Admin activity review/Notice to inactive right holders/sv

This page is a translated version of the page Admin activity review/Notice to inactive right holders and the translation is 100% complete.

Please select a language and use the text without <translate> tags by using the button "View raw source":

Dina avancerade rättigheter på XXXX

Hej. En policy om borttagandet av "avancerade rättigheter" (administratör, byråkrat, gränssnittsadministratör, osv) antogs 2013 genom gemenskapskonsensus. Enligt denna policy granskar stewarder aktiviteten på wikiprojekt utan inaktivitetspolicy.

Du uppfyller kriterier för inaktivitet (inga redigeringar och inga loggade aktiviteter på 2 år) på ovan nämnda wiki. Då denna wiki vad vi vet inte har en egen rättighetsgranskningsprocess gäller den globala processen.

Om du vill behålla dina avancerade rättigheter bör du informera gemenskapen på den wikin om det faktum att stewarder har sänt dig denna information om inaktivitet. Om gemenskapen har en diskussion om det och sedan vill att du ska behålla dina rättigheter, kontakta stewarderna på m:Stewards' noticeboard och länka till den lokala gemenskapens diskussion, där de uttrycker sin önskan att du ska behålla dina rättigheter.

Om du vill avsäga dig dina rättigheter kan du svara här eller begära borttagande av dina rättigheter på Meta.

Om inget svar alls fåtts efter en månad kommer stewarder att avlägsna dina administratörs- och/eller byråkraträttigheter. I tveksamma fall kommer stewarder att överväga svaren och sedan ta ett beslut, som därefter ges till den lokala gemenskapen för kommentarer och synpunkter. Om du har några andra frågor, kontakta gärna stewarderna.

Med vänliga hälsningar.