Fundraising 2010/Kartika Appeal/pam


Kartika

edit
  • Pakibasa:
  • Personal a kayaduanan
  • ibat king talasulat king Wikipedia, i Kartika
  • Mensahi ibat king metung a talasulat king Wikipedia, i Kartika

13.3 miliun ampong ala.

Pilan lang taung pupunta king Wikipedia aldo-aldo ba lang miragdagan beluan? Maigit labing atlung miliun. At magkanu ing babayaran da ba lang miras king kalimang pekasikat a website o karinan-Aptas king yatu? Alang bitasa.

Ita ing diwa ning Wikipedia.

Ala pang mas mayupayang paralan ba rang pirake deng tau king mabilug a yatu ing karelang balu. Aliwa mu ing ibulalag la o ikalat deng katutuan o datos, nun e ing misaup-saup kareng articulo at gawan lang kasing lino ampong kasing tulid king angganan ning maliari.

Oneng ing tutung makapagmulala king Wikipedia, itang ing eganaganang beluan a ita, pirake ra ampong sususugan deng volunteer, deng magkusa, tunggal-tunggal a pirasu. At, uling ala yang patalastas o advertising ing Wikipedia, deng abe tamung maglalang ampong gagamit king Wikipedia, kailangan deng ipamingua o protectan ampong biayan, tunggal-tunggal a pamagkalub o ambag.

Ita ing sangkan ning banua-banuang pamangalap-pondu ning Wikipedia. Ya ing pamikatagun, kekatamung manalig o magdependi king Wikipedia, a miabe-abe at sumaup ba yang alalayan ing lelangan tamu.

Mekapamie na kang ambag o pamagkalub king campania king banuang ini, at sana, pilinan mu muring magkalub ngeni. Nung maliari, mamie kang $20, €30, ¥4,000, o magkanu man, ba yang taglus-taglus a libri ing Wikipedia.

Migumpisa kung sumulat articulo para king Wikipedia uling apibalak o aisip kung dakal pa ing beluan a paintunan da reng taung e pa miragdag king kakung amanu o lenguaje. E ku gewa iti ba rakung purian o pansinan. Gewa ku iti uling pagmasabal ku ing kakung cultura o kalinangan, at buri kung irake ing agiu kung irake kareng anggang taung maliari nang dasan niti.

Aldo-aldo, makanian ing gagawan da reng tau king mabilug a yatu, at uli na niti, tutu yang maulaga ing Wikipedia.

Sana, magkalub ka ngeni, ba yang manatiling masikan ing Wikipedia.

Salamat,

Kartika, Jakarta, Indonesia