This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022 and the translation is 76% complete.
Outdated translations are marked like this.

Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2022 sẽ chọn ra hai ứng viên cộng đồng/đoàn hội làm thành viên Hội đồng Quản trị của Quỹ Wikimedia. Trang này nêu các thông tin chung về cuộc bầu cử.

The elected candidates were:

You may also view the full results, including the outcome of each round of Single-Transferrable Vote.

Về cuộc bầu cử

Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia, gồm các ứng viên cộng đồng và các thành viên được bổ nhiệm, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Quỹ. Mỗi thành viên sẽ có nhiệm kỳ ba năm. Cộng đồng Wikimedia sẽ bầu chọn cho các ứng viên được cộng đồng và đoàn hội chọn ra. Những ứng viên ban đầu sẽ được các đoàn hội chọn lọc và rồi thông qua một cuộc bầu cử; hai ứng viên được bầu sẽ trở thành thành viên của Hội đồng Quản trị.

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có

Wikimedia là một phong trào toàn cầu, và Hội đồng luôn tìm kiếm những ứng viên mới từ cộng đồng lớn hơn. Các ứng viên lý tưởng là những người phù hợp với sứ mệnh của Wikimedia, chu đáo, tôn trọng và hướng đến cộng đồng.

Hội đồng muốn có những quan điểm và tiếng nói mới, cần thiết nhưng còn thiếu, cho phong trào của chúng ta. Để lấp đầy những chỗ trống giữa các đại diện, trước đây và hiện nay, Hội đồng Quản trị mong muốn khuyến khích các ứng viên có kinh nghiệm ở các khu vực: Châu Phi, Nam Á, Đông/Đông Nam Á – Thái Bình Dương và Mỹ Latin – Caribbean. Kinh nghiệm này không bắt buộc, nhưng là điểm cộng, những tính chất quan trọng mà Hội đồng muốn mọi người xem xét.

Hội đồng hiểu rằng một số ứng viên từ những khu vực ít được ưu tiên có thể mang đến những góc nhìn về tính đa dạng tốt hơn một số ứng viên khác từ các khu vực được ưu tiên nhưng không quen với sự công bằng khi cân nhắc. Các ứng viên nên chia sẻ việc kinh nghiệm đã giúp họ những gì khi thúc đẩy tính đa dạng, công bằng và hoà nhập.

Kỹ năng

Những kinh nghiệm mà Hội đồng cho là hữu ích nhất ở các thành viên mới:

 1. Chiến lược tổ chức và quản trị
 2. Công nghệ nền tảng cấp doanh nghiệp và/hoặc phát triển sản phẩm
 3. Chính sách công và pháp luật
 4. Khoa học dữ liệu xã hội, phân tích dữ liệu lớn và học máy

Tìm hiểu thêm về các quan điểm, kinh nghiệm, kỹ năng cần có đối với các ứng viên ở trang Đăng ký ứng cử.

Biểu quyết cộng đồng

Các thành viên cộng đồng sẽ có cơ hội bỏ phiếu để bầu ra hai người từ sáu ứng viên mà các tổ chức đoàn hội đã chọn. Phương thức bỏ phiếu là phiếu đơn chuyển đổi được và nền tảng là SecurePoll.

Một số thành viên cộng đồng cho biết họ rất khó chọn ứng viên trong cuộc bầu cử năm 2021 vì số ứng viên khá nhiều. Để hỗ trợ quá trình lựa chọn, một công cụ tư vấn bỏ phiếu giống với công cụ được dùng trong quá trình chọn Uỷ ban Soạn thảo Điều lệ Phong trào sẽ được phát triển.

Thời gian biểu

April 2022
 • Hội đồng công bố thời gian biểu của cuộc bầu cử và quy trình bầu.
 • Uỷ ban Bầu cử và Nhóm Chiến lược & Quản trị Phong trào tiến hành hợp tác với các đoàn hội để thành lập Uỷ ban Phân tích.
Giữa tháng 4 – đầu tháng 5 năm 2022
Cuối tháng 4 – đầu tháng 5 năm 2022
 • Kêu gọi các đoàn hội chỉ định thành viên vào Uỷ ban Phân tích.
Giữa tháng 5 – đầu tháng 6 năm 2022
 • Uỷ ban Phân tích đánh giá các ứng viên.
June 10, 2022 – June 17, 2022
 • Đại diện các đoàn hội đề xuất và bỏ phiếu để chọn ra các câu hỏi cuối cùng câu hỏi cho ứng viên trên chuyên mục kín của Diễn đàn Chiến lược Phong trào.
June 18, 2022 – June 24, 2022
 • Thời gian trả lời câu hỏi của ứng viên
Cuối tháng 6
 • Đại diện các đoàn hội sẽ nhận kết quả của Uỷ ban Phân tích qua thư điện tử
June 24, 2022 – June 30, 2022
 • Chuyên mục kín của Diễn đàn Chiến lược Phong trào sẽ được công khai để ứng viên gửi câu trả lời
July 1, 2022 – July 15, 2022
 • Thời gian bỏ phiếu chọn lọc ứng viên của các đoàn hội.
Giữa tháng 7
 • Công bố kết quả chọn lọc ứng viên
 • Kết quả của Uỷ ban Phân tích được công bố trên wiki
Giữa tháng 7 – đầu tháng 8 năm 2022
 • Cộng đồng đề xuất các câu hỏi cho ứng viên và lời phát biểu cho công cụ tư vấn bỏ phiếu.
Giữa tháng 7 – giữa tháng 8
 • Giai đoạn vận động để các ứng viên thảo luận với cộng đồng.
August 19, 2022
August 23, 2022 – September 6, 2022
 • Thời gian biểu quyết cộng đồng
 • Mở công cụ tư vấn bỏ phiếu
September 6, 2022 – September 21, 2022
 • Uỷ ban Bầu cử kiểm phiếu và xác nhận kết quả.
October 2022
 • Xác nhận thành viên mới

Các tổ chức đoàn hội


Các tổ chức đoàn hội sẽ tham gia bầu chọn vào tháng 7 để chọn ra sáu người từ danh sách ứng viên ban đầu. Mỗi tổ chức chỉ được phép bỏ một phiếu theo phương thức phiếu đơn chuyển đổi được. Họ sẽ thảo luận nội bộ và chọn ra những ứng viên mà mình muốn.

Đại diện các đoàn hội có thể đặt câu hỏi cho các ứng viên; họ sẽ bắt đầu trả lời từ ngày 24 tháng 6.

Để hỗ trợ cho quá trình này, một Uỷ ban Phân tích sẽ được thành lập.

Uỷ ban Phân tích

Về việc phân bố theo khu vực của Uỷ ban và các điều hành viên hỗ trợ, xem Phân bố đoàn hội theo khu vực – Uỷ ban Phân tích

Uỷ ban Phân tích được thành lập trong khoảng cuối tháng 4 đến tháng 5, bao gồm 9 đại diện từ các đoàn hội (bao gồm chi nhánh, nhóm người dùng và nhóm chuyên đề) từ khắp các khu vực. Mỗi khu vực dưới đây sẽ có một đại diện:

 • CEE (Trung và Đông Âu);
 • ESEAP (Đông/Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương);
 • Hạ Sahara;
 • Mỹ Latin và vùng Caribbean;
 • MENA (Trung Đông và Bắc Phi)
 • Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada);
 • Bắc và Tây Âu;
 • Nam Á;
 • và một đại diện từ các đoàn hội chuyên đề.

There was no representative from the Northern and Western Europe or South Asia.

Quy trình chọn lọc và thành lập Uỷ ban Phân tích sẽ do các đoàn hội quyết định; nếu cần, Uỷ ban Bầu cửNhóm Chiến lược & Quản trị Phong trào sẽ tham gia hỗ trợ.

Uỷ ban Phân tích đánh giá các ứng viên dựa trên kỹ năng, cũng như các tiêu chí về tính đa dạng, công bằng và hoà nhập từ Hội đồng. Họ sẽ phân hạng vàng/bạc/đồng cho các ứng viên từ nội dung bản đăng ký của họ. Từ kết quả phân hạng này, các tổ chức đoàn hội sẽ thảo luận và quyết định lá phiếu. Nội dung chi tiết về việc đánh giá ứng viên sẽ không được công bố.

Sau khi quy trình bỏ phiếu của các tổ chức đoàn hội kết thúc, sáu ứng viên sẽ được chọn ra và hạng của họ sẽ được công bố. Quy trình này hướng đến việc cân bằng giữa chia sẻ kiến thức hữu ích và giảm thiểu việc công khai các chi tiết không cần thiết về ứng viên.

Các uỷ viên được chọn

Uỷ viên Uỷ ban Phân tích
Khu vực Đại diện
CEE (Trung và Đông Âu) Mehman97 (talk meta edits global user summary CA)
ESEAP (Đông/Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương) GDHFang (talk meta edits global user summary CA)
Hạ Sahara Dnshitobu (talk meta edits global user summary CA)
Mỹ Latin và vùng Caribbean Superzerocool (talk meta edits global user summary CA)
MENA (Trung Đông và Bắc Phi) علاء (talk meta edits global user summary CA)
Bắc Mỹ Megs (talk meta edits global user summary CA)
Tây và Bắc Âu
SAARC (Nam Á)
Đoàn hội chuyên đề Joalpe (talk meta edits global user summary CA)

Process

The Analysis Committee worked from late May to mid-June. Details of their meetings and process can be found on the Analysis Committee Discussions.

The Board Selection Task Force and the Elections Committee developed a set of evaluation criteria for the Analysis Committee to evaluate candidates against. The Analysis Committee members assessed candidates individually. Only two Movement Strategy and Governance facilitators who supported the process had access to these individual scores.

Xem thêm