Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyeti/Geri bildirim daveti: Mütevelli Heyeti seçimleri

Çözülecek Sorun

Wikimedia Vakfı ve hareketi son on yılda büyüdü ve Kurul, yapı ve süreç olarak büyük ölçüde aynı kaldı. 2019 yönetim incelemesinde kapasite, performans ve hareketin çeşitliliğinin temsil edilmemesi görülen endişeler olarak not edildi.

2021'de bu endişelerden bazıları Geri Bildirim Daveti: Topluluk Kurulu koltukları sırasında tartışıldı. 2021 Mütevelli Heyeti seçimi, yukarıda sıralanan endişeleri gidermeye başlamak için güncellenmiş uygulamaları içermektedir. Kurulun kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için İki ek koltuk eklendi. Hareketin çeşitliliğini temsil etme fırsatını geliştirmek için tek taşınabilir oy kullanıldı. Mütevelli heyeti becerilerini paylaştı ve seçmenleri bilgilendirmek için adaylardan becerilerini paylaşmalarını istedi. Geniş ve çok dilli sosyal yardım, birçok toplulukta birçok iletişim kanalında adayları ve seçmenleri aradı.

Bu 2022 Geri Bildirim Daveti sırasında, hareketin çeşitliliğini Kurul'a yansıtacak ek çözümler belirlemeyi umuyoruz. Buna ek olarak, seçim sürecinde adaylarla ilişki kurma hakkında topluluktan bilgi almak için bu fırsatı kullanmak istiyoruz.

Geri Bildirim Tasarımı İçin Davet

Bu Geri Bildirim Daveti ile 2021 yılındaki süreçten farklı olarak, topluluk geri bildirimlerini de içeren farklı bir yaklaşım izliyoruz. Tekliflerle liderlik etmek yerine, Davet temel sorular etrafında şekillenir. Amaç, toplu sohbete ve iş birlikçi teklif geliştirmeye ilham vermektir.

Bu Geri Bildirim Davetine katılmak için zaman ayırdığınız ve daha çeşitli ve daha iyi performans gösteren bir Mütevelli Heyeti oluşturmaya yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

Anahtar sorular

  1. Seçilmiş adaylar arasında daha fazla çeşitlilik temsili sağlamanın en iyi yolu nedir?
  1. Seçim sürecinde adaylardan ne bekleniyor?
  1. İştirakler seçimlere nasıl katılmalı?

Önemli soruları tartışın

Nasıl katılabilirim?

Hareket Stratejisi ve Yönetim personeli, birçok dilde konuşmaları destekleyebilir. Herhangi bir dildeki tartışmalara açığız ancak personelimizin anlamadığı dilleri özetlemek için gönüllü çevirmenlere güvenmemiz gerekebilir. Temel Soruları Tartış sayfasındaki bir tabloda birçok dilde konuşmaların bağlantılarını bulabilirsiniz. Sohbeti Telegram Board seçim sohbetinde bulabilirsiniz. Bir topluluk sohbeti planlamak veya geri bildirimde bulunmak için bölgenizdeki bir yönetici ile iletişime geçin.

Takvim

  • 23 Aralık: Geri Bildirim Davetinin Duyurulması
  • 10 Ocak: Geri Bildirim Davetinin açılması
  • 16 Şubat: Geri Bildirim Davetinin kapanması
  • 26 Şubat: Geri Bildirim Davetinin nihai raporunun yayınlanması

Her hafta Hareket Stratejisi ve Yönetişim ekibi, bir önceki hafta boyunca gerçekleşen geri bildirimleri ve tartışmaları ele almak için bir haftalık rapor yayınlayacaktır.

Faydalı arka plan bilgileri

Mütevelli Heyeti, yüzlerce proje, topluluk ve bağlı kuruluştan oluşan uluslararası bir hareketi destekleyen 450'den fazla personelli bir organizasyon olan Wikimedia Foundation için yönetim organıdır. Kurulun tek görevi Wikimedia Vakfı'nın yönetimini denetlemektir. Görevleri şunları içerir:

  • Wikimedia Foundation'ın uzun vadeli stratejisinin belirlenmesine katılmak.
  • Finansmanların sağlıklı, misyona uygun ve yasal yükümlülüklerle uyumlu olmasını sağlamak için faaliyetleri ve finansmanı izlemek.
  • Wikimedia Vakfı CEO'su için işe alma, yönetme, danışmanlık ve maaşları belirlemek.

Daha fazla bilgiyi Heyet El Kitabında bulabilirsiniz.

Ayrıca bakınız