This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022 and the translation is 100% complete.

2022 Mütevelli Heyeti seçimleri sırasında iki topluluk ve iştirak adayı Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak üzere seçildi. Bu sayfa 2022 Mütevelli Heyeti seçimlerine genel bir bakış içeriyor.

Seçilen adaylar:

Devredilebilir tek oy yöntemiyle yapılan oylamanın her bir aşamasının sonuçlarını içeren detaylı sonuçları da inceleyebilirsiniz.

Seçimler hakkında

Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyeti Wikimedia Vakfı'nın hareketlerini gözetler. Mütevelli Heyeti topluluklarca seçilen üyeler ve Vakıf tarafından atanan üyelerden oluşuyor. Her üye üç yıl için görev yapar. Wikimedia topluluğu topluluk ve iştiraklerce seçilen üyeler için oy kullanma hakkına sahiptir. Mütevelli Heyetine iki aday katılacak. İştirakler öncelikle seçilen adayların listesini son haline getirecek ve sonuç olarak adaylar topluluk tarafından seçilecek.

Aranan yetenek ve deneyimler

Wikimedia küresel bir hareket ve Heyet de daha geniş bir topluluktan adaylar arıyor. İdeal adaylar Wikimedia misyonu ile uyumlu ve düşünceli, saygılı ve topluluk odaklıdır.

Heyet hareketimiz içerisinde yeterince temsil edilmeyen ve fakat önemli olan bakış açılarını ve sesleri bulmak istiyor. Mütevelli Heyeti, heyetteki eski ve güncel temsil eksikliklerini doldurmak adına özellikle aşağıdaki bölgelerden deneyimli kimselerin başvurularını teşvik etmeyi umuyor: Afrika, Güney Asya, Doğu ve Güneydoğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler. Aranan bölgesel deneyim bir gereksinim değildir ancak bir artı puandır. Bunlar zorunluluk değil, Heyetin herkesin değerlendirmesini istediği önemli ölçütlerdir.

Heyet önceliği olmayan bir bölgeden gelen adayların öncelikli bir bölgeden gelen adaya kıyasla çeşitlilik üzerine daha iyi bir bakış getirdiğini kabul ediyor. Adaylar, çeşitliliği, eşitliği ve kapsamayı teşvik etmek için sahip oldukları bu deneyimleri paylaşmak durumunda.

Beceriler

Heyetin yeni üyelerin sahip olmasını umduğu en faydalı uzmanlık alanları şunlardır:

 1. Örgütsel strateji ve yönetim
 2. Kurumsal düzeyde ortam teknolojisi ve/veya ürün geliştirme
 3. Kamu politikası ve hukuk
 4. Sosyal veri bilimi, büyük veri analizi ve makine öğrenimi

Bu seçimler için adaylarda aranan bakış açıları, deneyim ve beceriler hakkında daha fazlasını Aday Olmak İçin Başvurun sayfasında okuyun.

Topluluk oylaması

Topluluk üyeleri iştirakler tarafından belirlenecek altı adaydan iki üye seçmek için oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu yıl SecurePoll üzerinden devredilebilir tek oy yöntemi ile oy kullanılacak.

Bazı topluluk üyeleri, 2021 yılında aday seçmenin zorlayıcı olduğunu tespit etti. Aday sayısı oldukça fazlaydı. Topluluk üyeleri için seçim sürecini desteklemek üzere bir Seçim Pusulası (oy verme öneri aracı) geliştirilecek. Hareket Tüzüğü Tasarı Komitesi seçimi sürecinde kullanılan Seçim Pusulasına benzer olacak.

Takvim

April 2022
 • Heyetin seçim ve seçim süreci takvimini açıklaması.
 • Seçim Komitesi ve Hareket Stratejisi ve Yönetimi ekibinin Analiz Komitesini belirlemek üzere iştiraklerle beraber çalışmaya başlaması.
2022 Nisan ortası - Mayıs başı
 • Adaylara Çağrı
 • Seçim Komitesi ve Güven & Güvenlik ekibinin adayları onaylaması.
2022 Nisan sonu - Mayıs başı
 • Analiz Komitesi üyelerinin belirlenmesi için iştiraklere çağrı.
2022 Mayıs başı - Haziran başı
 • Analiz Komitesinin adayları değerlendirmesi.
June 10, 2022 – June 17, 2022
 • İştirak temsilcileri adaylara sorularını önerdi ve HS Forumu özel kategorisindeki soruları destekledi.
June 18, 2022 – June 24, 2022
 • Adayların soruları kendi başlarına yanıtlama süresi
Haziran Sonu
 • Analiz Komitesi değerlendirmeleri İştirak Temsilcileri ile e-posta vasıtasıyla paylaşılacak.
June 24, 2022 – June 30, 2022
 • HS Forumu özel kategorisi açıktır, adaylar da cevaplarını gönderebilir.
July 1, 2022 – July 15, 2022
 • İştiraklerin aday listesine son halini vermesi için oylama süreci.
Temmuz ortası
 • Aday listesinin son halinin yayınlanması
 • Analiz Komitesi değerlendirmeleri viki içinde paylaşılacak.
2022 Temmuz ortası - Ağustos başı
Temmuz ortası - Ağustos ortası
 • Adayların topluluk sorularını cevapladığı videoları da içeren kampanya süreci.
August 19, 2022
August 23, 2022 – September 6, 2022
 • Topluluk oylama süreci
 • Seçim Pusulasının faaliyete geçmesi
September 6, 2022 – September 21, 2022
 • Sonuçların dökümü ve Seçim Komitesi tarafından onaylanması.
October 2022
 • Seçilen üyelerin onaylanması

İştirak kuruluşu katılımı


İştirak kuruluşları aday havuzundan altı adayla listeye son halini vermek için Temmuz'da oy verdi. Her iştirak kuruluşunun bir oy hakkı oldu. Bu oylamada devredilebilir tek oy yöntemi kullandı. İştirak kuruluşları seçmek istedikleri adayları tartıştı. Adaylar tercih sırasına göre sıralandı.

İştirak Temsilcileri de adaylara soru sorabiliyordu. Adaylar cevapları 24 Haziran'da başlamak üzere yayınladı.

Seçim sürecine yardımcı olması için bir Analiz Komitesi oluşturuldu.

Analiz Komitesi

Destekleyen iştirakler ve yardımcıların bölgesel yayılımı için, Analiz Komitesi iştirak bölgesel yayılımına bakınız.

Analiz Komitesi iştirakler içerisinden Nisan sonu-Mayıs başı gibi kuruldu. Komite, hareket çapındaki bölgelerde mevcut iştiraklerden (bütün şubeler, kullanıcı grupları ve tematik gruplar) 9 temsilci ile oluşacak şekilde planlandı. Her birinden birer tane olmak üzere:

 • CEE (Orta ve Doğu Avrupa),
 • ESEAP (Doğu ve Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesi),
 • Sahraaltı Afrikası,
 • Latin Amerika ve Karayipler,
 • MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika),
 • Kuzey Amerika (ABD ve Kanada),
 • Kuzey ve Batı Avrupa,
 • Güney Asya,
 • ve tematik iştiraklerden bir üye.

Kuzey ve Batı ile Güney Asya'dan temsilci bulunmuyor.

Analiz Komitesini oluşturma seçimi süreci, Seçim Komitesi ve gerektikçe Hareket Stratejisi ve Yönetimi ekibinin destekleriyle birlikte iştirakler tarafından belirlendi.

Analiz Komitesi, adayları, Mütevelli Heyeti tarafından açıklanan beceriler ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kriterlerine göre değerlendirdi. Komite, adayları sıralamak için adayların başvurularında yaptıkları açıklamaları kullandı. Adaylar altın/gümüş/bronz çerçeve içerisinde değerlendirildi. Bu değerlendirme, iştirak kuruluşlarına oylarını kullanacakları sırada bilgi sağlamak üzere kullanıldı. Adayların değerlendirme detayları paylaşılmayacak.

İştirak kuruluşları oylaması süresince altı aday seçildikten sonra, topluluk oylamasını bilgilendirmek için seçilen her adayın değerlendirme sonuçları yayınlandı. Bu süreç, yararlı bilgilerin paylaşımı ile adaylar hakkında gereksiz bilgilerin paylaşımının minimize edilmesi arasında en uygun dengeyi bulmayı amaçlamaktadır.

Seçilen komite üyeleri

Analiz Komitesi üyeleri
Bölge Temsilci
CEE (Orta ve Doğu Avrupa) Mehman97 (talk meta edits global user summary CA)
ESEAP (Doğu ve Güneydoğu Asya ve Pasifik) GDHFang (talk meta edits global user summary CA)
Sahraaltı Afrikası Dnshitobu (talk meta edits global user summary CA)
Latin Amerika ve Karayipler Superzerocool (talk meta edits global user summary CA)
MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) علاء (talk meta edits global user summary CA)
Kuzey Amerika Megs (talk meta edits global user summary CA)
Batı ve Kuzey Avrupa
SAARC (Güney Asya)
Tematik İştirakler Joalpe (talk meta edits global user summary CA)

Süreç

Analiz Komitesi Mayıs sonu ilâ Temmuz ortası arasındaki dönemde çalıştı. Toplantılarının ve çalışma sürecinin detayları Analiz Komitesi Tartışmalarında bulunabilir.

Heyet Seçimi Görev Gücü ve Seçim Komitesi, Analiz Komitesinin adayları değerlendirmesi için birtakım değerlendirme kriterleri oluşturdu. Analiz Komitesi üyeleri adayları bireysel olarak değerlendirdi. Yalnızca süreci destekleyen iki Hareket Stratejisi ve Yönetimi üyesi bu bireysel değerlendirmelere erişim hakkına sahip oldu.

Ayrıca bakınız