විශ්ව චර්යාධර්ම සංග්‍රහය/බලාත්මක කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ/ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම/පරිවර්තන

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations and the translation is 54% complete.
Outdated translations are marked like this.
Universal Code of Conduct

This page coordinates translation of the 2023 Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification poll question.

ඡන්දය

ඔව්

නැත

ප්‍රශ්නය

යෝජිත මාර්ගෝපදේශ මත පදනම්ව විශ්ව චර්යාධර්ම සංග්‍රහය බලාත්මක කිරීමට ඔබ සහාය දෙනවාද?

මෙම ඡන්දය විශ්ව චර්යාධර්ම සංග්‍රහයේ බලාත්මක කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ සඳහා සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසකි. ඔබගේ ඡන්දය පහතින් ඉදිරිපත් කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා, මෙටා විකී හි ඡන්ද දායකයින්ගේ උපකාරක පිටුව බලන්න.

Please choose "no" or "yes". Votes with neither "no" or "yes" selected will not be included in the final count.

අදහස් සාරාංශ කර තොරතුරු හඳුනා නොගෙන විකියේ පළ කරනු ලැබේ.

Other material

  • title: විශ්ව චර්යා සංග්‍රහය බලාත්මක කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ සහතික කිරීම
  • jumptext: මධ්‍යම විකියක ඡන්දය පවත්වනු ලැබේ. මාරු කිරීමට කරුණාකර පහත බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන විට, ඔබගේ IP ලිපිනය සහ පරිශීලක නියෝජිතයා ඇතුළුව ඇතැම් තොරතුරු රැස්කරනු ලබන අතර, සූක්ෂමයින්ට ඡන්දයේ අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීමට ඉඩ සැලසෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එම තොරතුරු මැතිවරණය අවසන් වී දින 90කට පසුව මකා දමනු ලබන අතර එය දෘශ්‍යමාන වනු ඇත්තේ නිරීක්ෂකයින්ට සහ මාණ්ඩලික මැතිවරණ උපදේශකයින්ට පමණි.
  • returntext: විශ්ව චර්යාධර්ම ව්‍යාපෘතිය
  • unqualifiederror: අපි සමාව අයදිමු, නමුත් ඔබ සුදුසුකම් ලත් ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ සිටින බවක් නොපෙනේ. ඡන්ද දායකයින්ගේ සුදුසුකම් සහ ඔබ සුදුසුකම් ලත් නම් ඡන්ද හිමි ලැයිස්තුවට එකතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර ඡන්ද දායකයන්ගේ උපකාරක පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.