Wikipedia Trừu tượng

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia and the translation is 99% complete.

Dự án

Dự án này bao gồm hai phần: Wikipedia trừu tượng và WikiChứcNăng.

Wikipedia trừu tượng hướng tới việc giúp mọi người chia sẻ kiến thức trong nhiều ngôn ngữ hơn. Wikipedia trừu tượng là một sự mở rộng của Wikidata.[1] Trong Wikipedia Trừu tượng, mọi người có thể tạo và duy trì các bài viết Wikipedia theo cách không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Một ngôn ngữ cụ thể Wikipedia có thể dịch bài viết không phụ thuộc vào ngôn ngữ này sang ngôn ngữ của nó. Mã sẽ thực hiện việc dịch thuật.

Wikifunctions là một dự án mới của Wikimedia cho phép mọi người tạo và duy trì mã. Điều này hữu ích theo nhiều cách khác nhau. Nó cung cấp một danh mục tất cả các loại chức năng mà bất kỳ ai cũng có thể gọi, viết, duy trì và sử dụng. Nó cũng cung cấp mã dịch bài viết không phụ thuộc vào ngôn ngữ từ Wikipedia Trừu tượng sang ngôn ngữ của Wikipedia. Điều này cho phép mọi người đọc bài viết bằng ngôn ngữ của họ. Wikifunctions sẽ sử dụng kiến thức về các từ và thực thể từ Wikidata.

Điều này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một thế giới nơi mọi người có thể chia sẻ toàn bộ kiến thức.

Chức năng là gì?

Một "chức năng" là một chuỗi các hướng dẫn chương trình máy tính thực hiện phép tính dựa trên dữ liệu bạn cung cấp. Chức năng là một dạng kiến thức có thể trả lời các câu hỏi, chẳng hạn như có bao nhiêu ngày đã trôi qua giữa hai ngày hoặc khoảng cách giữa hai thành phố. Các chức năng phức tạp hơn có thể trả lời các câu hỏi phức tạp hơn, chẳng hạn như thể tích của hình dạng ba chiều, khoảng cách giữa Sao Hỏa và Sao Kim vào một ngày nhất định hoặc liệu hai loài có tồn tại cùng một lúc hay không. Chúng tôi đã sử dụng các chức năng trong nhiều loại yêu cầu kiến thức, chẳng hạn như đặt câu hỏi cho công cụ tìm kiếm. Các bản mẫu được gọi là {{convert}}{{age}} trong tiếng Anh cũng là ví dụ về các chức năng đã được sử dụng trong nhiều Wikipedia, được viết bằng wikitext và Lua và được sao chép thủ công tới từng wiki nếu muốn.

Các ví dụ khác về chức năng có tại Ví dụ chức năng ban đầu và các bản phác thảo rất sơ bộ về giao diện có thể trông như thế nào tại các giả lập ban đầu.

Tóm lại, các chức năng tính toán dựa trên dữ liệu bạn cung cấp và trả lời câu hỏi của bạn về dữ liệu đó.

Dự án Wikimedia mới này sẽ xây dựng một thư viện chức năng, do các tình nguyện viên viết, để giúp trả lời các câu hỏi như thế này trên các ngôn ngữ. Bằng cách xây dựng thư viện chức năng của mình, chúng tôi có thể cho phép nhiều người hơn truy cập và khám phá kiến thức miễn phí theo những cách mới.

Wikipedia Trừu tượng là gì?

Một giải thích trực quan của dự án Wikipedia Trừu tượng và Wikifunctions

Bản thân thuật ngữ “Wikipedia Trừu tượng” đề cập đến mục tiêu dài hạn – rằng thư viện chức năng này một ngày nào đó sẽ cho phép tạo ra các bài viết không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Sau khi có thêm các phần của dự án này, điều này có nghĩa là bất kỳ wiki nào – đặc biệt là các wiki vừa và nhỏ – sẽ có thể tăng đáng kể số lượng bài viết có sẵn bằng ngôn ngữ của họ. Điều đó cũng có nghĩa là các biên tập viên có thể chia sẻ kiến thức từ văn hóa và bối cảnh của họ với lượng độc giả lớn hơn và toàn cầu hơn.

Wiki chức năng mới, Wikifunctions, sẽ phát triển cơ sở hạ tầng mã hóa để biến tầm nhìn này thành hiện thực. Phần Tóm tắt Wikipedia của dự án đã bắt đầu với công việc chung của chúng tôi về các hàm tạo ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như các hàm hình thái.

Nói cách khác: chúng tôi sẽ có thể kết hợp các chức năng từ wiki mới, với dữ liệu và thông tin ngôn ngữ trong Wikidata, để tạo ra các câu ngôn ngữ tự nhiên trong bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ. Những câu này sau đó có thể được sử dụng bởi bất kỳ Wikipedia nào (hoặc ở nơi khác).

Mốc thời gian

Tham gia

Bối cảnh

Một bài viết trong Signpost giới thiệu chi tiết hơn về ý tưởng này. Tài liệu dưới đây – tài liệu nghiên cứu, video nói chuyện, phần mềm nguyên mẫu – cung cấp rất nhiều chi tiết. Một kế hoạch dự thảo chi tiết để phát triển Wikipedia Trừu tượng cũng có sẵn.

Xem trang đề xuất lịch sử để biết danh sách dài các cuộc thảo luận, bài viết, video và đề xuất có thể so sánh có liên quan.

Ban đầu, dự án có tên mã là Wikilambda, bắt nguồn từ Lambda Calculus. Tên này vẫn được tham chiếu trong tên của Phần mở rộng:WikiLambda và trong biểu tượng Wikifunctions có chứa ký tự lambda.

Những điểm đáng chú ý bao gồm:

Đọc thêm

Kế hoạch dự án

  1. Tóm tắt: tổng quan về kế hoạch dự án
  2. Tên: thảo luận về tên dự án
  3. Các mục tiêu: chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì? Mục tiêu chính và mục tiêu phụ
  4. Tổ chức: cách thành lập nhóm phát triển
  5. Yêu cầu: các điều kiện chung mà dự án cần đáp ứng
  6. Kiến trúc: tổng quan về cách các thành phần của dự án sẽ hoạt động cùng nhau
  7. Thành phần: các thành phần phần mềm riêng lẻ mà dự án cần cung cấp
  8. Tác vụ: các nhiệm vụ riêng lẻ cần được thực hiện bởi các dự án
(phiên bản trang đơn)

Tham khảo

  1. Các thành phần mới (được liệt kê trong kế hoạch phát triển cho Wikipedia Tóm tắt) bao gồm phần mở rộng của Wikidata, việc tích hợp (trong năm thứ hai của dự án) cần có sự đồng ý của cộng đồng Wikidata trước khi lưu trữ “nội dung trừu tượng” ở đó hoặc ở một wiki khác (chẳng hạn như Wikifunction mới được phát triển trong phần đầu tiên của dự án, hoặc một wiki đa ngôn ngữ khác).