Wikimedia Foundation elections 2013/Vote Questions/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2013/Vote Questions and the translation is 38% complete.
Info The election ended 22 June 2013. No more votes will be accepted.

The results were announced on 24 June 2013.

Giúp dịch cuộc bầu cử.

Những điều mà cử tri cần biết

Điều kiện để tham gia bỏ phiếu

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu từ bất kỳ một tài khoản nào của bạn trên các wiki của Wikimedia. Và chỉ có thể bỏ phiếu duy nhất bằng một tài khoản của bạn, cho dù bạn có bao nhiêu tài khoản đi chăng nữa! Một trong những tài khoản của bạn phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Không bị chặn trên nhiều dự án.
 • Không bị chặn trên các dự án mà bạn đang bỏ phiếu.
 • Bạn không phải là một bot.
 • Đã thực hiện ít nhất 300 chỉnh sửa trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 trên các wiki của Wikimedia (chỉnh sửa trên nhiều dự án wiki sẽ được cộng lại nếu tài khoản của bạn đã được thống nhất thành một tài khoản).
 • Đã thực hiện ít nhất 20 chỉnh sửa từ ngày 15 Tháng 12 năm 2012 đến ngày 30 tháng 4 năm 2013.
Nhà phá triển

Các nhà phát triển tham gia bỏ phiếu:

 • Là các quản trị viên máy chủ Wikimedia truy cập qua tài khoản shell.
 • Có cam kết truy cập và đã thực hiện ít nhất một sáp nhập cam kết trong git trong khoảng thời gian từ từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 30 tháng 4 năm 2013.
Thành viên và nhà đóng góp

Thành viên hiện tại của Wikimedia Foundation và các nhà đóng góp đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu họ đã làm việc cho Quỹ trước ngày 30 Tháng 4 năm 2013.

Các thành viên ban quản trị và các thành viên ban cố vấn

Thành viên cũ và hiện tại của Ban quản trịBan tư vấn có đầy đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Làm cách nào để bỏ phiếu?

Điều kiện để bạn có thể bỏ phiếu:

 1. Đọc các bài thuyết trình ứng cử viên và quyết định những ứng viên bạn sẽ bỏ phiếu bầu.
 2. Tới trang wiki "Đặc biệt:SecurePoll" trên một wiki bạn đủ điều kiện để bỏ phiếu. Ví dụ, nếu bạn đang hoạt động tại wiki meta.wikimedia.org, đi đến meta.wikimedia.org/wiki/đặc biệt:SecurePoll.
 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang đó.

Common questions

Eligible voter is unable to vote

You may receive a message "Sorry, you are not in the predetermined list of users authorized to vote in this election."

Solutions

 1. Make sure you are logged in
 2. Make sure you are voting from the project on which you are most active
 3. If you are a developer, WMF staff member, or Advisory Board member, the Election Committee may not have been able to match you to a specific username. You should contact James Alexander to be added to the list.
 4. If you are still unable to vote and believe you should be able to please leave a message on the election talk page or contact the election committee at the email below.

Eligible voter wishes to change vote

Follow the same process that you did for your original vote. Note, however, that you must revote for all three elections (ombuds, FDC, and Board of Trustees). Your original votes will be discarded.

Other question not mentioned here

For technical or vote system errors, please email board-elections wikimedia.org. A member of the election committee will respond to your email as soon as possible. Please specify the username you are trying to vote with, and the project where you are trying to vote.