This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022 and the translation is 84% complete.
Outdated translations are marked like this.

Tokom izbora za Odbor poverenika 2022., biće izabrana dva kandidata iz zajednice-i-podružnica za mesta u Odboru poverenika Fondacije Wikimedia. Ova stranica sadrži pregled izbora za Odbor poverenika 2022. godine.

The elected candidates were:

You may also view the full results, including the outcome of each round of Single-Transferrable Vote.

O izborima

Odbor poverenika nadgleda rad Fondacije Wikimedia. Odbor poverenika čine poverenici iz zajednice i imenovani poverenici. Svaki poverenika ima mandat u trajanju od tri godine. Zajednica Wikimedije može da glasa za poverenike iz zajednice-i-podružnica. Dva kandidata će ući u [Odbor poverenika]. U prvom koraku, podružnice će svojim glasovima napraviti uži izbor od šest kandidata od kojih će, na kraju, zajednica izabrati dva.

Poželjne veštine i iskustva

Wikimedia je globalni pokret i traži kandidate iz šire zajednice. Idealni kandidati su promišljeni, imaju osećaj poštovanja, orijentisani su na zajednicu i usklađeni sa misijom Fondacije Wikimedia.

Odbor bi želeo da pronađe perspektive i glasove koji su bitni, ali nedovoljno zastupljeni u našem pokretu. Da bi popunio praznine u istorijskoj i trenutnoj zastupljenosti, Odbor poverenika se nada da će podstaći prijave posebno onih koji imaju iskustvo u sledećim regionima: Afrika, Južna Azija, Istočna i Jugoistočna Azija i Pacifik, i Latinska Amerika i Karibi. Željeno regionalno iskustvo nije uslov, već bonus faktor. Ovo nisu obavezne, ali jesu važne karakteristike koje Odbor traži da Komitet za analizu, podružnice i birači uzmu u obzir.

Odbor smatra da je moguće da neki kandidati iz deprioritiziranih regiona donesu bolji uvid o raznolikosti od nekih kandidata koji dolaze iz regiona sa prioritetom, a koji nisu upoznati sa pitanjima jednakosti. Kandidati treba da objasne kako su ta iskustva uticala na njihovu sposobnost da promovišu različitost, jednakost i inkluziju.

Veštine

Odbor je ukazao da bi bilo veoma korisno da novi poverenici imaju iskustva u sledećim oblastima:

 1. Organizaciona strategija i upravljanje
 2. Tehnologija platforme na nivou preduzeća i/ili razvoj proizvoda
 3. Javna politika i pravo
 4. Nauka o društvenim podacima, analiza velikih podataka i mašinsko učenje

Saznajte više o željenim perspektivama, iskustvima i veštinama koje kandidati imaju na ovim izborima na stranici Prijavi se za kandidata.

Glasanje u zajednici

Članovi zajednice će imati priliku da svojim glasovima izaberu dva poverenika sa liste od šest kandidata koji su prošli u uži izbor glasovima podružnica. Ove godine će se koristiti sistem jedinstvenog prenosivog glasa na SecurePoll platformi.

Neki članovi zajednice primetili su da je izbor kandidata 2021. imao brojne izazove. Broj kandidata je bio prilično veliki. Da bi se podržao proces selekcije članova zajednice, biće razvijen Izborni kompas (alat za savetovanje pri glasanju). Ovo će biti slično izbornom kompasu koji je bio korišćen za proces izbora Komiteta za izradu Povelje pokreta.

Vremenski okvir

April 2022
 • Odbor saopštava rokove za izbore i izborni proces.
 • Izborna komisija i tim za Strategiju i upravljanje pokretom počinju da rade sa podružnicama na uspostavljanju Komiteta za analizu.
Sredina aprila - početak maja 2022.
Kraj aprila - početak maja 2022.
 • Poziv podružnicama da odrede članove Komiteta za analizu.
Sredina maja - početak juna 2022.
 • Komisija za analizu ocenjuje kandidate.
June 10, 2022 – June 17, 2022
 • Affiliate representatives propose their questions to candidates and upvote questions on the MS Forum private category
June 18, 2022 – June 24, 2022
 • Time for candidates to answer questions on their own
Late June
 • The Analysis Committee ratings will be shared with Affiliate Representatives via email
June 24, 2022 – June 30, 2022
 • The MS Forum private category is made public, and candidates can post their answers
July 1, 2022 – July 15, 2022
 • Podružnice glasaju za uži izbor kandidata.
Mid-July
 • Objavljivanje liste kandidata koji su ušli u uži izbor
 • The Analysis Committee ratings will be posted on-wiki.
Sredina jula - početak avgusta 2022.
Sredina jula - sredina avgusta
 • Period kampanje koji uključuje razgovore u zajednici sa kandidatima.
August 19, 2022
August 23, 2022 – September 6, 2022
 • Period glasanja zajednice
 • Otvaranje Izbornog kompasa
September 6, 2022 – September 21, 2022
 • Rezultati su provereni i potvrđeni od strane Izborne komisije.
Oktobra 2022.
 • Poverenici su potvrđeni

Učešće podružnica


Podružnice su tokom jula svojim glasovima izabrale šest kandidata u uži izbor. Svaka podružnica nosila je po jedan glas. Ovo glasanje je koristilo metod pojedinačnog prenosivog glasa. Podružnice su razgovarale o kandidatima koje žele da izaberu. Kandidati su rangirani po redosledu preferencija.

Predstavnici podružnica mogli su da postavljaju pitanja kandidatima. Kandidati su objavili svoje odgovore počevši od 24. juna.

Kako bi se pomoglo u procesu selekcije, biće formiran Komitet za analizu.

Komitet za analizu

Za regionalnu distribuciju podružnica i fasilitatora koji će je podržavati, pogledajte stranicu Regionalna distribucija podružnica za Odbor za analizu

Podružnice su formirale Komitet za analizu tokom maja. Komitet za analizu se sastoji od 9 predstavnika podružnica (uključujući sva poglavlja, korisničke grupe i tematske grupe) iz regiona širom pokreta. Po jedan iz:

 • CIE (Centralna i Istočna Evropa);
 • ESEAP (Istočna i Jugoistočna Azija i Pacifički region);
 • Podsaharske Afrike;
 • Latinske Amerike i Kariba;
 • MENA (Bliski istok i Severna Afrika);
 • Severne Amerike (SAD i Kanada);
 • Severne i Zapadne Evrope;
 • Južne Azije;
 • plus jedan predstavnik tematskih podružnica.

Nije bilo predstavnika iz Severne i Zapadne Evrope i Južne Azije.

Proces odabira za formiranje Komisije za analizu definisale su podružnice, uz podršku Izborne komisije i tima za Strategiju i upravljanje pokretom prema potrebi.

Komitet za analizu je ocenio kandidate u odnosu na veštine i kriterijume raznolikosti, jednakosti i inkluzije koje deli Odbor poverenika. Komitet za analizu je koristio odgovore koje su kandidati priložili u svojim prijavama. Komisija za analizu je ocennjivala kandidate zlatnim, srebrnim i bronzanim okvirom. Ovaj rejting se koristio za informisanje glasanja doprinosa pridruženih organizacija. Detalji evaluacije svakog kandidata neće biti objavljeni.

Nakon što su podružnice odabrale šest kandidata, ocene svakog od njih objavljene su kako bi se zajednici omogućio informisan izbor i glasanje. Ovaj proces ima za cilj da pronađe najbolju ravnotežu između deljenja korisnih informacija i smanjenja nepotrebnog izlaganja kandidata.l

Izabrani članovi komiteta

Članovi Komisije za analizu
Region Predstavnik
CIE (Centralna i Istočna Evropa); Mehman97 (talk meta edits global user summary CA)
ESEAP (Istočna i Jugoistočna Azija i Pacifički region) GDHFang (talk meta edits global user summary CA)
Podsaharska Afrika Dnshitobu (talk meta edits global user summary CA)
Latinska Amerika i Karibi Superzerocool (talk meta edits global user summary CA)
MENA (Bliski istok i Severna Afrika) علاء (talk meta edits global user summary CA)
Severna Amerika Megs (talk meta edits global user summary CA)
Zapadna i Severna Evropa
SAARC (Južna Azija)
Tematske afilijacije. Joalpe (talk meta edits global user summary CA)

Proces

Komisija za analizu radila je od kraja maja do sredine juna. Detalji o njihovim sastancima i procesu mogu se naći na stranici Diskusije Komiteta za analizu.

Radna grupa za izbor odbora i Izborna komisija pripremili su Komisiji set kriterijuma za ocenjivanje kako bi mogla da proceni kandidate. Članovi Komisije za analizu su pojedinačno ocjenjivali kandidate. Samo dva fasilitatora strategije pokreta i upravljanja koji su podržali proces imali su pristup ovim pojedinačnim rezultatima.

Takođe pogledajte