Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations/tl

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations and the translation is 92% complete.
Universal Code of Conduct

This page coordinates translation of the 2023 Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification poll question.

Boto

Oo

Hindi

Tanong

Sumasang-ayon ka ba sa pagpapatupad ng Universal Code of Conduct batay sa binagong alituntunin?

Ang botohang ito ay bahagi ng isang prosesong pagpapatibay para sa mga alituntunin ng pagpapatupad ng Universal Code of Conduct. Ipasa ang boto sa ibaba. Para sa kadagdagang kaalaman, tignan ang pahina pangtulong sa mga botante sa Meta-Wiki.

Pumili ng "hindi" o "oo". Ang mga boto na hindi napili ang "hindi" o "oo" ay hindi maisasali sa huling bilang.

Kung mayroon kang alalahanin sa mga Alituntunin ng Pagpapatupad, ipahiwatig ang bahagi o mga bahagi na inaalalahanin niyo at ang mga alalahaning ito. Isasapubliko ang mga komento. Huwag magdagdag ng personal na impormasyon sa iyong mga komento. Salamat.

Other material

  • title: Pagpapatibay ng Binagong Alituntunin ng Pagpapatupad ng Universal Code of Conduct
  • jumptext: Ang botoahng ito ay mangyayari sa isang sentral na wiki. I-click ang pindutan sa ibaba para mailipat. Alalahanin na kapag bumoto ka, ang tiyak na kaalaman tulad ng iyong IP address at user agent ay makokolekta upang matiyak ng mga tagasuri ang integridad ng botohan. Ang kaalamang ito ay mabubura matapos ang 90 na araw pagkatapos ng botohan at makikita lamang ng mga tagasuri at kawani na tagpayo sa botohan.
  • returntext: Proyektong Universal Code of Conduct
  • unqualifiederror: Paumanhin, ngunit hindi ka nakalagay sa talaan ng mga naaring bumoto. Puntahan ang ang pahina pangtulong sa mga botante para sa karagdagang kaalaman tungkol sa mga naaring bumoto at kaalaman para sa paraan na maidagdag sa talaan ng naaring bumoboto kung ikaw ay naari.