నిధులు సమకూర్చుట 2012 / అనువాదము /ధన్యవాదములు తెలియజేయు లేఖ

This page is a translated version of the page Fundraising/Translation/Thank you email 20131202 and the translation is 22% complete.

[ifFirstnameAndLastname] priyamaina sri.[given name] [elseifFirstnameAndLastname] Dear donor, [endifFirstnameAndLastname]

meeru e wikimedia samsthani mariyu veeti anubandhamaina projectlani samrdisthuu munduku nadipisthunnanduku manaspoorthiga kruthagnathulu.

[ifRecurringProblem] ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆವು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿಹೋದ ತಿಂಗಳುಗಳ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ donate@wikimedia.org ಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆಯನ್ನು (email) ಕಳುಹಿಸಿ. [endifRecurringProblem]

me nidhulu, meeru chaduvuta kosam kharchu authuu, migathaa veekshukulaku/paatakulaku kooda chadivinchuta koraku upayogapaduthundi.

Like the retired farmer in upstate New York who's using Wikipedia to study the science of sludge, and the student in Kuala Lumpur who's researching organic chemistry. The British mechanic who, after he broke his back in an accident, used Wikipedia to retrain himself as a web developer. The civil servant in Finland who set up an offline version of Wikipedia for a small school in Ghana. And the father in Mexico City who takes his little daughters to the museum on weekends, and uses Wikipedia to help them understand everything they're seeing there.

Wikipedia's job is to bring the sum total of all human knowledge to everyone around the world in their own language. That's a pretty audacious mission, but with 30 million articles and 287 languages, I'd say that thanks to you and people like you, we are getting there.

On behalf of the Wikimedia Foundation, and the half-a-billion other Wikipedia readers around the world: thank you. The fact that you are helping to pay the costs of running Wikipedia means it can stay ad-free and independent of bias, focused solely on helping its readers. Exactly as it should be.

You may have noticed that for the first time this year we've tweaked our fundraising so that most people will only see the banners a handful of times, instead of for weeks. That's deliberate: we don't want people to get irritated by too many appeals. But it does mean that fewer people will figure out we're a non-profit, and that we want their help. So if you're willing, I'd appreciate if you'd help spread the word by forwarding this e-mail to a few of your friends.

And I'd love if you'd try joining us in helping to write Wikipedia. Wikipedia's written entirely by volunteers -- tens of thousands of ordinary people around the world, exactly like us. If you see a typo or a small mistake on Wikipedia, please fix it. If you know anything worth adding, please add it. Some people find it remarkably satisfying, and maybe you will too.

Thank you again. I very much appreciate your trust in us, and I promise you: we will use your money carefully and well.

Thanks,

Sue Gardner
Executive Director,
Wikimedia Foundation
[#donate donate.wikimedia.org]

Many employers will match employee contributions which doubles your donation: please check with your company to see if they have a corporate matching gift program. You can follow us on [#twitter Twitter], [#identica identi.ca] or [#google Google+], like us on [#facebook Facebook] and [#blog read our blog]. Here is the [#annual Wikimedia Foundation annual report for 2012-13], [#plan the Wikimedia Foundation annual plan for 2013-2014] and the [#strategic Wikimedia Foundation’s five-year strategic plan]. You can also now buy Wikipedia merchandise at [#shop shop.wikimedia.org].

For your records: Your donation, number [contributionId], on [date] was [amount].

[ifRecurring] This donation is part of a recurring subscription. Monthly payments will be debited by the Wikimedia Foundation until you notify us to stop. If you’d like to cancel the payments please see our [#recurringCancel easy cancellation instructions]. [endifRecurring]

This letter may serve as a record of your donation. No goods or services were provided, in whole or in part, for this contribution. The Wikimedia Foundation, Inc. is a non-profit charitable corporation with 501(c)(3) tax exempt status in the United States. Our address is 149 New Montgomery, 3rd Floor, San Francisco, CA, 94105. U.S. tax-exempt number: 20-0049703

Opt out option:

We'd like to keep you as a donor informed of our community activities and fundraisers. If you prefer however not to receive such emails from us, please click below and we'll take you off the list.

[#unsubscribe Unsubscribe]

Please help us to [#translate translate] this email.