Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections

Problemy do rozwiązania

Wikimedia Foundation oraz Ruch Wikimedia rozrosły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a Rada Powiernicza w dużej mierze pozostała taka sama pod względem swojej struktury i procesu wyborczego. W przeglądzie zarządzania z 2019 roku odnotowano problemy z wydajnością, efektywnością oraz brakiem reprezentacji różnorodności ruchu w Radzie.

W 2021 roku niektóre z tych obaw zostały omówione podczas dyskusji "Call for Feedback: Community Board seats". Wybory do Rady Powierniczej w 2021 roku zostały zorganizowane z zaktualizowanymi zasadami, aby rozpocząć rozwiązywanie problemów wymienionych powyżej. Dodano dwa dodatkowe miejsca w celu zaspokojenia potrzeb Rady. Użycie systemu pojedynczego głosu przechodniego pozwoliło na zwiększenie reprezentację różnorodności ruchu. Członkowie Rady Powierniczej zakomunikowali swoje umiejętności oraz poprosili kandydatów o podzielenie się swoimi, aby poinformować wyborców o tym co potrafią zrobić. Szeroki i wielojęzyczny zasięg komunikatów pozwolił znaleźć zarówno szerokie grono kandydatów jak i wyborców z wielu społeczności.

Mamy nadzieję, że podczas tegorocznej dyskusji uda nam się znaleźć dodatkowe rozwiązania, które będą odzwierciedlać różnorodność ruchu w Radzie Powierniczej. Dodatkowo, chcemy wykorzystać tę okazję, aby dowiedzieć się od społeczności, jak kandydaci powinni angażować się podczas procesu wyborczego.

Plan dyskusji

W czasie tej dyskusji przyjmujemy inne podejście, które uwzględnia opinie społeczności z procesu 2021. Zamiast podawać gotowe propozycje, dyskusja została sformułowana wokół kluczowych pytań. Ich celem jest zainspirowanie do wspólnej rozmowy i wspólnego tworzenia propozycji oraz wniosków.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na udział w tej dyskusji oraz pomoc w tworzeniu bardziej zróżnicowanej i lepiej funkcjonującej Rady Powierniczej.

Pytania

  1. Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji społecznościom rozwijającym się w Radzie Powierniczej?
  1. Jak (w jaki sposób?) kandydaci powinni (lub NIE powinni) angażować się podczas wyborów?
  1. W jaki sposób afilianci powinni zaangażować się w wyborach?

Dyskusja na temat pytań

Jak wziąć udział?

Członkowie zespołu Movement Strategy and Governance są w stanie wspierać konwersacje w wielu językach. Dyskusje są mile widziane w każdym języku, chociaż może się zdarzyć, że w niektórych przypadkach będziemy musieli polegać na tłumaczach-wolontariuszach, aby pomóc w streszczaniu dyskusji w językach, których znajomości nasz personel nie posiada. Linki do dyskusji w wielu językach znajdą Państwo w tabeli na stronie Discuss Key Questions. Dyskusje znajdą Państwo na czacie selekcyjnym w serwisie Telegram. Proszę skontaktować się z facylitatorem w Państwa regionie, aby zaplanować dyskusję społeczności lub przekazać swoją informację zwrotną.

Harmonogram

  • 23 grudnia: Informacja o zbliżającej się dyskusji
  • 10 stycznia: Otwarcie dyskusji
  • 16 lutego: zamknięcie lutego
  • 26 lutego: publikacja raportu z dyskusji

Każdego tygodnia zespół Movement Strategy and Governance będzie publikował raport, pozwalający uchwycić opinie i argumenty, które miały miejsce w poprzednim tygodniu dyskusji.

Przydatne informacje

Rada Powiernicza jest organem zarządzającym Wikimedia Foundation, liczącej 450 pracowników organizacji wspierającej międzynarodowy ruch tworzony przez setki projektów, społeczności i afiliantów. Jedyną rolą Rady jest nadzorowanie zarządzania Wikimedia Foundation. Obejmuje to:

  • Branie udziału w ustanawianiu strategii długoterminowej Wikimedia Foundation.
  • Monitorowanie działań i finansów w celu zapewnienia, że finanse są w odpowiedniej kondycji, dostosowane do misji i zgodne z zobowiązaniami prawnymi.
  • Zatrudnianie, zarządzanie, doradzanie i ustalanie wynagrodzenia dla dyrektora generalnego (CEO, ED) Wikimedia Foundation.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zobacz też