Wikimedia Foundation elections/FDC elections/2015/Candidates/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/FDC elections/2015/Candidates and the translation is 26% complete.
Info The election ended 31 tháng Năm 2015. No more votes will be accepted.
The results were announced on 5 tháng Sáu 2015. Please consider submitting any feedback regarding the 2015 election on the election's post mortem page.

This page contains candidates for the 2015 Wikimedia Foundation FDC elections. Members of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, or the Wikimedia Foundation staff, will verify wiki based candidate requirements. Wikimedia Foundation staff will verify identification and later verify offline candidate requirements. Verification of wiki based requirements and identification will be identified on this page. Offline candidate requirements will be verified at a later stage.

Candidates who are not eligible to run in this election will be archived on a subpage.

The five individuals elected will join these members of the Funds Dissemination Committee:

Name Languages Location
Anne Clin (Risker) en-5, fr-2 Canada
Matanya Moses (Matanya) en-N, he-N Israel
Osmar Valdebenito (B1mbo) es-N, en-3 Santiago, Chile
Dumisani Ndubane (Thuvack) ts-N, en-5 South Africa

Snezhana Shtrkovska (Violetova)

Violetova (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
Snezhana at Wikimedia CEE Meeting 2014, Kiev, Ukraine
 • Cá nhân:
  • Tên: Snezhana Shtrkovska
  • Tuổi: 49
  • Nơi ở: Skopje, Macedonia
  • Ngôn ngữ: mk-5, en-4, sr-4, hr-4, bg-2
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 2010
  • Các wiki hoạt động tích cực: mk.Wikipedia
Phát biểu “Chia sẻ kiến thức là tài sản và sự tự do duy nhất chúng ta cần. Mọi thứ khác sẽ tự đến theo.”
Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
As part of Shared Knowledge, I am familiar with annual plan and the process of creating, directing and evaluating.
1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
I create, take a part as organizer and evaluate several grants, two of them were photo contests, and the last one which is still ongoing and trying to dissolve gender gap, is named Wiki women in Macedonia.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

I am WIkimedian from 2010, as a member and latter a Chair of the Board of WMMK. Since WMMK is not active more then two years, me and my colleagues who wanted to share knowledge and continue with Wkimedia activities, decided to establish an user group as NGO, named Shared Knowledge. I am founder and Board Chair of Shared Knowledge, coordinator for GLAM in my country, member of GAC, and member of Inspire Committee for Gender gap.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Ruslik (talk) 13:20, 22 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 08:17, 30 April 2015 (UTC)[reply]
Lưu ý từ Ủy ban Bầu cử Additional username: mk:User:Виолетова

Tanweer Morshed (Tanweer Morshed)

Tanweer Morshed (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
Tanweer Morshed. Credit: Munir Hasan. CC-BY-SA
 • Cá nhân:
  • Tên: Tanweer Morshed
  • Tuổi: 22
  • Nơi ở: Bangladesh
  • Ngôn ngữ: bn-N. en-3, tr-1, de-1
Phát biểu Theo quan điểm của tôi, trách nhiệm quan trọng của FDC là thực hiện phân bổ tiền của nhà tài trợ cho các chi nhánh của Wikimedia một cách minh bạch và hợp lý, nhờ đó duy trì phong trào Wikimedia trên toàn thế giới. Đẩy mạnh phong trào trên tất cả các chi nhánh bằng cách phân bổ vốn phù hợp và khắc phục các vấn đề quan liêu cấp bách trong khi tôn trọng các mục tiêu nhiệm vụ của phong trào là những thách thức cho FDC. Là một thành viên của FDC, tôi mong muốn sẽ làm việc về các vấn đề sau đây:
 • Đánh giá tốt hơn đề nghị tài trợ thông qua xem xét nhu cầu của đơn vị và cả ý kiến tích cực và tiêu cực về đơn vị từ cộng đồng Wikimedia rộng hơn. Các trình tự cấp vốn nên được thoả thuận dựa trên tuyên bố chung của cả hai bên: bên cấp vốn và bên nhận vốn, hướng tới thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của phong trào.
 • Để đảm bảo rằng các đơn vị cấp vốn không gặp phải bất kỳ sự phân biệt nào về các vấn đề dân tộc.
 • Trao quyền cho các chi nhánh đủ điều kiện qua những hướng dẫn đúng đắn và mang tính xây dựng, cùng với những đóng góp của các thành viên cộng đồng.

Tôi là một thành viên hội đồng sáng lập của Wikimedia Bangladesh và tôi đã tham gia quản lý và tổ chức các chương trình ngay từ những ngày đầu. Tôi có kinh nghiệm liên quan đến hiệu quả tổ chức và tôi mong muốn mang những kinh nghiệm này đến FDC.

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
I was involved in the formation of Wikimedia Bangladesh (WMBD) and since then, as a board member, I've been working on organizing and managing programs throughout the country. Most of these programs were in partnerships with educational or commercial organizations. I have been involved in decision making issues of the chapter and has worked on allocating resources, including money from sponsorship, to materialize programs. So far I've been mostly involved in implementing programs, sometimes within resource constraints.
1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
I have experience as a grantee of the WMF. I have created this grant.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

I am a Wikimedian since 2009 and I have helped form the chapter WMBD in 2011. Among the Wikimedia projects, I have mostly contributed to the Bengali Wikipedia and I was appointed a sysop there in early 2015. As a board member, I have been involved in implementing and organizing most of the programs by the chapter. Currently I am also serving as Director of Outreach of WMBD's Operations Committee as well as a member of the Membership Subcommittee to manage issues related to recruiting members for the chapter. With a view to expanding the Wikimedia community in Bangladesh, I had the chance to conduct workshops in different parts of the country. I participated the Wikimedia Conference 2014 on behalf of WMBD. Currently I am serving as a member of the Programme Team for the Wikimedia Conference 2015 to be held in Berlin. I am also working as a member of the organizing committee of ongoing 10th Anniversary Programs of Bengali Wikipedia. In order to enhance the collaboration between the Wikimedia community of India and Bangladesh, I participated in the international conference in Kolkata. From my experiences, I believe I've gained a fair insight into the growth of Wikimedia movement in Bangladesh and an overall understanding of the state of the movement through engaging in discussions over mailing lists, events or wikis.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Varnent (talk)(COI) 03:07, 23 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 21:08, 28 April 2015 (UTC)[reply]

Shawn Chen (Chsh)

Chsh (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
File:User Chsh Dubai 30 Dec 2014.jpg
visiting family in Dubai, 2014.
 • Cá nhân:
  • Tên: Shawn Chen
  • Tuổi: 24
  • Nơi ở: Philadelphia, PA (US)
  • Ngôn ngữ: en-N, fr-3, fa-2, ja-1
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 12 April 2005
  • Các wiki hoạt động tích cực: en-wiki
Phát biểu Chúc mừng! Tôi đã từng là người dùng nền tảng Wikimedia trong thời gian dài và hết lòng ủng hộ sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức này. Tôi tin rằng việc tình nguyện dành thời gian của mình như là một thành viên của WDC sẽ là cách ứng dụng tốt nhất các kỹ năng và chuyên môn của mình để giúp Wikimedia thực hiện kế hoạch chiến lược. Ngoài ra, tôi đại diện cho không chỉ các khu vực NA, mà còn cả một cơ sở đa dạng gồm một phần tiếng Trung Quốc và một phần tiếng Ba Tư (cũng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha từ truyền thống gia đình).

Quỹ này có một cơ hội lớn để tạo ra ảnh hưởng có ý nghĩa trên toàn thế giới bằng cách cung cấp các khoản tài trợ, nhưng quỹ này dựa trên cộng đồng Wikimedia và FDC để bảo đảm vốn được sử dụng một cách hiệu quả. Tôi sẽ tham gia vào cộng đồng và cam kết thực hiện những hành động sau:

 • Hỗ trợ những yêu cầu về vốn phù hợp với nhiệm vụ và kế hoạch chiến lược năm năm của Wikimedia, đặc biệt là những yêu cầu có ảnh hưởng toàn cầu.
 • Xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng các ứng dụng theo khả năng tái đầu tư.
 • Đảm bảo rằng trách nhiệm, quy chuẩn đạo đức được giữ vững như được quy định theo khuôn khổ của FDC.
 • Công khai tự đánh giá hiệu quả công việc của tôi trong FDC và so sánh bản thân với những kỳ vọng được đặt ra ở đây.
 • Đảm bảo đội ngũ FDC làm việc hiệu quả và giao tiếp một cách phù hợp với các tổ chức Wikimedia lớn hơn. Tôi đảm bảo sẽ đặt ra tất cả những câu hỏi phù hợp và tránh việc tư duy tập thể.
Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?

I graduated from The Wharton School of the University of Pennsylvania with concentrations in Management and Operations (specialized in Business Analytics). During the day I work as a private-sector consultant, and by night I provide strategy consulting to nonprofits. In my free time, I work on a number of projects including starting a nationwide nonprofit organization related to the arts, an internet startup in the consulting domain, and I, slowly, write nonfiction. I have extensive experience in creating mission and vision statements, analyzing business processes, writing annual reports, and reviewing program effectiveness. I have both led nonprofit organizations with 5 figure revenues and provided consulting work for multi-million dollar organizations. I believe these skills align with what the WDC is looking for and would greatly aid in analyzing the overall return of projects applying to the WDC.

1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
I have prior experience as a grant writer for a couple nonprofits I have volunteered for. In that process, I have been involved in researching successful past grant awards, creating programs that would best meet the requirements of grant programs, and writing requests for proposals.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

I’ve supported Wikimedia since I began using Wikipedia over 10 years ago both publicly and practically. Publicly, I’m a strong supporter of what Wikimedia stands for and getting its projects accepted by the educators. Practically, I try to make a meaningful impact within my current area of interest on en-wiki whenever I get a chance. Otherwise, I believe I would be able to provide an objective, impartial perspective and voice for the Wikimedia community. In addition, I will make the WDC my priority and commit the time needed to stand by the Foundation.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Varnent (talk)(COI) 01:24, 27 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 21:14, 26 April 2015 (UTC)[reply]

Itzik Edri (Itzike)

Itzike (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
Itzik Edri at WMIL's educators' conference
 • Cá nhân:
  • Tên: Itzik Edri
  • Tuổi: 29
  • Nơi ở: Israel
  • Ngôn ngữ: he-N, en-4
Phát biểu FDC là cánh tay đắc lực của phong trào. Quyết định của họ rất quan trọng cho sự phát triển các tổ chức và cho toàn bộ phong trào.

Tôi là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ loại hình ủy ban cộng đồng này. Phong trào này được xây dựng và được điều hành bởi các tình nguyện viên, những người dẫn dắt phong trào phù hợp nhất. Trong vai trò là chủ tịch WMIL, tôi đã tham gia vào quá trình này từ những bước đầu tiên, tích cực đóng vai trò là người cấp vốn những khi cần thiết, đồng thời còn là nhà phê bình. Tôi hài lòng rằng trong những năm qua, nhiều đề xuất của tôi đã được thực hiện, giúp tổ chức tốt hơn cho tất cả mọi người. Một trong số đó là sự cần thiết phải cung cấp cho bên cấp vốn phản hồi chi tiết về các quyết định. Đây nên là một trong những mục tiêu chính của ủy ban - không chỉ để đưa ra quyết định liên quan đến các khoản cấp vốn, mà còn để chia sẻ kiến thức và thực hành tốt nhất với các chi nhánh khác để đào tạo họ.

Chúng ta không giống như những quỹ khác – bên cấp vốn của chúng ta là một phần phong trào của chúng ta. Quyết định của chúng ta cần phải chuyên nghiệp, nhưng cũng phải hiệu quả và mang tính hỗ trợ đối với họ. Chúng ta sẽ phải hướng đến gặp gỡ nhiều bên cấp vốn đa dạng hơn, làm việc một cách hiệu quả và minh bạch – cùng nhau, như một phong trào – không phải là cá nhân. Đó sẽ là một sự lãng phí tiền bạc khủng khiếp khi một tổ chức chi tiền để phát triển cơ sở hạ tầng tương tự như các cơ sở hạ tầng mà các tổ chức khác đang phát triển. Chúng ta có tương lai tươi sáng hơn bằng cách giúp mọi người trên thế giới có thể tự do tiếp cận kiến thức trên thế giới, và chúng ta nên và có thể làm điều này cùng nhau.

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?

In my professional life - as VP Government Affairs at one of Israel’s leading digital companies, I'm in charge of our major clients, among them the President of Israel, politicians and ministries - and I helping them plan and execute projects worth hundreds of thousands of dollars. Previously, I held several executive positions, including deputy operations officer at the IDF’s Central Computing System Unit– where I was in charge of many software and infrastructure projects totaling millions of dollars.

Since the establishment of Wikimedia Israel, and as its current Chairperson, I'm very involved in the Wikimedia movement – growing the chapter’s budget from a $10,000 to $250,000, and serving as co-producer of Wikimania, 2011 held in Haifa.

1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
I served as a GAC member, and I have a strong knowledge and experience writing WMIL grant requests, and through reading and studying other affiliations and external organizations grants requests.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

As a member of the movement for almost a decade, I have taken part in many of the changes the movement has experienced. On one hand, I support and believe in the need for financial and resource support for the organizations within the movement, but at the same time – the need to distribute the resources in an equal and efficient way while ensuring the intelligent use of the donors’ money. I believe my views on the subject are well known, i.e.- It is very important to work as an international movement but at the same time, not to become a "Wikimedia travel agency". Every dollar spent should be considered as if it was our own money. And that applies both to the foundation, chapters and other affiliations.

I lead WMIL to cooperate with many organizations and ministries and I believe the strength of chapters around the world is their ability not only to execute the program locally, but also to serve as the representatives of the movement, allowing to it to expand and to work and make an impact by cooperating with others. I believe my many years of experience with movement’s projects (both successful and less successful), my familiarity with the organizations, administrations and budget management will be useful for the FDC decision-making process.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Ruslik (talk) 18:26, 28 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 21:11, 28 April 2015 (UTC)[reply]

Mike Peel (Mike Peel)

Mike Peel (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
At WikiConference UK in 2013
 • Cá nhân:
  • Tên: Mike Peel
  • Tuổi: 30
  • Nơi ở: Manchester, United Kingdom
  • Ngôn ngữ: English, various programming languages, and basic words of the languages in countries I've visited
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 17 March 2005
  • Các wiki hoạt động tích cực:
   • Wikimedia Commons (25,000+ edits, 9,000+ photos uploaded)
   • English Wikipedia (19,000+ edits, admin since 2007)
   • I have a global user page at User:Mike Peel. Please see Special:CentralAuth/Mike Peel for all of my Wikimedia project contributions.
Phát biểu FDC có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các tổ chức lớn nhất trong phong trào của chúng ta chi tiêu một cách hiệu quả và có trách nhiệm khoản tiền quyên tặng cho phong trào Wikimedia theo những cách mà sẽ tạo ra những sự khác biệt to lớn và có ý nghĩa. Với tư cách là một thành viên của FDC, mục tiêu của tôi là:
 • Sử dụng 7 năm kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình với các tổ chức Wikimedia để đánh giá các đề xuất của FDC và đưa ra các mức tài trợ phù hợp cho các tổ chức nộp đơn, đồng thời lắng nghe và khuyến khích thông tin từ cộng đồng về cách làm đơn và về các tổ chức;
 • Duy trì và cải thiện tính minh bạch của FDC, và các tổ chức mà nó đánh giá, đồng thời tôn trọng tính bảo mật khi cẩn thiết;
 • Đảm bảo rằng đơn và các mẫu báo cáo FDC rõ ràng, súc tích và cộng đồng cũng như những người làm đơn có thể tiếp cận được;
 • Đảm bảo rằng các tổ chức Wikimedia đánh giá một cách phù hợp tác động của công việc của họ, bao gồm việc báo cáo một cách rõ ràng và thường xuyên cho cộng đồng mà họ thay mặt làm việc;
 • Đảm bảo rằng các tổ chức này đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và kỳ vọng mà Quỹ và cộng đồng đã đặt ra đối với họ (và ngược lại); và
 • Khuyến khích các tổ chức chi nhánh Wikimedia làm đơn xin tài trợ của FDC, khi cơ cấu tài trợ FDC có thể tăng hiệu quả cũng như tính hữu hiệu của mình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng hỏi họ!

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
I

served as a Wikimedia UK board member for 5 years, which gave me experience with managing budgets from £500 to £500,000+. This included helping put together the first activities of the chapter; hiring part-time employees for the first time for the organisation, and later hiring a chief executive; and establishing an office with a wide range of ongoing activities in a large number of different areas. I organised the first-ever Wikimedia editathon (at least, under that name) at the British Library in 2011, and I assisted with the creation of the first Wikimedian in Residence position and the second GLAM-WIKI conference, both at the British Museum. I believe that I have a good understanding of what is possible for an organisation to do at various stages of development, although I also think that the Wikimedia organisations need be doing a lot more than they are currently doing to support the Wikimedia community and to effectively further Wikimedia's goals.

1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
I have experience of grantmaking within Wikimedia: I led the WMUK microgrants program for several years, and I served on the FDC for two years. In addition, my day job (as a postdoctoral researcher in radio astronomy) is funded by grants, so I have a reasonable (albeit second-hand) understanding of the process of applying for funds, the decision-making process, and the importance for making timely and logical decisions.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

I have been part of the Wikimedia movement for over a decade. I've made over 58,000 edits to the Wikimedia wikis so far. I was a founding board member of Wikimedia UK in 2008, and I served on its board for 5 years as its Membership Secretary (2008-09), Chair (09-10) and Secretary (10-13), giving me experience of leading a Wikimedia organisation, as well as understanding all of the elements of the work that the Wikimedia organisations do. I also served on the FDC as an ordinary member (2013-14) and as its Secretary (13-14). I aim to be as transparent as I can be (which is not always easy/possible!). With regards to my previous involvement with the FDC, you can see my 2013 pledge and COI statement and a record of my compensation for expenses from Wikimedia. I also publicly posted some thoughts on the FDC process in 2014.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: KTC (talk) 20:30, 29 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 20:59, 29 April 2015 (UTC)[reply]

Peter Ekman (Smallbones)

Smallbones (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 • Cá nhân:
  • Tên: Peter Ekman
  • Tuổi: 60
  • Nơi ở: suburban Philadelphia, PA, USA
  • Ngôn ngữ: en-N, ru-3
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: November 28, 2005
  • Các wiki hoạt động tích cực: English Wikipedia, (33,000+ edits - 65% in article space). Commons (15,001 edits, roughly 6,000 photos uploaded)
Phát biểu Nhiệm vụ của FDC là
 • đảm bảo rằng WMF gây được quỹ vào tay của các tổ chức liên quan đến Wikimedia có thể tạo ảnh hưởng lớn nhất trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của WMF, và
 • đảm bảo cho Ban quản trị, các nhà tài trợ và cộng đồng chịu trách nhiệm chi tiêu các quỹ.

Với tư cách là một thành viên FDC, ưu tiên của tôi sẽ là:

 • Tiếp tục tăng tính chuyên nghiệp và tính hiệu quả của FDC và quá trình phân bổ quỹ. Trong 3 năm tồn tại của mình, FDC đã đi từ ý tưởng mới lạ đến tổ chức chạy trơn tru giúp đánh giá và gây quỹ cho phần lớn phong trào của Wiki. FDC rất khác biệt so với các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, và đã tạo ra một mô hình cho thời đại internet. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện mô hình này.
 • Tài trợ cho *mọi* loại nhóm và dân tộc, nhưng đặc biệt khuyến khích nhiều loại người và nhóm trong phong trào như các nhóm ở phía nam bán cầu, và những người khác hiện đang được đại diện trong cộng đồng.
 • Vươn xa và giúp các nhóm xin tài trợ và giúp trải nghiệm của họ càng suôn sẻ và không đau đớn nhất có thể.
 • Tiếp tục xây dựng các biện pháp định lượng về tính hiệu quả và đảm bảo các biện pháp được sử dụng để bổ sung chứ không phải để thay thế cuộc đánh giá không định lượng.
Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?

I earned a Ph.D. in finance and taught finance for many years mainly in MBA programs, including long periods in Moscow, Russia, and Budapest, Hungary, before retiring This experience has made me very familiar with methods of making financial decisions, as well as exposed me to different cultures, and different people. I was part of the planning of the FDC itself in 2012 as part of the FDC advisory committee, and of its two-year evaluation last year, so I'm familiar with the basic process.

In academia there are always different programs and committees that require input or direction. For example, in Moscow I was Acting Dean for a year and for three years ran a Chartered Financial Analyst exam review program. In Budapest I was the equivalent of a Department Head.

1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?

The grant making process runs throughout academia. My favorite experience with grants was being part of a committee for 2 years that advised the US Embassy in Moscow on awarding Fulbright Scholarships to Russian scholars who wished to study and conduct research in America.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

I've worked with many of the types or organizations that ask for funding. I was the US coordinator for Wiki Loves Monuments in its first year. I've worked, off-and-on, with GLAM projects since the start of Wikimedia's GLAM connection, e.g. with the Delaware Art Museum and a current project with the Presbyterian Historical Society. Though I live in Philadelphia, I've participated in many NYC and Washington DC chapter activities. I'm currently a member of Wikimedia DC.

Mostly though I like to take photos and write articles on Wikipedia on a broad range of topics, but mostly related to local history. For all the importance of chapters and organizations like GLAM, we always need to remember the folks who write and illustrate our encyclopedias and other projects.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Varnent (talk)(COI) 03:27, 30 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 03:41, 30 April 2015 (UTC)[reply]

Felix Nartey (Flixtey)

Flixtey (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
At a Google summit in Kenya
 • Cá nhân:
  • Tên: Felix Nartey
  • Tuổi: 25
  • Nơi ở: Ghana
  • Ngôn ngữ: en-N
Phát biểu Tôi là một cá nhân trẻ năng động, đam mê với tầm nhìn và các mục tiêu của Wikimedia Foundation. Tôi rất háo hức về các cơ hội mà công việc chúng ta làm mang lại và sẽ mang lại cho thế giới trong tương lai gần.

Thật là một đặc ân khi được tham gia vào tổ chức đáng kính này và đóng một vai trò quan trọng trong tầm nhìn của chúng ta. Tôi tin là thông qua vai trò của FDC, chúng ta có thể đảm bảo giá trị của mình và xét trên quy mô rộng, đảm bảo được việc sử dụng các nguồn tài nguyên hiệu quả và đúng đắn để đạt được mục đích của cộng đồng. Số lượng nhóm và tổ chức liên kết tăng lên đòi hỏi có một ủy ban độc lập và thành thạo hơn trong các lĩnh vực thẩm định tiền viện trợ không hoàn lại, đó là Ủy ban Truyền bá Quỹ.

Tôi sẵn lòng sử dụng các bộ kỹ năng và kinh nghiệm của mình để ca tụng các hoạt động của ủy ban này và để đảm bảo đưa ra quyết định tài trợ thận trọng và quan trọng và các dịch vụ tư vấn cho ban quản trị.

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
My knowledge in Finance acquired from my tertiary education compliments the roles of this position. My experiences from previous job roles have afforded me the opportunity to work closely on credit analysis, budget appraisal and acquired an appreciable knowledge in audits and processes. I currently occupy the role of the Finance Manager and a Business Development & Accounts Manager for the Ghana Volunteer Program and Cal Bank Limited respectively. I understand the crucial nature of budget appraisal and spending, I will be honored to use my knowledge and experience to streamline our grant system and ensure control mechanisms are put in place to avoid income leakages by ensuring proper checks and balances are rightly in place.
1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
At my position as the Finance manager for the Ghana Volunteer Program, I manage the distribution of funds to support projects around our activities and to individuals organizing volunteer activities in Ghana. I am a grant recipient of the Wikimedia Foundation and many other affiliations, I have gained relevant experience in grant writing and perfectly understand the processes and requirements for a successful grant.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

In my past two and a half years with the foundation I have learned and risen through to the ranks of the community manager of the Ghanaian Wikimedian Community (Wikimedia Ghana Usergroup). I have yearned to contribute substantially to the foundation and ever since I joined have been earnestly working towards that. I have led my community to increase engagement and participation, held successful projects and participated in campaigns that will enhance the image of the foundation.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: KTC (talk) 12:51, 30 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 21:16, 30 April 2015 (UTC)[reply]

Liam Wyatt (Wittylama)

Wittylama (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
Participating in a Wikipedia training session in Bangalore, India (2011)
 • Cá nhân:
  • Tên: Liam Wyatt
  • Tuổi: 30
  • Nơi ở: Bologna, Italy (Originally from Australia)
  • Ngôn ngữ: en-N, fr-3, it-2, sv-1
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 2005
  • Các wiki hoạt động tích cực: EN.wikipedia, Meta (and also work on Commons, Wikidata, Outreach and several Chapter’s-wikis over the years).
Phát biểu Quá trình truyền bá quỹ là một phần cơ bản của các hoạt động trong phong trào của chúng ta, vì vậy để chúng ta thành công trong sứ mệnh của mình, chúng ta phải chủ động hỗ trợ phát triển năng lực của các chi nhánh và trong đó FDC là một thành phần cực kỳ quan trọng. Điều này rất quan trọng trong việc giúp xây dựng tính chuyên nghiệp, khen thưởng tính hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch về tài chính và duy trì giám sát cộng đồng trên toàn phong trào của chúng ta. Trong giai đoạn hai năm tiếp theo này, tôi muốn FDC tập trung đảm bảo rằng:
 • các ứng viên sử dụng các chiến lược/dự án/hoạt động đã được chứng minh và đã được các chi nhánh khác thử nghiệm trong những năm trước đây đều được khen thưởng. Chúng ta đã giỏi hơn trong việc ghi nhận các thực tiễn tốt nhất của mình nhưng vẫn cần cải thiện tái tạo thành công;
 • các tiêu chuẩn dự kiến của mỗi ứng viên phù hợp với trình độ phát triển và năng lực chuyên môn của họ. Tổ chức càng lớn thì càng cần nhiều tiền hơn và tiêu chuẩn càng nên cao hơn. Tương tự, các chi nhánh càng nhỏ/trẻ hơn cần số tiền nhỏ hơn nên cảm thấy rằng quá trình này được thiết kế để giúp đỡ họ chứ không phải cản trở họ;
 • tất cả các bên (FDC, ứng viên, WMF, các chi nhánh khác) đều biết rõ về những điều được kỳ vọng ngay từ đầu, và trong suốt quá trình thì các quy tắc hay kỳ vọng sẽ không thay đổi nửa chừng.
Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?

I have a strong track record of identifying and supporting innovative Wikimedia activities so that they are successful, scalable and replicable - most especially in the field of GLAM outreach and partnerships. Over the last several years the scale and proportion of Chapters’ investment in GLAM activities has grown significantly and I have frequently been asked to advise on planning or help with the implementation of these programs. One effect of this growth in partnership projects is a direct and positive correlation with the professionalism and organisational stability of the Chapters that operate them.

In my previous work with the National Library of Australia and Creative Commons Australia as well as my current work with Europeana, I have been involved in the complete lifecycle of annual-planning - from reviewing previous projects (successful, unsuccessful, incomplete) to building new strategy and determining operational goals, funding application (and revisions!) as well as implementation and ongoing reporting.

1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?

I have been involved in many aspects of the WMF grantmaking process for many years - both as adviser and as recipient. I was an inaugural member of the "Individual Engagement Grants" committee; I oversaw several events that received "Project & Event" grants; and I have successfully applied for two "Travel & Participation" grants.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

For almost a decade and have been deeply involved in movement-wide discussions on the nature of fundraising, funds dissemination, the role of affiliates and the WMF as well as the professionalisation of organisations. Over that time I have seen the processes change and evolve. I have worked for the WMF as a contractor; been an executive member of a Chapter; received and coordinated several grants at different levels; and worked closely with a dozen other affiliate organisations - from the biggest chapters to external non-profit organisations and small Wikimedia user-groups. This “institutional memory” will be very important in deliberating on individual proposals as well as helping to shape the recommendation principles of the committee. I have been involved in many aspects of the community. I am most proud of being the founder of our GLAM project and being the first Wikipedian-in-Residence. I have helped organise or been involved with projects run by many chapters and community groups across the world, convened three Wikimedia outreach conferences and three international workshops. I have also been the WMF’s Cultural Partnerships Fellow; the vice-president of Wikimedia Australia; and co-host of the Wikipedia Weekly podcast. I live in Italy and work for Europeana as Wikimedia liaison. I and previously coordinated digital engagement at the National Library of Australia and Creative Commons Australia. My academic work includes a thesis on the Historiography of Wikipedia and I have a Masters degree in Intellectual Property Law.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Ruslik (talk) 22:18, 30 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 21:16, 30 April 2015 (UTC)[reply]

Ad Huikeshoven (Ad Huikeshoven)

Ad Huikeshoven (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
Ad Huikeshoven at Wikimedia Conference Milan, 2013.
 • Cá nhân:
  • Tên: Ad Huikeshoven
  • Tuổi: 51
  • Nơi ở: The Hague, The Netherlands
  • Ngôn ngữ: nl-N, en-3, de-1, fr-1
 • Biên tập:
Phát biểu FDC đang trưởng thành và ổn định quá trình của mình, tuy nhiên, đôi khi các kiến nghị của FDC rất khó lường và đã được thử thách. Các ứng viên FDC trải qua việc ngày càng có nhiều tiêu chuẩn cần đáp ứng cho các đề xuất và báo cáo. Cần có trách nhiệm giải trình mặc dù một số yêu cầu không khuyến khích ứng viên đổi mới. Một số chi nhánh đang làm rất tốt có tác động đến môi trường của họ nhưng những nỗ lực của họ chưa được công nhận trong hệ thống đo lường và đánh giá hiện tại. FDC nên khuyến khích các chi nhánh mới xuất hiện ở Nam Bán cầu chứ không phải là cản trở sự phát triển của các chi nhánh hiện tại ở Bắc Bán cầu.

Các tăng hội và các tổ chức liên kết khác muốn được đồng nghiệp đánh giá và xem xét. Là một cựu thủ quỹ và thành viên ban quản trị hiện tại của Wikimedia Nederland, tôi là một trong những đồng nghiệp.

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
Since 2012 I’m a board member of Wikimedia Nederland starting as treasurer. At that time WMNL didn’t have any employees. Now WMNL is a professional organization with six staff members and some contractors. I’ve been involved in developing annual plans and grant application for WMNL since 2012 four times including reporting and overseeing reporting.
1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
In my daytime job I have had experience with coordinating evaluations of a several dozens grants in a program totalling several hundred million euro. For Wikimedia Nederland I have been involved in setting up and executing a micro grant program. Last year and this year I have developed and overseen a scholarship program for Wikimania.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

Prior to becoming a board member of WMNL I served on the Audit Committee of the Wikimedia Foundation in the period 2007 to 2012. I have visited the Wikimedia Conferences in Berlin and Milan several times. I have visited Wikimania Haifa, Hong Kong and London. I graduated in 1992 in Economics and Business Adminstration at Maastricht University.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Varnent (talk)(COI) 22:35, 30 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 21:16, 30 April 2015 (UTC)[reply]

Lorenzo Losa (Laurentius)

Laurentius (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
 • Cá nhân:
  • Tên: Lorenzo Losa
  • Tuổi: 29
  • Nơi ở: Italy
  • Ngôn ngữ: it-N, en-3, es-1, Python-3
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 25 April 2004
  • Các wiki hoạt động tích cực: it.wikipedia, meta
Phát biểu FDC là một phần quan trọng trong phong trào của chúng ta. FDC không chỉ thực hiện tài trợ mà còn tài trợ có sự tham gia của người dân. Ở đây quỹ không chỉ là vấn đề duy nhất. Cần phải nhớ các giá trị chính của chúng ta, và trong số đó:
 • tính minh bạch. Hãy để các kế hoạch, hoạt động và quyết định dễ thấy và dễ hiểu.
 • hợp tác và tham gia. Đây là vấn đề cốt lõi trong phòng trào của chúng ta.
 • trao quyền cho các tình nguyện viên. Những con người của chúng ta có những ý tưởng tuyệt vời. Các tổ chức của chúng ta được xây dựng để biến các ý tưởng này thành các chương trình tuyệt vời.

Để hoàn thành vai trò của mình và phân bổ tiền của các nhà tài trợ hiệu quả, tôi tin rằng FDC đang đối mặt với một thách thức mới:

 • hiểu được sự đa dạng. Các chi nhánh có quy mô, bối cảnh và cách tiếp cận khác nhau. Đó là một trong những sự phong phú của chúng ta.
 • nghĩ lâu dài. Vấn đề không chỉ là ở năm tiếp theo: các kế hoạch và kiến nghị của FDC, hình thành phong trào trong một thời gian dài.
 • rõ ràng. Minh bạch có nghĩa là không chỉ tạo thông tin có sẵn mà còn dễ truy cập và dễ hiểu; có sự tham gia không chỉ có nghĩa là cho phép mọi người tham gia mà còn tạo điều kiện cho họ tham gia hiệu quả.

FDC không chỉ là một ủy ban kỹ thuật. FDC đưa ra các quyết định về kỹ thuật, nhưng để hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta và phù hợp với các giá trị của chúng ta. Các giá trị đó là lý do tại sao chúng ta có một ủy ban. Foundation có thể đã thuê chín kỹ thuật viên; nhưng điều đó sẽ không hiệu quả. Không chỉ đơn thuần là có sự tham gia và minh bạch. Cũng không đơn thuần là gắn liền với phong trào của chúng ta.

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?

In nine years in Wikimedia Italia, I've took part / directed a number of programs, ranging from educational programs to partnerships with cultural institutions, organizing conferences and public events, and so on. More recently, I've worked on WMI's strategic plan.

Looking outside Wikimedia, one year ago I co-founded a startup company: business plans are now my daily job, also.

And I'm a mathematician, so if we have to talk about metrics and measurable results, I'm not easily scared :-)

1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?

Regarding my experience in Wikimedia grants, I've been involved in both the requests made by Wikimedia Italy: the PEG for the Wikimedia Conference in 2013 and its first APG request (just now). Only two, because Wikimedia Italy for most of its life has managed (and had the luck) to get enough funds from other sources. This means that I've been exposed to various non-Wikimedia grants; among the ones I leaded, Crescere che avventura (2011-2013), from a private Italian foundation, to teach about Wikipedia in schools, and EAGLE, an ongoing three-million-euros three-years European grant where Wikimedia has a small (yes, we are not getting millions) but important role (by the way, this resulted in the first use of Wikibase outside Wikidata, and I'm quite proud of that).

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

I've been a wikimedian for 11 years (I might be the oldest wikipedian in this election...); I started editing the Italian Wikipedia in 2004, and I've been elected administrator in 2006. In the same year I joined Wikimedia Italia, and I've been in its board from 2011 to 2014; now I'm Coordinator for relations with institutions.

In these years I've seen different parts of our movement, both the online editing, organizing programs, and managing the chapter.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Varnent (talk)(COI) 23:49, 30 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 00:10, 1 May 2015 (UTC)[reply]

Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)

Aegis Maelstrom (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
Wikimedia Polska meetings are both work and fun!
 • Cá nhân:
  • Tên: Michał Buczyński
  • Tuổi: 33
  • Nơi ở: Warszawa, Poland
  • Ngôn ngữ: pl-N, en-4, de-1.5
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 2004
  • Các wiki hoạt động tích cực: pl.wiki, Meta, WMPL
Phát biểu FDC còn là người quản lý tài chính của Wikimedia.

FDC không chỉ là một người đánh giá phiền phức khi FDC giúp chỉ đạo Phong trào, phục vụ như một nền tảng cho các Tình nguyện viên, các Chi nhánh, Nhân viên và Ban quản trị. FDC có thể là:

 • đối tác của bạn, học hỏi từ các bên liên quan và dịch các quan điểm của họ cho nhau trong quá trình,
 • huấn luyện viên của bạn, giải thích và duy trì các mục tiêu và tiêu chuẩn do Ban quản trị thiết lập,
 • cố vấn của bạn, phục vụ với kinh nghiệm riêng để đạt được giải pháp hiệu quả nhất.

FDC có thể giúp duy trì Phong trào trên toàn thế giới và đa dạng, tôn trọng và xây dựng theo hoàn cảnh địa phương trong khi đạt các tiêu chuẩn cao hơn và gây tiếng vang lớn hơn cho mỗi đồng tiền bỏ ra.

Nếu đắc cử, tôi sẽ hết mình phục vụ hướng tới mục tiêu chung và những nỗ lực của tôi sẽ bao gồm:

 • Tiếp cận các đối tác để tìm hiểu nhu cầu, hy vọng và lo lắng của họ để tiến lên phía trước.
 • Tìm kiếm các mô hình vai trò và tiêu chuẩn vàng, bao gồm các khái niệm đã được chứng minh như WLM.
 • Trợ giúp cho các ứng viên.
 • Hợp tác và tìm kiếm một mục tiêu chung (mềm mỏng đối với mọi người, cứng rắn hơn với các vấn đề)
 • Làm việc trên các dữ liệu định lượng và định tính, tìm kiếm các mô hình và điểm chuẩn.
 • Làm việc trên các tiêu chuẩn lập báo cáo, như tính minh bạch rất lành mạnh và dữ liệu thực tế rất quan trọng cho việc ra quyết định nhưng hình thức có thể là một gánh nặng rất lớn đối với đa số các chi nhánh. Có thể các giải pháp có ý nghĩa và tự động nên phối hợp cùng nhau.
 • Khuyến khích hợp tác giữa các chi nhánh, cổ vũ bản chất phân phối của phong trào, ví dụ như các trung tâm thẩm quyền.
Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?

Firstly, I believe I could help in the reporting / numbers side as I see here field for improvement. Being an economist and finances professional, I have been working in the field of risk and reporting for 8+ years and I know good and bad sides of this process more than enough. Secondly, benchmarks and problem solving: I am a data cruncher, with a MBA visit at UCLA and unfinished PhD (wikis and job won). Thirdly, understanding and communication: I am a dated Wikimedian, coming from a mid-size, CEE chapter, somewhat bridging experiences of East and West, big and small budget, emerged and yet-to-emerge countries. Moreover, my additional background are professional 5yrs studies in psychology, about to complete in a few months (mind you, education in Poland can be still free and I am using it). Finally and perhaps foremost, I am a wiki and a chapter person, serving on the board for ca. 3 years. I hope it all lets me to serve my partners, esp. Board and Affiliates, better.

1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?

Thanks to the education, trainings and profession, I feel able to work on grantmaking utilizing a proper framework or developing new tools.
Judging from personal experiences, nowadays every PhD student can claim they received their grants lesson ;) but for me my chapter and global Movement were more important. Seeing my chapter rising from a loose pack of geeks and then service in a board, during cautious professionalization and capacity building, let me walk in the shoes of many affiliates. Then the meetings with fellow Wikimedians helped me to understand more. OTOH, Polish Board gave me an oversight perspective, as aside of evaluating projects and programmes, we delegate the majority of grants per se to empowered subcoms. Finally, my brief participation in GAC, till I needed to let me cross out due to temporary health issues, gave me great lessons of WMF's expectations, global grantmaking, working with diverse submitors and wiki initiatives.

2. Bạn ấn tượng điều gì về Wikimedia mà từ đó khiến bạn muốn trở thành người của FDC?

Having acted in numerous roles: editor, sysop, arbcom, speaker, trainer, evangelist and evaluator, I have learned a lot upon initiatives of my home chapter and others. GAC, meetings with WMF Staff and fellow Wikimedians, research on quantitative data of chapters gave me further global perspective. I believe combining the lessons locally learned with proper standards of the Movement and merging it with my general background would let me bring many useful things to the table. Finally, for the time being my home chapter remains self-funded and uninvolved in the FDC process, separating me from potential conflicts of interest.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: KTC (talk) 00:24, 1 May 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 00:07, 1 May 2015 (UTC)[reply]