíce podpořená přání nejdříve analyzuje, přičemž uváží rizikové faktory technické, sociální a politické.Hlasy proti a neutrální jsou velmi užitečné při upozorňování na možné nevýhody. U kontroverzních návrhů tým Community Tech hlasování vyvažuje přezkoumáním založeným více na konsensu.

Jako příklad lze uvést situaci z průzkumu v roce 2015: Návrh "přidat seznam sledovaných uživatelů" získal hodně hlasů pro, ale také několik silných hlasů proti. Tým Community Tech všechny strany vyslechl a rozhodl se, zda se projektem zabývat bude, nebo ne.

 
Každý pes nosící santovu čepici pracuje pro tým Community Tech.

… místo abychom se věnovali i dalším návrhům ze starších anket?

Hlavní důvod, proč pořádáme každoročně nový průzkum, je snaha oslovit co nejvíce lidí. O anketě i týmu ví nyní více osob a po roce, kdy byla úspěšně dokončena práce na mnoha návrzích, očekáváme, že lidé budou ještě více zaujati a nadšeni možností účasti v nové anketě. Chceme dát každému šanci přijít s novými nápady.

Chceme se také ujistit, že o starší návrhy je stále zájem. S vývojem softwaru se vyvíjí i potřeby uživatelů. Někdy i opravdu dobrý návrh z minulého roku už není tak důležitý, případně jeho popis jednoduše zastará. Provádění průzkumu každý rok nám pomůže zjistit, co komunita vyžaduje.

Pokud jsou v loňském seznamu věci, které by si podle vás zasloužily pozornost, podívejte se výše na „Mohu znovu navrhnout návrh z předchozích průzkumů?“.