Admin activity review/Notice to inactive right holders/map-bms

This page is a translated version of the page Admin activity review/Notice to inactive right holders and the translation is 57% complete.

Please select a language and use the text without <translate> tags by using the button "View raw source":

Your advanced permissions on XXXX

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

Rika kelebu kriteria non-aktif (ora nana suntingan lan ora nana catetan nganti 2 taun) nang wiki sing terdaftar nang dhuwur. Sebab wiki iku ora duwe proses peninjauan hak dewek, lan diterapna proses global.

Angger Rika kepengin mempertahankan hak-hake Rika, Rika kudu ngomong maring komunitas wiki iku sing dikirimna nang steward sing kaitane karo status non-aktif Rika. Angger komunitas iku wis ngomongna lan kepengin mempertahanna hak-hak Rika, kudu nyeluk steward nang m:Stewards' noticeboard, lan nyambungna pranala diskusi komunitas lokal iku, sing ngomongna Rika ben mempertahanna statuse Rika.

Angger Rika kepengin nyopot hake Rika, kudu njawab nang kene utawa njaluk pencopotan hak nang Meta.

Angger oranana tanggapan sewulan, steward ngko nyopot hak pangurus lan/utawa birokrate Rika. Sing kasuse ora jelas, steward ngko ngengevaluasi tanggapan-tanggapan lan ngko merujuk keputusan iku maning maring komunitas lokal dijaluki komentar lan tinjauan. Angger Rika duwe pitakon, ajukna nang stewards.

Yours faithfully.