การเลือกตั้งมูลนิธิวิกิมีเดีย ปี 2013/คณะกรรมการ

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2013/Committee and the translation is 100% complete.
Info The election ended 22 June 2013. No more votes will be accepted.

The results were announced on 24 June 2013.

ช่วยแปลการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการปี 2556 ทำหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการของมูลนิธิ เช่นภาพรวมของคณะกรรมการ และอาจจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มเติมด้วย

สมาชิกภาพ

คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมธิการของมูลนิธิ เพื่อจัดระเบียบการการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการของวิกิมีเดีย ปี 2556 กรรมการดังกล่าวต้องเป็นบรรณาธิการในโครงการของวิกมีเดียอย่างน้องหนึ่งโครงการ ต้องไม่เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการชุดปัจจุบันหรือผู้สมัครในการเลือกตั้ง และไม่สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้

ประกาศ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้:

ชื่อ ภาษา สถานที่ตั้ง (ตามเขตเวลา)
Ferdinando Scala it, nap, en-5, fr-5, es-2 San Giorgio a Cremano, Italy (UTC+1)
Jon Harald Søby nb, en-3, sv-3, de-2, da-2, es-1, eo-1, ro-1, sw-1 Trondheim, Norway (UTC+1)
Katie Chan en, yue Lincoln, England (UTC+0)
Ralf Roletschek de, es-2, ru-1, cs-1, ca-1, en-0 Eberswalde, Germany (UTC+1)
Risker en, fr-2 Toronto, Canada (UTC-5)

ฟิลิปเป บัวเด็ตต์ ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและประสานงาน พร้อมด้วย จิออฟ บริงแฮม ช่วยสนับสนุนในประเด็นทางกฎหมาย

ภาระงาน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมดูแลในทุกด้านของการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ตัวอย่างเช่น การวางแผนประเภทของการลงคะแนน เงื่อนไขในการลงคะแนน และคุณสมบัติของผู้ลงสมัคร ร่างและจัดการทุกๆหน้าของการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการบนเมต้า ตรวจสอบว่าผู้ลงสมัครและผู้ลงคะแนนเสียงมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่ได้ตั้งขึ้น ตรวจสอบว่าการลงคะแนนเสียงไม่มีปัญหาหรือการลงคะแนนซ้ำ เป็นต้น