Wikimedia Foundation elections/FDC Ombudsperson elections/2015/Candidates/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/FDC Ombudsperson elections/2015/Candidates and the translation is 27% complete.
Info The election ended 31 tháng Năm 2015. No more votes will be accepted.
The results were announced on 5 tháng Sáu 2015. Please consider submitting any feedback regarding the 2015 election on the election's post mortem page.

This page contains candidates for the 2015 Wikimedia Foundation FDC Ombudsperson elections. Members of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, or the Wikimedia Foundation staff, will verify wiki based candidate requirements. Wikimedia Foundation staff will verify identification and later verify offline candidate requirements. Verification of wiki-based requirements and identification will be identified on this page. Offline candidate requirements will be verified at a later stage.

Kirill Lokshin (Kirill Lokshin)

Kirill Lokshin (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
 • Cá nhân:
  • Tên: Kirill Lokshin
  • Tuổi: 31
  • Nơi ở: Washington, DC, United States
  • Ngôn ngữ: English-N, Russian-N, French-1
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: June 2005
  • Các wiki hoạt động tích cực: en.wiki, meta
Phát biểu Tôi đã từng là một thành viên Wikimedia trong gần mười năm, đã bắt đầu sửa đổi lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2005. Vào thời điểm đó, tôi đã nắm giữ nhiều vai trò trong phong trào, bao gồm phục vụ ở ban quản trị của Wikimedia DC và là một thành viên của Ủy ban Chi nhánh, Ủy ban Chi nhánh của Wikipedia Anh, và một số tổ chức tư vấn khác.

Trong khi quá trình FDC đã trưởng thành và cải thiện đáng kể trong vài năm qua, tôi tin rằng chúng ta luôn có thể cải tiến hơn nữa, và triết lý về đánh giá liên tục và cải tiến các quá trình quan trọng như vậy rất tốt đối với Ủy ban Truyền bá Quỹ, Wikimedia Foundation, và các tổ chức còn lại của phong trào Wikimedia. Thanh tra viên có một vai trò quan trọng trong việc ủng hộ cho cải tiến liên tục như vậy và đảm bảo rằng các mối lo ngại về quá trình của những người tham gia và các bên liên quan được giải quyết theo cách mang tính xây dựng.

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
As a board member of Wikimedia DC, I've been a part of the chapter's annual planning and evaluation processes since they began in 2012; this has included developing annual plans, soliciting corresponding funding through the WMF's grants programs, executing the planned programs, and conducting end-of-year evaluations of program success and impact. I've also had the opportunity to review other affiliate organizations' annual plans during as part of my participation on the Grant Advisory Committee.
1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
I've been involved with the Wikimedia movement's grantmaking processes at various levels for a number of years. I served on the Grant Advisory Committee (GAC) in 2012–2013, and have been a member of the Individual Engagement Grants (IEG) Committee since 2014. In addition, I oversee the Wikimedia DC small grants program.

2. Bạn nghĩ vai trò của Thanh tra viên sẽ là gì?

The role of the Ombudsperson is twofold. First, the Ombudsperson collects, investigates, synthesizes, and documents complaints and other feedback about the FDC process from participants and observers, and provides recommendations based on this feedback to the various stakeholders in the process. Second, the Ombudsperson is available to assist the Board and the FDC in investigating formal complaints when an independent evaluation is requested.

3. Có một số khiếu nại trong quá trình bạn làm FDC mà bạn tin rằng có thể nó đã được ghi nhận bởi Thanh tra viên. Bạn giải quyết trường hợp này như thế nào?

Historically, the majority of complaints about the FDC process appear to relate to poor documentation and communication, as well as differences in expectations between the FDC applicant organizations and the WMF staff and FDC members who review their applications. By identifying insufficiently documented or misunderstood process elements and acting as an advocate for process evaluation and improvement from cycle to cycle, the Ombudsperson can help to resolve the sources of these miscommunications and misunderstandings.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Ruslik (talk) 22:05, 30 April 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 21:20, 30 April 2015 (UTC)[reply]

Mykola Kozlenko (NickK)

NickK (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
 
Visiting Wikimedia UK office, August 2013
 • Cá nhân:
  • Tên: Mykola Kozlenko
  • Tuổi: 25
  • Nơi ở: Kyiv, Ukraine / Paris, France
  • Ngôn ngữ: Ukrainian-N, Russian-N, English-3, French-3, German-2
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: May 2008
  • Các wiki hoạt động tích cực: Ukrainian Wikipedia, Commons, Meta, a bit less on English and French Wikipedias
Phát biểu Vị trí của Thanh tra viên FDC không chỉ là vị trí dễ thây nhất mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện công việc của Ủy ban Truyền bá Quỹ. Chương trình Tài trợ Kế hoạch Hàng năm không ngừng phát triển, và nó sẽ có lợi cho phong trào của Wikimedia để xem xét các đề nghị của các bên liên quan: các tổ chức gửi đề xuất, FDC và các thành viên hội đồng quản trị tham gia vào việc xem xét các đề xuất, các thành viên nhân viên của Wikimedia Foundations tạo thuận lợi cho quá trình cũng như các thành viên của cộng đồng nói chung. Một nhiệm vụ quan trọng của Thanh tra viên FDC sẽ đảm bảo rằng tính minh bạch của quá trình này được duy trì và tất cả các mối lo ngại đều được giải quyết.

Tôi đang hoạt động trong phong trào Wikimedia trong 7 năm, và tôi có kiến thức tốt về cả cộng đồng Wikimedia ở Nam Bán cầu (Ukraine) và Bắc Bán cầu (Pháp). Trực tuyến, tôi là một quản trị viên, kiểm định viên và cựu trọng tài viên của Ukraine Wikipedia, và tôi cũng đóng góp vào một số dự án Wikimedia bằng các ngôn ngữ khác. Ngoại tuyến, Tôi là một thành viên của Wikimedia Ukraine từ năm 2009, thành viên ban quản trị kể từ năm 2012 và thủ quỹ từ năm 2013, và tôi đang tham gia vào một số dự án, như Wiki Yêu Di tích & Wiki Yêu Trái đất, các cuộc thi viết, QRpedia và các dự án khác.

Câu hỏi bắt buộc 1. Những kinh nghiệm nào của bạn cho thấy rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của một FDC?
1.1. Những hướng đi, kế hoạch và các chương trình bạn muốn thực hiện?
As a board member of Wikimedia Ukraine since 2012, I have been involved in both planning and evaluating our annual programmes. In particular, for the last two years I was a contributor to the chapter's annual plan and an author of our annual reports. As a treasurer, I have written and supported the grant proposals, worked on the execution of the respective programmes and prepared reports measuring results and impact of these activities. While preparing Wikimedia CEE Meeting 2014, I was also involved in evaluating activities of other chapters and communities of Central and Eastern Europe.
1.2. Bạn nghĩ gì về sự tài trợ?
I have an extensive experience in grantmaking, most notably, I am involved in submitting grant proposals for annual PEG grants for Wikimedia Ukraine for the last three years. I also contributed to the review of a number of grants to other Wikimedia affiliates, and I was a member of the team managing travel scholarships for Wikimedia CEE Meeting 2014.

2. Bạn nghĩ vai trò của Thanh tra viên sẽ là gì?

The role of FDC Ombudsperson involves documenting complaints and suggestions of the participants of the process in order to improve it. On one hand, the Ombudsperson should deal with formal complaints from the participants of the process, which involves collecting evidence from all parties of the process, publicly documenting complaints and assisting investigations if needed. On the other hand, the Ombudsperson summarise general feedback about the FDC process by taking into account suggestions by the participants of the process.

3. Có một số khiếu nại trong quá trình bạn làm FDC mà bạn tin rằng có thể nó đã được ghi nhận bởi Thanh tra viên. Bạn giải quyết trường hợp này như thế nào?

I believe that complaints regarding the FDC process can be split into two groups:
 • Complaints affecting one particular participants of the process. The most likely conflicts here will be those regarding eligibility or fund allocations, and these conflicts mean that the outcome of the FDC process did not meet the expectations of these organisations. In these cases I will collect points of view and evidence from all involved parties and will analyse and investigate them in impartial and transparent way.
 • Complaints affecting many participants of the process. The most likely concerns here will be around usability of the FDC portal for both applicants and reviewers and clarity of the requirements regarding information and documents to provide. In order to deal with these problems, I will collect suggestions by different participants of the process and will summarise them and raise these issues.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Varnent (talk)(COI) 00:06, 1 May 2015 (UTC)[reply]
Xác nhận:   Đã xác minh
Được xác minh bởi: Jalexander--WMF 00:16, 1 May 2015 (UTC)[reply]