Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/th

การเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2009 และจะไม่รับลงคะแนนอีก
ผลการเลือกตั้งได้ถูกประกาศแล้วเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2009.
การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการประจำปี 2009
การจัดการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ (Board of Trustees) ประจำปี 2009 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2009 สมาชิกของประชาคมวิกิมีเดียมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2011 คณะกรรมการจัดการคือผู้ที่มีอำนาจปกครองในระดับสูงในมูลนิธิวิกิมีเดีย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนตามมาตรา 501(c)(3) ของกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา มูลนิธิวิกิมีเดียมีโครงการย่อยที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น วิกิพีเดีย และ คอมมอนส์

การเลือกตั้งจะถูกดำเนินการอย่างระมัดระวังบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเพื่อซอฟต์แวร์สาธารณะ (Software in the Public Interest) การลงคะแนนเสียงจะเป็นไปโดยลับ และมีเพียงบุคคลที่เลือกไว้เพื่อการตรวจสอบและนับผลคะแนนเท่านั้นที่จะสามารถเห็นการลงคะแนนได้ ผู้ลงคะแนนจะเลือกลงคะแนนให้กับผู้สมัครโดยการลงหมายเลขให้ผู้สมัครเรียงลำดับจากที่ชอบมากที่สุดไปยังชอบน้อยที่สุด และผลคะแนนจะถูกคำนวนโดยใช้วิธีของ Schulze ในการจัดอันดับคะแนน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ประกาศผลการเลือกตั้งก่อนหรือ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2009 โดยจะแสดงผลการเลือกตั้งอย่างละเอียดในวันดังกล่าว เวลาทั้งหมดที่ปรากฏในหน้านี้คือเที่ยงคืนตามเวลามาตรฐานกรีนนิช (GMT+0 ซึ่งตรงกับเวลา 7.00น. ตามเวลาประเทศไทย)

ข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนน

edit

คุณสมบัติของผู้ลงคะแนน

edit

คุณสามารถลงคะแนนโดยใช้ชื่อบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการวิกิต่างๆ ของวิกิมีเดีย (คุณจะลงคะแนนได้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะมีชื่อบัญชีอยู่หลายชื่อก็ตาม) ชื่อบัญชีที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้:

 • ไม่ถูกระงับหรือห้ามการใช้งาน
 • ไม่ใช่บอต
 • ได้เข้าร่วมแก้ไขหน้าในวิกิใดๆ เป็นจำนวนอย่างน้อย 600 ครั้งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2009 (การแก้ไขในวิกิที่แตกต่างกันสามารถนับจำนวนการแก้ไขรวมกันได้ถ้าชื่อบัญชีของคุณได้เป็นชื่อบัญชีสากลแล้ว)
 • ได้เข้าร่วมแก้ไขหน้าในวิกิใดๆ เป็นจำนวนอย่างน้อย 50 ครั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม 2009

ข้อยกเว้นพิเศษ: บุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตรงตามด้านบน:

 • ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ของมูลนิธิวิกิมีเดียโดยมีคำสั่งเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์
 • เจ้าหน้าที่ที่มูลนิธิวิกิมีเดียได้จัางก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2009
 • เคยเป็นคณะกรรมการจัดการในอดีด หรือเป็นคณะกรรมการจัดการในปัจจุบัน

วิธีการลงคะแนน

edit

ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์เลือกตั้ง:

 1. อ่านรายละเอียดผู้สมัครรับเลือกตั้ง และตัดสินใจเลือกผู้ที่คุณต้องการสนับสนุน
 2. ไปยังวิกิหน้า "Special:Securepoll" ในวิกิโครงการใดๆ ที่คุณได้รับสิทธิ์เลือกตั้ง เช่น ถ้าคุณใช้งาน meta.wikimedia.org/ มากที่สุด ให้ไปที่ meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll
 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อมูลสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

edit

รายละเอียดของหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการสามารถอ่านได้ที่คู่มือคณะกรรมการ

ขอบข่ายความรับผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการจัดการ

edit

การที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรเล็กๆ อย่างมูลนิธิวิกิมีเดีย ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายนั้น เป็นงานที่ต้องใช้เวลา ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำหรับผู้ที่อาสาเข้ารับตำแหน่งและไม่รับเงินค่าจ้างใดๆ มูลนิธิไม่ได้คาดหวังว่าสมาชิกคณะกรรมการจะต้องนำเงินส่วนตัวมาบริจาคแก่องค์กร แต่ก็ยังสามารถช่วยองค์กรในการเพิ่มยอดเงินบริจาคได้

มูลนิธิคาดหวังให้สมาชิกคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อปี, เข้าร่วมงานวิกิมาเนีย (การประชุมประจำปีของมูลนิธิ) และเข้าร่วมการประชุมระบบออนไลน์และการลงคะแนนตามวันและเวลาที่นัดไว้ คณะกรรมการจะติดต่อกันอย่างใกล้ชิดผ่านทางอีเมล์, วิกิต่างๆ และ ไออาร์ซี กรรมการจัดการแต่ละคนอาจจะเข้าร่วมในการประชุมเชิงกลยุทธ์กับองค์กรและบริษัทอื่นๆ และนำผลการประชุมส่งมายังคณะกรรมการจัดการ

สมาชิกคณะกรรมการจัดการแต่ละคนสมควรที่จะร่วมมือในบางกิจกรรม (เช่น การระดมเงินบริจาค, งานวิกิมาเนีย, หรืองานตรวจสอบบัญชี) และช่วยในการร่างนโยบาย, กฎหมาย และการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว

เนื่องจากสมาชิกคณะกรรมการมีภารกิจโดยตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีตำแหน่งที่รับเงินค่าจ้างในมูลนิธิวิกิมีเดียต้องออกจากตำแหน่งนั้นๆ ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

คุณสมบัติที่จำเป็นในการลงสมัคร

edit

เพื่อให้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง คุณจะต้อง:

 • ได้เข้าร่วมแก้ไขในหน้าของวิกิเป็นจำนวนอย่างน้อย 600 ครั้งก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2009 โดยใช้ชื่อบัญชีใดๆ หนึ่งชื่อ (การแก้ไขในวิกิที่แตกต่างกันสามารถนับจำนวนการแก้ไขรวมกันได้ถ้าชื่อบัญชีของคุณได้เป็นชื่อบัญชีสากลแล้ว) และ
 • ได้เข้าร่วมแก้ไขในหน้าของวิกิเป็นจำนวนอย่างน้อย 50 ครั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2009 และ 1 กรกฎาคม 2009 และ
 • เปิดเผยชื่อจริงของคุณต่อที่สาธารณะในหน้ารายละเอียดของผู้สมัคร (เนื่องจากหลักฐานแสดงตัวของสมาชิกคณะกรรมการเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการบันทึกต่อสาธารณชน ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจัดการโดยไม่ออกนามหรือใช้นามแฝง) และ
 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และถือว่าบรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ
ข้อยกเว้นพิเศษ: ผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจัดการในปัจจุบันสามารถลงสมัครได้โดยไม่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามด้านบน

วิธีการลงสมัครรับเลือกตั้ง

edit

ถ้าคุณมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง คุณสามารถลงสมัครได้โดยวิธีการดังนี้:

 1. เขียนถ้อยแถลงความยาวไม่เกิน 1200 ตัวอักษร บรรยายถึงสิ่งที่คุณจะทำถ้าได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการจัดการ รวมไปถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง, ประสบการณ์การทำงาน, และรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้อง คุณจะต้องไม่ใช้ถ้อยแถลงนี้กล่าวหรืออ้างถึงผู้สนับสนุนของคุณและหน้าอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าของมูลนิธิฯ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่สังกัดกับผู้สมัครคนอื่นๆ อีกด้วย
 2. ส่งถ้อยแถลงของคุณ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2009 เวลา 0:00 น. (ตามเวลามาตรฐานกรีนิช หรือวันเดียวกันในเวลา 7:00 น. ตามเวลาประเทศไทย) และ วันที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 23:59 น. (หรือวันที่ 28 กรกฎาคม 2009 เวลา 6:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หลังจากเวลาดังกล่าวจะไม่รับผู้ลงสมัครเพิ่มเติมอีก ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงสมัครเดิมทำการแก้ไขรายละเอียดถ้อยแถลงบางประการเล็กน้อยหรือทำการแปลถ้อยแถลง ข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่งมาหลังจากเวลาสิ้นสุดดังกล่าวจะถูกลงเวลาไว้ และจะปรากฏแยกส่วนออกมาจากถ้อยแถลงเดิม และจะแสดงให้กับผู้ลงคะแนนเห็นก็ต่อเมื่อได้รับการแปลภาษาเป็นภาษาเดียวกันกับถ้อยแถลงเดิม
 3. ส่งรายการยืนยันการมีตัวตนของคุณไปที่ Cary Bass (ผู้อาสาประสานงาน) ก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2009 จากนั้นคุณจะได้รับการติดต่อกลับโดยส่วนตัวจากสมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีคุณสมบิตืลงสมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ปรากฏด้านบนจะถูกตัดสิทธิ์การลงสมัคร

การจัดการเลือกตั้ง

edit

กำหนดการ

edit
 • 01–30 มิถุนายน 2009: เริ่มต้นในการแปลภาษา; อนุกรรมการร่วมมือและประชาสัมพันธ์การแปลภาษาอย่างเต็มที่
 • 06–27 กรกฎาคม 2009: รับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการ
 • 27 กรกฎาคม 2009: วันสุดท้ายในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตน (หากส่งช้ากว่านี้ หรือส่งไม่ครบตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การลงสมัคร)
 • 28 กรกฎาคม–10 สิงหาคม 2009: เลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ
 • 10–12 สิงหาคม 2009: ตรวจสอบผลการลงคะแนน
 • 12 สิงหาคม 2009: ประกาศผลการเลือกตั้ง

ผู้ร่วมแปล

edit

เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลส่วนมากในประชาคมวิกิมีเดียได้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือการแปลการแจ้งการเลือกตั้ง และรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหลายๆ ภาษามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าต้องการช่วยเราแปล กรุณาไปที่หน้าการแปลภาษา